NỘI QUY

     
Website zerovn.net là sân đùa giải trí cho tất cả những người yêu công nghệ và kiến thức và kỹ năng. Là nơi đem về phần nhiều đọc biết, phần lớn tin tức tiên tiến nhất về technology năng lượng điện tử, năng lượng điện auto, công nghệ lên tiếng, viễn thông và biết tin cho nhau hầu hết thành tích nghệ thuật mới nhất. Để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan cho chủ yếu trị.
Không bàn vụ việc liên quan đến tôn giáo.
Không công kích cá thể xuất xắc tổ chức triển khai làm sao.
Không làm chỗ thảo luận mua bán các sản phẩm ko thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu để viết bài xích nên tất cả mối cung cấp dẫn nếu chưa phải là biến đổi của chúng ta..