Hệ Thống Nhiệm Vụ Hoàng Kim Trong Trò Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ

     
*

- nhiệm vụ chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở các thôn, mở túi đựng thư ra mắt của Long Ngũ, sẽ cảm nhận thư trình làng của Long Ngũ đến những NPC của 3 phe cùng thư gửi cho bạn, hãy đọc thư Long Ngũ gửi mang lại bạn. Trách nhiệm chính tuyến bao gồm 3 phe : thiết yếu phái, Trung lập và Tà phái bắt đầu từ cấp đôi mươi là rất có thể làm . Có thể thực hiện tại cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc..

- rất có thể thực hiện nay bằng hệ thống làm trách nhiệm nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý gặp gỡ Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau thời điểm đối thoại, mang đến toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt qua Lý Mạc Sầu.

- sau khoản thời gian đánh bại Mạc Sầu, xoay về gặp gỡ Mạc Sầu sinh sống trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô chạm mặt Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương Động tầng trệt (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương vãi Động tầng trệt dưới ) vượt qua Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi phá hủy Giới lưu Phong trở lại Đại Lý gặp mặt Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp mặt Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- tiếp đến đến Điểm Thương đụng tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương tô -> Điểm thương hễ -> tầng trệt dưới -> tầng 2 ->tầng 3) vượt mặt Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau khoản thời gian đánh bại Tả Đao Hiệp trở lại giao mang lại Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm chạm mặt Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- kế tiếp đến hưởng trọn Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành đánh -> hưởng Thuỷ Động) đánh oán thù Độc (264,207).

- sau khi tiêu diệt ân oán Độc cù về chạm mặt Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> nha môn Tương Dương vượt mặt Thần túng thiếu Nam nhân (211,195).

- Sau khi tiêu diệt Thần túng thiếu thương nhân trở lại Đại Lý gặp gỡ Mạc Sầu.

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta hy vọng làm trọng trách cấp đôi mươi -> ngừng nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Hệ thống nhiệm vụ hoàng kim trong trò chơi võ lâm truyền kỳ

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- sau đó đi đến La Tiêu tô (Lâm An -> Long Tuyền làng -> La Tiêu Sơn) đánh bại Ninh tướng Quân ( 254,172).

- Sau khi hủy hoại Ninh tướng mạo Quân trở lại Biện Kinh chạm mặt Phó phái nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh gặp Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tiến công Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại lưu giữ Thiện Trượng xoay về gặp mặt Phó nam giới Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến Thuý im Môn (Đại Lý -> Thúy im Môn ) gặp mặt Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó mang đến Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm các Tây nam giới -> tởm Hoàng Động) giết Từ trường đoản cú Lực (181,214).

- Sau khi hủy diệt Từ từ bỏ Lực quay về Thuý im Môn gặp mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến Thiên vương Bang (Tương Dương -> tía Lăng thị xã -> Bến tàu -> gặp Thuyền phu -> đi mang đến Thiên vương vãi Đảo) gặp Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ (trên Thiên vương vãi Đảo luôn) tiến công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau khoản thời gian đánh bại Độc Tiếu Tẩu tảo về chạm mặt Phó nam giới Băng xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh gặp Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến thiếu Lâm trường đoản cú (Biện kinh -> thiếu thốn Lâm Tự) gặp gỡ Đại sư ko Tịch (221/177).

- sau đó đi ra cổng sau thiếu hụt Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt qua Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại ko Tịch Đại Sư cù về gặp gỡ Phó nam giới Băng.

- Về chạm chán Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ý muốn làm trách nhiệm cấp 20 -> kết thúc nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ bỏ ra HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo các bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện khiếp -> Chu Tiên Trấn ) gặp mặt Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- tiếp nối đi cho Lâm An gặp mặt Thái Công Công (203,200) rước Thiên hương Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ bạn đi tiến công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sinh sống Phục Ngưu tô Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau thời điểm lấy được Kim Phật cù về gặp gỡ Thái Công Công.

- tiếp nối về chạm chán Vân Nhi, chấm dứt nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp gỡ Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- sau đó đi cho Thanh Thành đánh (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đo ván Hầu Phục trên (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp mặt Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- kế tiếp mang theo 1 vạn lượng bội nghĩa đên gặp gỡ Phó Lôi Thư (199,203) ở Long Tuyền Thôn.

- căn nguyên đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền làng -> Ngũ Độc Giáo) gặp Mặc Thù Hương nhà (186/195) trong mặc Thù Trại.

- trở lại Long Tuyền Thôn chạm mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> mang lại Phụ chủng loại Điện bạn chạm chán Đào Thạch Môn (203/194).

- sau đó đến Thục cương Sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) tàn phá Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường xuyên (243,200).

- sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường mang được địa đồ quay trở về Võ Đang giao đến Đào Thạc Môn.

- sau đó về gặp gỡ Phó Lôi Thư.

- tiếp nối đi mang lại Biện Kinh chạm mặt Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Như Ngọc (210,196).

- sau đó đến gặp mặt Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh.

- Tiếp kia đi Nhạn Đăng đánh (Lân An -> Long Tuyền xóm -> Nhạn Đãng Sơn) tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau khi diệt đạo tặc Lục Phi con quay về gặp Trần Tam Bảo ngơi nghỉ Biện gớm (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện kinh tầng 3 tiến công tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- tiếp đến đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện ghê -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ hai trái hay buộc phải đều được ->Tầng sản phẩm công nghệ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp mặt Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp gỡ Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn gặp mặt Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh ly Động ( Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn -> Linh ly Động ) đánh nhân vật kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau khoản thời gian đánh bại hero kháng Kim Liêu Định trở lại Long Môn trấn chạm chán Đoan Mộc Thanh..

- Về gặp Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ý muốn làm trọng trách cấp trăng tròn -> chấm dứt nhiệm vụ.

Xem thêm: Các Hãng Socola Nổi Tiếng Nhất Trên Thế Giới, Top Thương Hiệu Socola Nổi Tiếng Nhất Thế Giới

Các thắc mắc liên quan mang lại zerovn.net zerovn.netVn, quý nhân sĩ vui tươi gửi tin tức về trang fan hâm mộ Page hay contact trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận thấy sự cung cấp tốt nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Report Youtube - Report Kênh Youtube Là Gì

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong số những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên đánh Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- tởm nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1: gặp mặt Ngạo Vân Tông làm việc Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long trường đoản cú ( Đại Lý => Điểm Thương tô => Thiên Long từ ) gặp Si Tăng (167,176) -> ra phía bên ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết đồ dùng phổ vị Tàng Bảo khách hàng (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đang giữ. Ra ngoài Thiên Long Tự lấy được đồ phổ trở lại ( chúng ta cũng có thể chỉ nên đánh sống 1 vị trí cũng hoàn toàn có thể lấy được đủ 5 cuốn) vạc hiện tê mê Tăng là giả liền quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông.

- trách nhiệm thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa đánh phái (Hoa sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa sơn phái) tìm Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường gặp Sầm Hùng (192,201).

- trọng trách thứ 3: Đi kiếm tìm Phan Như Long trên Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp mặt Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : gặp gỡ Ngạo Vân Tông sinh hoạt Phượng Tường (198,206) -> tìm kiếm Hạ Lan chi (385,324) sinh hoạt Thành Đô -> tìm Ngô Lão Thái ở Giang Tân xã (432,387).

- trọng trách thứ 2 : con quay về gặp Ngạo Vân Tông làm việc Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu đánh Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tấn công đánh Lam Lang vương vãi (225,187). Sau khoản thời gian đánh bại Lam Lang vương vãi -> về gặp mặt Ngạo Vân Tông -> tìm Cung A Ngưu ở Tương Dương (193,199).

- nhiệm vụ thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi tấn công Ác lang (224,196) ở Phục Ngưu tô (Tương Dương -> Phục Ngưu đánh Đông) -> con quay về gặp gỡ Cung A Ngưu-> tìm kiếm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu thương cầu các bạn đi tham gia Lôi Đài sinh hoạt Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử sức, chúng ta đến chạm mặt Công Binh Tử ở những thành này báo danh thử mức độ ( lập team với đối thủ nữa nhằm vào đấu .

- trọng trách thứ 2 : sau thời điểm thắng lôi đài con quay về chạm chán Ngạo Vân Tông -> cho Dương Châu gặp Hỗn láo (231,190) -> hãy cho đấu ngôi trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một đợt tiếp nhữa chứng minh bản lĩnh. Hắn tiến công cược rằng các bạn sẽ không thể nào tìm kiếm được Du Sương Tân nhưng mà nếu có tìm kiếm được thì cũng ko thể vượt qua được hắn.

- trọng trách thứ 3 : xoay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông, ông cho biết thêm Du Sương Tân nghỉ ngơi Thành Đô (421,304), đánh bại Du Sương Tân xoay về gặp Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : chạm chán Hỗn láo lếu -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư cài đặt ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc cho Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim), vào mặt trận (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi quay về gặp Hỗn Hỗn.

- nhiệm vụ thứ 2 : lếu Hỗn hỏi các bạn một số thắc mắc về chiến trường Tống Kim. Các bạn trả lời đúng chuẩn -> nhấp vào lếu láo hỗn 1 đợt nữa để nhận thưởng.

- nhiệm vụ thứ 3 : Đến Lâm An hủy hoại thần bí sát thủ Tề Tức Phong (208,160) -> xoay về chạm mặt Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- trách nhiệm thứ 1 : Đến Lâm An chạm mặt Liễu nam Vân (171,190)-> mang đến Dương Châu gặp mặt Giang độc nhất vô nhị Tiêu (204,192) -> mang lại Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) tiến công Nhím Chúa (291,159).

- nhiệm vụ thứ 2 : Giang duy nhất Tiêu lại bảo chúng ta đến chạm chán Lạc Thanh Thu nghỉ ngơi Dương Châu (211,195) -> đi tìm kiếm Bảo kê sinh hoạt sòng bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói nếu như hạ được bang chủ Lộ trường Thiên (250,179) ở ngoại thành Dương Châu đã xoá nợ đến Lạc Thanh Thu. Đánh vỡ lở Trường Thiên cù về chạm mặt bảo kê xoá nợ cho Lạc Thanh Thu.

- trọng trách thứ 3 : quay về gặp gỡ Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho biết thêm bảo kiếm đã bị những nhân vật dụng võ lâm tranh giành ở nước ngoài thành, hãy đi mang bảo kiếm về. Các bạn ra ngoài thành phố Dương Châu mang đến toạ độ (173/212) tấn công nhân đồ dùng võ lâm. Trở lại đưa bảo kiếm mang đến Lạc Thanh Thu, bảo kiếm này là giả nhưng bạn đã dứt nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : gặp mặt Liễu phái nam Vân -> mang lại Phượng Tường gặp gỡ chủ tiêu cục tuy vậy Ưng (193,199) -> đến gặp mặt A Ngưu ( 196,203) sống Phượng Tường dứt nhiệm vụ.

- trọng trách thứ 2 : trên Thành Đô gặp gỡ Hạ Lão bản (376,316) -> Thục cưng cửng sơn (Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn) vượt qua Hôi Hầu vương (211,197). Cù về gặp gỡ Hạ Lão hoàn thành nhiệm vụ.

- nhiệm vụ thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) tiến công 3 mẹ Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như im (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khi thắng bầy chúng quay về chỗ Hà Lão bạn dạng -> tới chạm chán Liễu nam Vân kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Liễu phái nam Vân yêu cầu chúng ta đi demo sức sinh hoạt lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để hội chứng tỏ bạn dạng lĩnh. (Bạn đến những thành này cùng với một người chơi khác PT, nhà PT gặp gỡ Công Binh Tử nhằm xin gia nhập lôi đài).

- trách nhiệm thứ 2 : Sau khi thắng lợi quay về gặp Liễu phái nam Vân -> đi tấn công Lôi đài một lần nữa.

- nhiệm vụ thứ 3 : gặp gỡ Liễu phái nam Vân -> cho Thành Đô đoạt được Du Sương Tân (421,304) -> quay về Lâm An tra cứu Liễu nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trọng trách thứ 1 : Liễu phái mạnh Vân yêu thương cầu chúng ta tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư cài đặt ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc cho Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim) đánh lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là trọng trách trung lập nên bạn cũng có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- trách nhiệm thứ 2 : sau khi thành công ở mặt trận quay về chạm chán Liễu nam Vân, ông ấy đã hỏi bạn 12 thắc mắc về chiến trường Tống Kim.

- nhiệm vụ thứ 3 : chạm chán Liễu phái nam Vân cho thấy thêm Long truy nã Vũ-> mang lại Đại Lý search Long truy Vũ (216,185) trả thù, sau khi thành công quay về tìm Liễu nam giới Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Vân Nhi bảo chúng ta đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinh gặp Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) nhằm học hỏi. Hoài Xuyên nhờ các bạn đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) đánh bại Hắc Diệp Hầu vương vãi (450,359), sau khi đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương cù về chạm mặt Hoài Xuyên kết thúc nhiệm vụ .

- trọng trách thứ 2 : Hoài Xuyên yêu cầu bạn đi kiếm Trâu ngôi trường Cửu làm việc Thành Đô (392,318).

- trọng trách thứ 3 : Đến Thẩm Phong sinh hoạt Dương Châu (210,192), ở chỗ này bạn phát hiện tại Thẩm Phong là 1 binh sĩ Tống triều trả dạng, ngay mau lẹ một trận kịch chiến ra mắt (nếu bị Thẩm Phong giết mổ thì rất có thể tìm tại Dương Châu (224/212) nhằm tiếp tục), vượt qua hắn rồi quay về chạm chán Thác BạcHoài Xuyên sinh hoạt Biện khiếp báo tin, xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : Đến search Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ bạn đến Vũ Di sơn (Lâm An -> Long tuyền làng -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết thịt Hoàng Lang vương (225,169), sau khi giết được Hoàng Lang vương vãi về gặp gỡ Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ hai : Hoài Xuyên bảo chúng ta đên chỗ Lưu Uẩn Cổ (201,199) sống Tương Dương -> trở lại Thác bội bạc Hoài Xuyên.

- nhiệm vụ thứ 3 : Hoài Xuyên bảo bạn đên vị trí Tuý Hán ở Lâm An (211,189) -> ra bên ngoài thành tiến công Thi Nghi Sinh hiện nay ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh tảo về gặp Hoài Xuyên phục mệnh với nhận quà biếu hoàng kim <áo phục hồi> điểm kinh nghiệm tiếp nối nói chuyện tiếp cùng với Thác Bạt Hoài Xuyên để dìm nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Thác bạc tình Hoài Xuyên bảo bạn đến nơi Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) sinh sống Tương Dương điều tra thực lỗi -> gia nhập Lôi đài làm việc Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- nhiệm vụ thứ 2 : con quay về gặp mặt Uẩn Cổ -> gặp Hoài Xuyên -> đánh chiến thắng lôi đài 1 lần nữa.

- trọng trách thứ 3 : Về gặp mặt Thác Bạt Hoài Xuyên -> cho Tương Dương hạ gần cạnh Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn con quay về chạm chán Hoài Xuyên dứt nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : chúng ta thấy mình không lập được nhiều chiến công nên muốn tham gia chiến trường Tống Kim rước 200 điểm tích luỹ. ( chúng ta theo Kim).

- trách nhiệm thứ 2 : sau khoản thời gian từ chiến trường quay về Thac Bac -> mang lại Thác bội bạc Hoài Xuyên trả lời thắc mắc !.

- trọng trách thứ 3 : Đến Tương Dương ám sát Sử Thịnh Doãn (169,219) -> xoay về chạm chán Hoài Xuyên lĩnh thưởng, dứt nhiệm vụ ..

Các thắc mắc liên quan cho zerovn.net zerovn.netVn, quý nhân sĩ phấn kích gửi thông tin về trang fan Page hay contact trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận ra sự cung cấp tốt nhất.