Thiết Lập 2 Domain Controller Chạy Song Song

     

Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (315.8 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Thiết lập 2 domain controller chạy song song

1Thiết lập 2 DC chạy tuy vậy song2 hệ thống file phân tán (Distributed file system - DFS)3 ra mắt về 5 công dụng Operation Master nội dung bài viết gồm 3 phần :Phần I :Thiết lập 2 tên miền Controller chạy tuy vậy songBài viết này có 5 cách :- bước 1 : Dựng tên miền Controller mang đến Server1- cách 2 : dùng Server2 join domain name vào Server1- cách 3 : Dựng domain name Controller mang đến máy Server2- cách 4 : Dựng DNS mang đến Server2- cách 5 : bật Gobal Catalog- cách 6 : tạo ra user logon- bước 7 : dùng máy Client join tên miền và chạy thử thử bằng phương pháp tắt một trong những 2 domain Controller.1/ sản phẩm công nghệ Server 1 :Đặt IP tĩnh đến DC theo những tham số sau:IP: 192.168.1.1NetMask: 255.255.255.0Preferred DNS Server: 192.168.1.1(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture001.jpg) Vào Start -> Run -> Chạy chương trình DCPROMO để nâng cấp lên lên tên miền Controller(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/1-2.jpg) hành lang cửa số "Active Directory Installation Wizard" , nhận Next(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture002.jpg) tên miền Controller Type, chọn Domain controller for a new domain cùng click next(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture004.jpg) Ở khung Ceate New Domain, lựa chọn Domain in a new forest (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture005.jpg) khung New domain name Name, điền vào domains của người sử dụng (ở đó là nhatnghe.com) (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture006.jpg)
NetBIOS tên miền Name, để nguyên quý hiếm mặc định (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture007.jpg) chọn giá trị khoác định cho các thư mục chứa cấu hình hệ thống(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture008.jpg) (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture009.jpg) DNS Registration Diagnostics, chọn Install and configure the DNS hệ thống on this computer, và set this computer lớn use this DNS server as its preferrend DNS server(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture010.jpg) Permissions, lựa chọn Permissions compatible only with Windows 2000 or Windows server 2003 operating systems (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture011.jpg) Dicrectory Services Restore Mode Administrator Password, điền password nếu như bạn cần (ở trên đây tôi nhằm trắng)(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture012.jpg) screen tóm tắt thông số kỹ thuật cài đặt(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture013.jpg) Den cua so nay, cac ban doi 1 chut (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture014.jpg) Đến trên đây thì đã thành công, lựa chọn Finish để xong quá trình thiết đặt và reboot lại. (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture015.jpg) sau khoản thời gian reboot lại thì tạo user thương hiệu “u1” , password: 123 Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computer / click nút phải chuột trên OU Users / New / User(IMG:http://www.nhatnghe.com/FORUM/undefined/images/statusicon/wol_error.gif) Hình ảnh này vẫn được biến đổi kích thước. Click vào chỗ này để coi hình ảnh gốc với form size là 800x600(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/1-3.jpg) http://www.angiangonline.net/diendan/index.php?showtopic=1106http://thuvien-it.net/home/tinhoc/view.asp?act=3_3&lv=4&cid=5&sid=28&lid=125

Tài liệu liên quan
Xem thêm: Chọn Lọc Những Câu Nói Hay Trong Kinh Doanh Giúp Làm Thay Đổi Cuộc Đời Bạn

*
Tài liệu thiết lập hệ thống mạng Ubuntu thống trị tập trung với LDAP docx 19 652 2
*
Tài liệu tùy chỉnh cấu hình máy công ty miễn phí với Ubuntu ppt 3 431 2


Xem thêm: Bộ Link Kháng Hạn Chế Quyền Quảng Cáo, Bộ Link Kháng Facebook Chuẩn Cập Nhật Nhất

*
Tài liệu cấu hình thiết lập RAID bên trên Windows server 2003 - Phần II trong phần I tôi giới thiệu với docx 7 370 0