In 1983, electronic slides replaced the film-type that accompanied the news anchor of the various local news programs.


Bạn đang xem: News anchor là gì

This location began broadcasting a weekday morning newscast in 1997 featuring a news anchor, meteorologist, và photographer based out of there.
As he had maintained his position of a news anchor for a long time, people thought he was a trustworthy person.
Sterret is an experienced news anchor having worked around the nation with some of the top news talk affiliates.
He was also credited with being the first to lớn have sầu a graphic thiết kế placed over the shoulder of the news anchor.

Các ý kiến của các ví dụ không bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên zerovn.net zerovn.net hoặc của zerovn.net University Press giỏi của các bên trao giấy phép.


#message

message

/message ^message

Vui lòng chọn một trong những phần của bài bác tuyên bố với gõ gợi nhắc của chúng ta vào phần Định nghĩa.

/message
Trợ góp Shop chúng tôi nâng cấp zerovn.net zerovn.net

news anchor Chưa tất cả quan niệm nào. Quý Khách có thể giúp đỡ!


*

*Xem thêm: Khách Hàng Là Gì? Phân Loại Khách Hàng Hiệu Quả Tầm Quan Trọng Của Phân Loại Khách Hàng Trong Crm

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn zerovn.net English zerovn.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Cảm ơn bạn sẽ gợi nhắc một tư tưởng ! Chỉ bạn có thể nhìn thấy khái niệm cho tới lúc team zerovn.net zerovn.net đồng ý nó, tiếp đến phần nhiều người tiêu dùng khác đã hoàn toàn có thể bắt gặp có mang này và bỏ thăm cho nó.

Xem khái niệm của người sử dụng


*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Thông Tin Đăng Ký Tham Gia Đuổi Hình Bắt Chữ, Đăng Ký Đuổi Hình Bắt Chữ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Công cụ tìm kiếm