Kiểm định giả thuyết thống kê trong excel

     
Excel đến zerovn.net 365 Excel đến zerovn.net 365 dành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Trả về kiểm định tính độc lập. CHITEST trả về quý hiếm từ phân bố (χ2) lúc bình phương mang lại thống kê với bậc tự do phù hợp. Chúng ta cũng có thể dùng kiểm nghiệm χ2 nhằm xác định tác dụng được trả thuyết có được thí nghiệm xác nhận hay không.

Bạn đang xem: Kiểm định giả thuyết thống kê trong excel


Quan trọng: Hàm này vẫn được sửa chữa bằng một hoặc nhiều hàm bắt đầu với độ đúng đắn cao hơn và có tên gọi phản ảnh rõ hơn công dụng của chúng. Tuy vậy hàm này vẫn sẵn dùng làm đảm bảo tính tương thích ngược, chúng ta nên xem xét sử dụng các hàm bắt đầu từ hiện giờ trở đi, vày hàm này hoàn toàn có thể sẽ không hề sẵn sử dụng nữa ở những phiên bạn dạng tương lai của Excel.


Để biết thêm tin tức về hàm mới, hãy xem hàm CHISQ.TEST.

Cú pháp

CHITEST(actual_range,expected_range)

Cú pháp hàm CHITEST có những đối số sau đây:

Actual_range Bắt buộc. Phạm vi tài liệu chứa các quan sát để kiểm thử đối với các giá trị dự kiến.

Expected_range Bắt buộc. Phạm vi dữ liệu chứa phần trăm của phép nhân tổng hàng với tổng cột cùng với tổng cộng.

Xem thêm: 20 Bản Nhạc Nền Giới Thiệu Nhân Vật, Thư Viện Nhạc Nền Không Bản Quyền Cho Youtube

Chú thích

Nếu actual_range với expected_range gồm số điểm tài liệu khác nhau, CHITEST trả về quý hiếm lỗi #N/A.

Kiểm test χ2 giám sát số liệu những thống kê χ2 trước tiên bằng phương pháp dùng công thức:

*

trong đó:

Aij = tần suất thực tế trong hàng thứ i, cột thứ j

Eij = gia tốc dự kiến trong sản phẩm thứ i, cột thứ j

r = số hàng

c = số cột

Giá trị bên dưới của χ2 là chỉ báo của tính độc lập. Như có thể thấy từ công thức, χ2 luôn luôn dương hoặc bởi 0 và bởi 0 chỉ lúc Aij = Eij cho đều i,j.

CHITEST trả về phần trăm mà cực hiếm của số liệu thống kê lại χ2 ít nhất cao bằng giá trị được tính bằng phương pháp ở trên hoàn toàn có thể đã vô tình xảy ra khi giả định tính độc lập. Khi giám sát xác suất này, CHITEST dùng phân bố χ2 cùng với số bậc tự do thoải mái thích hợp, df. Giả dụ r > 1 với c > 1thì df = (r - 1)(c - 1). Nếu r = 1 và c > 1 thì df = c - 1 hoặc ví như r > 1 và c = 1 thì df = r - 1. Không cho phép r = c= 1 cùng trả về #N/A.

Dùng CHITEST phù hợp nhất khi những Eij không quá nhỏ. Một vài nhà thống kê khuyến nghị rằng mỗi Eij cần lớn hơn hoặc bằng 5.

Xem thêm: Word 2007 Bị Khóa Không Đánh Được Chữ, Cách Khắc Phục Lỗi Word Và Office 2007 Bị Khóa

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, nhận F2 và sau đó nhấn Enter. Trường hợp cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.