Phần Mềm Đặc Biệt Để Nhận Dạng Chữ (Ocr).

     

Văn phòng không hề giấy (Paperless office) làxu phía mới của không ít doanh nghiệptrong cố kỉnh kỉ 21. Cùng rất đó là sự việc phát triển của công nghệ OCR áp dụng trong việc số hóa tài liệu, giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh hành trình biến hóa số, huyết kiệm ngân sách hoạt động, về tối ưu nguồn nhân lực để phát triển bền vững cùng cái chảy công nghệ.