5 dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó lớp 4

     
Excel cho zerovn.net 365 Excel mang đến zerovn.net 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web phầm mềm Excel 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm COUNTIFS áp dụng tiêu chí cho các ô trong nhiều dải ô cùng đếm số lần đáp ứng tất cả những tiêu chí.

Bạn đang xem: 5 dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó lớp 4


*

Video này là một phần trong khóa đào tạo có tên Các hàm IF nâng cao.

Cú pháp

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Cú pháp của hàm COUNTIFS có các đối số sau đây:

criteria_range1 Bắt buộc. Phạm vi thứ nhất trong đó cần reviews các tiêu chuẩn liên kết.

criteria1 Bắt buộc. Tiêu chí dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bạn dạng để xác định những ô nào buộc phải đếm. Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được bộc lộ là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

criteria_range2, criteria2, ... Tùy chọn. đông đảo phạm vi bổ sung và tiêu chí liên kết của chúng. được cho phép tối nhiều 127 cặp phạm vi/tiêu chí.


Quan trọng: Mỗi phạm vi bổ sung cập nhật phải có cùng số hàng với cột cùng với đối số phạm vi tiêu chí 1. Những phạm vi không tốt nhất thiết bắt buộc liền kề với nhau.


Chú thích

Tiêu chí của từng phạm vi vẫn được vận dụng cho một ô từng lần. Nếu toàn bộ các ô đầu tiên thỏa mãn các tiêu chuẩn liên kết của chúng, thì số đếm tăng thêm 1. Nếu toàn bộ các ô thứ 2 thỏa mãn các tiêu chuẩn liên kết của chúng, thì số đếm lại tạo thêm 1, với cứ như vậy cho đến khi sẽ đánh giá chấm dứt tất cả các ô.

Xem thêm: Lau Dọn Bàn Thờ Vào Ngày Nào, Cách Lau Dọn Bàn Thờ Cuối Năm Đón Tết

Nếu đối số tiêu chí là tham chiếu tới một ô trống, thì hàm COUNTIFS coi ô trống là giá trị 0.

Bạn có thể dùng các ký từ bỏ đại diện— lốt hỏi (?) cùng dấu sao (*) — trong tiêu chí. Lốt hỏi sẽ khớp với bất kỳ ký tự 1-1 nào cùng dấu sao đang khớp với ngẫu nhiên chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi tuyệt dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng sau đây, rồi dính vào ô A1 của trang tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, hãy lựa chọn công thức, nhận F2, rồi thừa nhận Enter. Giả dụ cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Nhân viên bán hàng

Vượt hạn ngạch Q1

Vượt hạn ngạch Q2

Vượt hạn ngạch Q3

Davidoski

Không

Không

Burke

Không

Sundaram

Levitan

Không

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(B2:D2,"=Có")

Đếm coi có bao nhiêu lần Davidoski vượt hạn ngạch doanh số mang lại các giai đoạn Q1, quận 2 và quận 3 (chỉ trong Q1).

1

=COUNTIFS(B2:B5,"=Có",C2:C5,"=Có")

Đếm coi có bao nhiêu người bán vượt cả hạn ngạch q1 và q.2 của họ (Burke và Sundaram).

2

=COUNTIFS(B5:D5,"=Có",B3:D3,"=Có")

Đếm coi có bao nhiêu lần Levitan và Burke vượt cùng một hạn ngạch mang đến các giai đoạn Q1, q2 và q.3 (chỉ vào Q2).

1

Ví dụ 2

Dữ liệu

 

1

2

3

4

5

6

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(A2:A7,"1")

Đếm coi từ ô A2 đến ô A7 có bao nhiêu số ở giữa 1 và 6 (không bao gồm 1 và 6).

Xem thêm: Đây Là Cách Phát Video Trực Tiếp Trên Máy Tính, Laptop, Cách Live Stream Facebook Ngay Trên Máy Tính

4

=COUNTIFS(A2:A7, "

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.