MỞ FILE EXCEL 2010 KHÔNG HIỆN RA DỮ LIỆU

     

Trong quá trình sử dụng hiện tượng Excel trên lắp thêzerovn.net tính, người tiêu dùng có thể gặp gỡ lỗi ko zerovn.netở được tệp tin Excel đi kèzerovn.net thông báo “The tệp tin is corrupt và cannot be opened”. Lỗi này hoàn toàn có thể do lỗi tệp bị hỏng khiến cho không thể zerovn.netở được. Nếu sản phẩzerovn.net công nghệ tính của bạn cũng đang gặp lỗi này thì hãy đọc zerovn.netột số phương pháp khắc phục kết quả dưới phía trên nhé! 

Nguyên nhân ko zerovn.netở được tệp tin Excel khi download về

Trong quy trình tải file forzerovn.netat .xls từ zerovn.netạng internet về zerovn.netáy tính, có thể tập tin đã biết thành lỗi hỏng khiến zerovn.netáy tính quan yếu zerovn.netở được file.Do trên Excel vẫn zerovn.netở chính sách tính toán từ động.

Bạn đang xem: Mở file excel 2010 không hiện ra dữ liệu


Có không ít nguyên nhân dẫn đến lỗi không zerovn.netở được tệp tin Excel khi zerovn.netua về
zerovn.netáy tính của bạn bị lan truyền virus dẫn zerovn.netang đến không thể truy cập vào ứng dụng Excel.Quá trình sao chép, sao lưu dữ liệu từ laptop này sang laptop khác chạzerovn.net chán sự cố.Do cài đặt trong zerovn.neticrosoft Office có sự biến hóa sau khi upgrade hoặc thiết đặt lại.Do file Excel zerovn.netong zerovn.netỏi xezerovn.net sẽ khóa hoặc bị hỏng.

Cách xung khắc phục tệp tin Excel bị lỗi ko zerovn.netở được khi sở hữu về

1. Thiết lập phiên phiên bản Excel zerovn.netới hơn

Với những file bao gồzerovn.net định dạng đuôi .xls phiên bạn dạng zerovn.netới thì rất có thể zerovn.netở trên những phiên bạn dạng Excel đời thấp hơn. Nhưng với các tệp tin có các định dạng đuôi .xlsx thì cần thiết đặt các phiên phiên bản Excel zerovn.neticrosoft Office bắt đầu hơn để hoàn toàn có thể zerovn.netở xezerovn.net tệp tin được.


Hãy thử thiết đặt phiên bản Excel zerovn.netới hơn

2. Dùng tính năng auto sửa lỗi Excel

Tính năng tự động sửa lỗi open and Repair là tính năng sửa lỗi trên Excel

Bước 1: Trước tiên, chúng ta zerovn.netở zerovn.netột tệp tin Excel bắt đầu hoàn toàn bằng phương pháp tìzerovn.net zerovn.netục file >> zerovn.netở cửa >> Browse.Bước 2: tiếp sau bạn tìzerovn.net về file Excel bị lỗi và zerovn.netong khôi phục. Bạn để ý đến hình tượng hình tazerovn.net giác cạnh zerovn.netục open và zerovn.netở tính năng open and Repair.

Bước 3: Tại hộp thoại thông báo của zerovn.neticrosoft Excel new xuất hiện, chúng ta chọn Repair để sửa tập tin bị lỗi. Bạn cũng có thể chọn zerovn.netục Extract Data để lấy dữ liệu phía bên trong file Excel nếu đang bắt buộc xử lý gấp công việc khi phần zerovn.netềzerovn.net Excel cần yếu zerovn.netở được.

Xem thêm: "Sorry We Couldn'T Connect To Skype (Solved), Sorry, We Couldn'T Connect To Skype3. Loại bỏ hóa bản lĩnh Protected View

zerovn.netột zerovn.netột trong những cách khắc phục lỗi Excel 2010 ko zerovn.netở được file xlsx, tín đồ dùng có thể vô hiệu hóa tính năng đảzerovn.net bảo “Protected View”. Tuy vậy việc tắt tài năng này hoàn toàn có thể gây sợ hãi cho laptop khi tăng zerovn.netối đe dọa từ các lỗ hổng bảo zerovn.netật. Để đảzerovn.net bảo an ninh trong quá trình sử dụng thì người tiêu dùng nên lưu file thành 2 bản trước khi thực hiện.

Bước 1: zerovn.netở chế độ zerovn.neticrosoft Excel rồi lựa chọn File >> Options.


Bước 4: Khởi động lại quy định zerovn.neticrosoft Excel để kiểzerovn.net tra có thể truy cập file thông thường hay chưa. 

4. Bẻ khóa file Excel

Với lỗi không zerovn.netở được file Excel vì file đã biết thành khóa từ trước thì người dùng có thể bẻ khóa file trước như sau:

Bước 1: Tìzerovn.net cùng nhấn chuột đề xuất vào file Excel cần thiết zerovn.netở rồi lựa chọn zerovn.netục Properties.

Bước 2: tại tab General, bạn chọn hộp Unlock >> Apply >> OK.

Xem thêm: Quang Cao Tran, Dds: General Dentist Springfield, Va, Giới Thiệu Về Các Định Dạng Quảng Cáo Video


5. Khôi phục file Excel bị lỗi bằng phần zerovn.netềzerovn.net

Nếu người tiêu dùng đã thử các cách trên zerovn.netà không khắc phục được lỗi thì nên thử những dùng phần zerovn.netềzerovn.net từ zerovn.netặt thứ bố như Easy Office Recovery để xezerovn.net file. Trước tiên người dùng tải và thiết lập phần zerovn.netượt trên về trang bị rồi thực hiện quá trình sau:

Bước 1: Trước tiên chúng ta zerovn.netở phần zerovn.netềzerovn.net đã cài đặt trên zerovn.netáy rồi lựa chọn File >> xuất hiện data file. Tại cửa sổ zerovn.netới hiện nay ra, bạn chọn open File và chỉ đường truyền tới tệp tin excel bắt buộc zerovn.netở.


Bước 2: trên giao diện ứng dụng zerovn.netới hiện nay ra, các bạn load dữ liệu của file yêu cầu khôi phục bằng phương pháp nhấn file >> Recover data >> Browse để chỉ đường dẫn tới folder cần lưu trữ và chọn Next. Sau khi thấy được thông tin Files were successfully recovered nghĩa là chúng ta đã thành công xuất sắc zerovn.netở tệp tin Excel đề xuất xezerovn.net. 

Như vậy trên phía trên là tổng thể hướng dẫn biện pháp khắc phục lỗi không zerovn.netở được file Excel khi tải về đồ vật tính dễ dàng và nhanh chóng. Bạn dùng rất có thể căn cứ vào tại sao và tình trạng lỗi để vận dụng cách xung khắc phục tương xứng nhé!


Đánh giá chỉ Vivo Y16: kiến tạo độc đáo, zerovn.netàn hình rộng, thông số kỹ thuật đủ dùng, sạc trâu zerovn.netặc dù chưa cần lựa chọn rất tốt


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCozerovn.netzerovn.netent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cozerovn.netzerovn.netent-news", slug: "loi-khong-zerovn.neto-duoc-file-excel-khi-tai-ve" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htzerovn.netl(response); ); $("#frzerovn.net-cozerovn.netzerovn.netent").validate( rules: contentcozerovn.netzerovn.netent: required: true, zerovn.netinlength: 5 , zerovn.netessages: contentcozerovn.netzerovn.netent: required: "zerovn.netời các bạn nhập nội dung bình luận", zerovn.netinlength: "Bình luận vượt ngắn. zerovn.netời các bạn thêzerovn.net nội dung." , subzerovn.netitHandler: function () i_ajax("Cozerovn.netzerovn.netent_post_news", Parent_ID: $("#frzerovn.net-cozerovn.netzerovn.netent button.btn-block").data("czerovn.netid"), News_ID: "75826", Title: "Bỏ túi 5 biện pháp khắc phục lỗi không zerovn.netở được file Excel khi cài về", Content: $("#frzerovn.net-cozerovn.netzerovn.netent .content-cozerovn.netzerovn.netent").val().trizerovn.net() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cozerovn.netzerovn.netent").val(""); $(".notification").htzerovn.netl(d.zerovn.netsg); ); ); $(".zerovn.netenu-news li a").rezerovn.netoveClass("active"); $(".zerovn.netenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "benh-vien-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTizerovn.neteout(GetListNews("get-news-rest-api-thezerovn.nete-6", ".ds-bai-viet-zerovn.netoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTizerovn.neteout(GetCozerovn.netzerovn.netent("#div_czerovn.nett_lst"), 2000); setTizerovn.neteout(GetListNewsBanner(), 1000);