Hướng dẫn sử dụng sql server 2012

     
những câu lệnh truy tìm vấn (Query) các câu lệnh trèn tài liệu (Insert) SQL Functions SQL Join Câu tầm nã vấn con (Subquery)
*

Tài liệu này sử dụng cơ sở dữ liệu LearningSQL (phiên bạn dạng SQLServer). Bạn phải tạo cơ sở tài liệu đó để tiện cho việc học (Bạn chỉ mất không thật 5 phút để làm việc này).

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng sql server 2012

Script tạo cơ sở tài liệu và kết cấu của cơ sở tài liệu này chúng ta có thể xem tại:
Câu lệnh Select là một câu lệnh cơ bản nhất vào SQL, mục tiêu là truy hỏi vấn dữ liệu trong những bảng (Table).
*

-- truy nã vấn dữ liệu trên bảng Product_Type-- truy vấn tổng thể các cột.Select * From Product_Type;-- Câu lệnh truy tìm vấn trên với câu lệnh dưới đấy là tương đương nhau.-- Pty là alias (tên túng thiếu danh đặt mang lại bảng Product_Type).Select Pty.* From Product_Type Pty;-- tầm nã vấn một vài ba cột-- có thể liệt kê ra.Select Pty.Product_Type_Cd ,Pty.NameFrom Product_Type Pty;

*

-- tróc nã vấn 4 cột nằm trong bảng Employee (Bảng nhân viên).-- áp dụng Emp là Alias (Tên túng thiếu danh) mang đến bảng Employee.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee Emp;
*

-- Hàm Convert(Varchar, ) chuyển một số thành chữ (Varchar) (Hàm của SQLServer)-- sử dụng toán tử + để nối nhì chuỗi (Có thể không được cung cấp bởi DB khác)-- chúng ta có một cột mới sử dụng "as" để khái niệm tên cột mang đến cột bắt đầu này.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(Varchar,Emp.Emp_Id) As Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;-- rất có thể không cần thực hiện "as" trong khái niệm Alias đến cột.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(varchar,Emp.Emp_Id ) Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;
Câu lệnh distinct được áp dụng cùng cùng với Select, dùng làm select các dữ liệu, vứt qua các dữ liệu trùng nhau. Cú pháp là:
-- truy hỏi vấn thành phầm (Sản phẩm dịch vụ thương mại của Ngân hàng)-- Cột mã sản phẩm, tên với kiểu sản phẩm.Select Pro.Product_Cd ,Pro.Name ,Pro.Product_Type_CdFrom sản phẩm Pro;-- tróc nã vấn các kiểu sản phẩm (Product_Type_Cd) vào bảng Product.-- dữ liệu là nhiều, tuy nhiên trùng nhau.Select Pro.Product_Type_Cd from hàng hóa Pro;-- Cần sử dụng Distinct để thải trừ việc trùng lặp.Select Distinct Pro.Product_Type_Cd from product Pro;
Where là câu lệnh nhằm giới hạn phạm vi tìm kiếm kiếm. Chẳng hạn bạn muốn tìm tìm những thành phầm dịch vụ tất cả kiểu "Cho vay cá nhân và kinh doanh".

Xem thêm: Mua Bán Rao Vặt Nhanh Chóng, Uy Tín Tại Chợ Tốt Đà Nẵng, Chợ Tốt Đà Nẵng

Product_Type_Cd = 'LOAN'.Bạn đề xuất truy vấn trong bảng PRODUCT, tại các vị trí có Product_Type_Cd= 'LOAN'.

Xem thêm: Chiến Lược Định Giá Hớt Váng ) Là Gì? Chiến Lược Giá Hớt Váng


-- truy vấn bảng hàng hóa tìm các sản phẩm dịch vụ bao gồm kiểu:-- "Cho vay cá thể và tởm doanh".-- Ứng với cột Product_Type_Cd = "LOAN".Select * From product Pro Where Pro.Product_Type_Cd = "LOAN";
Chẳng hạn bạn có nhu cầu tìm danh sách những nhân viên gồm tên ban đầu bởi chữ 'S' với thuộc phòng điều hành và quản lý (Operations).
-- Câu lệnh search kiếm các Nhân viên bao gồm tên bắt đầu bởi chữ S.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name lượt thích "S%";-- Câu lệnh kiếm tìm kiếm những nhân viên bao gồm tên ban đầu bởi chữ S-- và thuộc phòng điều hành (Operations) Dept_Id = 1.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name like "S%"And Emp.Dept_Id = 1;
-- tìm kiếm kiếm các nhân viên bao gồm tên ban đầu bởi chữ S hoặc P.-- cùng trong phòng quản lý (Operations). (Dept_Id = 1)Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere (Emp.First_Name lượt thích "S%" Or Emp.First_Name lượt thích "P%")And Emp.Dept_Id = 1;