Kính chào quí vị thính trả. Xin mời quý vị theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 23 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi vì Hằng Tâm và Brandon prúc trách.

Bạn đang xem: In the dark là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE DARK và WORK LIKE A HORSE.

Trong bài học từ bây giờ, nhị thành ngữ ta học tập là IN THE DARK với WORK LIKE A HORSE.


*

Mai Lan and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs khổng lồ learn fast about the various financial plans to help his clients. So, Mike checked out a few books khổng lồ read và prepare himself for his job.

Hôm nay Mai Lan với Mike vừa new ngơi nghỉ trong thư viện mấy giờ đồng hồ đồng hồ. Mike sắp tới sửa đi làm việc việc cung cấp thời hạn trên ngân hàng, anh làm cho nhân viên cấp dưới lo về giải ngân cho vay tiền. Anh buộc phải học tập thiệt nkhô hanh các hình thức tài chính nhằm phục vụ người tiêu dùng, cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách nhằm phát âm với sửa biên soạn đến Việc có tác dụng.

MIKE: Mai Lan. I’m a bit nervous. This job doesn’t seem khổng lồ be as simple as I originally thought.Mai Lan. Tôi khá lo. Công vấn đề này không có vẻ giản dị nhỏng tôi nghĩ ban sơ.

MAI LAN: Cheer up, Mike. You’re smart, you can learn all subjects fast. Don’t underestimate yourself!Vui lên đi, Mike. Anh hoàn hảo, toàn bộ các môn học tập anh phần đông học tập nkhô hanh lắm. Đừng từ hạ giá bán mình!

MIKE: Thanks. But this is really difficult. I read the documents the ngân hàng gave sầu me last night. Quite a tough job! I’ll have sầu khổng lồ read & rethành viên a lot of information.Cám ơn cô. Nhưng câu hỏi này khó thật. Tôi gọi những tư liệu nhà băng gửi đến ngày qua. Việc khó à ! Tôi đang phải đọc với ghi nhớ nhiều dữ kiện lắm !

MAI LAN: In any new jobs, we have khổng lồ learn. It takes time và hard work. Don’t you agree?Trong công việc new, ta đề xuất học cùng mất thời giờ và nặng nề nhọc tập. Anh gật đầu đồng ý ko ?

MIKE: Yeah. I know I have to lớn work hard now. The more I read, the more I find out I’m in the dark.Đúng. Tôi biết tôi cần mất công. Càng đọc tôi càng thấy là tôi “in the dark”.

MAI LAN: In the dark? What’s that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it.In the dark? Trong trơn về tối ? Tôi rất có thể đoán được chân thành và ý nghĩa của thành ngữ này. Nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.

MIKE: “In the dark” means not knowing, in ignorance, without information.

Xem thêm: Các Mặt Hàng Trong Siêu Thị Coopmart, Coopmart Giảm Giá Hầu Hết Các Mặt Hàng

“In the dark” có nghĩa là phân vân, u mê, ko có tài năng liệu, thông tin để biết.MAI LAN: So you’re going khổng lồ work as a ngân hàng loan officer but you’re still in the dark about what you’re supposed khổng lồ vị at your job.

Vậy anh chuẩn bị làm cho nhân viên đơn vị băng lo hình thức cho vay chi phí nhưng mà anh vẫn “in the dark”, “về tối mù”, chần chờ gì về bài toán anh yêu cầu làm cho.

MIKE: Exactly! I need to lớn sit down and learn just like what we do in school, learning a subject lớn know the answers to questions in tests.Đúng ráng ! Tôi yêu cầu ngồi xuống cùng học nhỏng ta học các môn học ngơi nghỉ ngôi trường để hiểu trả lời các thắc mắc trong bài thi !

MAI LAN: Then after learning & getting experience at work, you will no longer be in the dark! You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients.Rồi sau khi học cùng có kinh nghiệm trong lĩnh vực, anh vẫn không thể bị “in the dark” “tối tăm”. Anh đã biết các các loại chi phí vay mượn cùng nhiều loại làm sao hợp với người tiêu dùng.

MIKE: Wow! You’re such a good advisor. I wish I have sầu you as my manager!Ồ. Cô là thay vấn xuất sắc thừa. Ước gì cô là giám đốc của tôi.

MAI LAN: I’m totally in the dark about this subject and so many more!Tôi trọn vẹn “tối tăm”về ngành này với các ngành khác !

MIKE: Yeah, technology! I know that better than anyone else. I have to be so patient when I help you improve sầu your computer skills.Đúng, về vi tính! Tôi hiểu ra rộng ai không còn. Tôi bắt buộc kiên nhẫn lắm Lúc tôi góp cô tăng năng lực về năng lượng điện tân oán.

MAI LAN: Mike. By saying “I have sầu lớn be patient”, you mean you have khổng lồ try not to lớn get angry with me when you help me?Mike. Nói là “tôi nên kiên nhẫn” anh mong nói anh đề xuất cầm cố không nổi sùng lúc anh góp tôi buộc phải ko ?

MIKE: Now, now, don’t get upmix. I know you are in the dark about computer. I’ve sầu been always nice to lớn you, haven’t I?Thôi thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô “về tối mù” về trang bị vi tính. Vì vậy tôi luôn luôn luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không nào nào ?

MAI LAN: You’ve been very nice except when you raise your voice & roll your eyes!Anh dễ thương lắm trừ Khi anh lớn giờ và đảo đôi mắt !

MIKE: Oh oh! Am I that hard? I’d better watch myself và never do that again! Are you OK with that, Mai Lan?Ồ, ồ. Tôi tệ cố kỉnh đấy hả ? Tôi đề xuất trường đoản cú xét mình và ko làm nỗ lực nữa. Được không, Mai Lan ?

MAI LAN: Alright. You’re forgiven! Seriously, let’s get back khổng lồ your preparation for the job. So what are you going to lớn vị next?Rồi. Anh được tha rồi đấy. Nói cthị trấn đứng đắn, bây giờ chúng ta quay lại cthị xã anh sửa biên soạn mang lại các bước của anh. Anh sắp tới làm gì sắp sắp tới ?

MIKE: I’m going home & read và learn và take notes và memorize… I’ll work lượt thích a horse.Tôi vẫn về bên, đọc, học tập, ghi nốt, học thuộc lòng…. Tôi vẫn làm việc như trâu!

MAI LAN: I know horses have sầu lớn work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard, for hours every day, right?Tôi biết ngựa bắt buộc thao tác làm việc nặng nlỗi kéo xe pháo, cùng có thứ nặng trĩu. Vậy ý anh là anh vẫn cần thao tác làm việc chịu khó, nhiều tiếng trong thời gian ngày, nên ko ?

MIKE: Yes, that’s it. I’ll have sầu lớn work very hard, work lượt thích a horse. No fun for a while!Đúng điều đó kia. Tôi đang yêu cầu thao tác học hỏi thiệt chăm, “làm như trâu”. Không vui chơi gì không còn vào một thời gian!

MAI LAN: Well, very soon, you won’t be “in the dark” anymore và you won’t need to “work lượt thích a horse” because you will know what you should do in your job & you can relax và enjoy your job.Thực ra chẳng bao lâu anh vẫn không hề “tối tăm” với không đề xuất “làm việc như trâu” bởi vì anh đã biết bắt buộc làm những gì trong bài toán của chính bản thân mình cùng anh hoàn toàn có thể nhàn hạ cùng vui vào câu hỏi có tác dụng.

MIKE: I hope so. And you too, soon you will no longer be in the dark about the computer. You’ve been working like a horse on the computer, soon you will be able khổng lồ handle this device like a real pro!Tôi mong muốn như thế. Và cô nữa. Chẳng bao lâu cô vẫn không thể “về tối tăm” về thứ vi tính. Cô đã học nhỏng trâu , cô đang rất có thể cần sử dụng đồ vật vi tính như các tín đồ bài bản phê chuẩn.

Xem thêm: Tài Liệu Kế Hoạch Marketing Sản Phẩm Sữa Đậu Nành Vinasoy, Kế Hoạch Marketing Sản Phẩm Sữa Đậu Nành Vinasoy

MAI LAN: OK. Let’s be positive. We work seriously & we keep our spirits high! This is the way to go!OK. Ta sẽ giữ lành mạnh và tích cực. Chúng ta làm số đông câu hỏi đứng đắn với giữ lại niềm tin cao! Đúng mặt đường rồi đó!

MIKE: Right, Mai Lan. You’re the best!Đúng, Mai Lan ! Cô số một đấy !

Hôm nay họ vừa học hai thành ngữ : IN THE DARK tức là KHÔNG BIẾT với WORK LIKE A HORSE tức là LÀM VIỆC NHƯ TRÂU. Hằng Tâm với Brandon xin hứa hẹn gặp lại quí vị vào bài học kinh nghiệm cho tới.


Chuyên mục: Kinh doanh online