1 CLICK TẠO BOOT Ổ CỨNG DI DỘNG VỚI PHÂN VÙNG ẨN HỖ TRỢ UEFI

     

Đã có một bài viết mà zerovn.net đã trả lời cho chúng ta cách tạo khả năng boot đến ổ cứng di động rồi, nhưng mà trong nội dung bài viết đó thì nó chỉ hoạt động được trên máy tính xách tay có chuẩn chỉnh là LAGACY thôi.

Vậy làm nắm nào để tạo nên một HDD BOOT Dual Boot, tức là hỗ trợ cho cả 2 chuẩn chỉnh UEFI cùng Lagacy? Câu vấn đáp sẽ nằm trong bài viết này…. Lôi cuốn chưa ạ