“That” và “which” là hai từ nhưng bạn cũng có thể thực hiện sửa chữa thay thế cho nhau trong giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên có một trong những ngôi trường hợp chỉ được sử dụng “that” cơ mà thiết yếu sử dụng “which”. Sau đó là phần đông trường thích hợp chúng ta nên chăm chú.

Bạn đang xem: Sau that là gì

1. lúc câu gồm “all, little, much, few, everything, none”

Với những câu có trường đoản cú bên trên thì cần sử dụng “that” nhưng không sử dụng “which”.

Ex: There are few books that you can read in this book store.

*

That được thực hiện như thế nào?

2. Khi sửa chữa thay thế tín đồ đứng trước

That dùng để thay thế phía trước vừa gồm bạn được đề cập đến.

Ex: He asked about the factories và workers that he had visited.

3. Lúc câu tất cả tính tự ngơi nghỉ cấp cho so sánh hơn nhất

Từ được sửa chữa thay thế phía đằng trước tất cả định ngữ là tính tự ở cấp cho đối chiếu rộng tốt nhất thì sử dụng “that” mà không sử dụng “which”.

Ex: This is the best novel that I have ever read.

4. Nếu mong muốn thay thế cho định ngữ là số lắp thêm tự

Với trường đoản cú được thay thế vùng phía đằng trước bao gồm định ngữ là số vật dụng trường đoản cú thì chúng ta nên cần sử dụng “that” mà lại không hẳn “which”.

Ex: The first sight that was caught at the Great Wall has made a lasting impression on hlặng.

5. Phía trước bao gồm định ngữ là: “the only, the very, the same, the right”

Với đa số định ngữ này thì bạn nên lưu ý cần sử dụng “that” cơ mà không sử dụng “which”.

Xem thêm: Máp Tphcm - Ho Chi Minh City

Ex: It is the only book that he bought himself.

*

Nắm rõ phương pháp áp dụng that trong tiếng Anh

6. Từ được sửa chữa phía trước tất cả định ngữ là “all, every, any, much, little, few, no”

Với hầu hết trường đoản cú này thì cần sử dụng “that” mà không dùng “which”.

Ex: You can take any room that you lượt thích.

7. Trong hầu hết câu thừa nhận mạnh

It is … that …” thì cần sử dụng “that” nhưng mà không sử dụng “which” làm cho tự nối .

Ex: It is in this room that he was born twenty years ago.

8. Diễn tả ý “tương tự như….”dùng trường đoản cú nối “as” không sử dụng “which”

Ex: Mary was late again, as had been expected.

Xem thêm: Cách Đọc Trộm Tin Nhắn Zalo Bí Mật Để Không Bị Phát Hiện, Hack Nick Đọc Trộm Tin Nhắn Fb Zalo

Việc nắm vững bí quyết thực hiện “that” cùng “which” sẽ giúp chúng ta làm bài bác tập ngữ pháp giờ Anh thuận tiện rộng kia.


Chuyên mục: Công cụ tìm kiếm

dịch vụ entity