Hóa Đơn Bán Hàng Tiếng Anh Là Gì

     
Tài khoản kế toán doanh nghiệp lớn theo TT 200 Hệ thống thông tin tài khoản kế toán thù theo TT 133Tài khoản kế toán doanh nghiệp lớn theo QĐ 15Tài khoản kế toán doanh nghiệp lớn theo QĐ 48Tài khoản kế toán ngân hàngTài khoản kế toán hành chính sự nghiệpHỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Toán thù Quý khách hàng sẽ xem: Hóa đơn bán hàng giờ đồng hồ anh là gì


Bạn đang xem: Hóa đơn bán hàng tiếng anh là gì

*Xem thêm: Những Thắc Mắc Thông Thường Về Nhân Viên Phòng Là Gì ? Công Việc Nhân Viên Văn Phòng Là Làm Gì

*Xem thêm: Top 10 Công Ty Marketing Online Mmtgroup, 10 Dịch Vụ Digital Marketing Tốt Nhất Tại Hà Nội

5. Drawee (n) : ngân hàng của tín đồ cam kết phátngân hàng or person asked khổng lồ make a payment by a drawer6. Drawer (n) = Payer người cam kết phân phát (Séc)person who write a cheque và instructs a bank lớn make payment khổng lồ another person7. Payee(n): người đươc thanh khô toán8. Bearer (n) : người cố (Séc)Person who receive sầu money from some one or whose name is on a chequeThe Clearig House Automated Payment System9. In word : (tiền) bằng chữ10. In figures : (tiền) bởi số11. Cheque clearing : sự tkhô hanh toán thù Séc12. Counterfoil (n) : cuống (Séc)a piece of paper kept after writing a cheque as a record of the dealwhich has taken place13. Voucher (n) : biên lai, chứng từ14. Encode (v) : mã hoá15. Sort code (n) : Mã chi nhánh Ngân hàng16. Codeword (n) : ký kết hiệu (mật)17. Decode (v) : lời giải (understvà the mean of the message writen in code)18. Pay into : nộp vào19. Proof of indentify : vật chứng dìm diện20. Authorise (v) : trao giấy phép => Authorisation (n)21. Letter of authority : thư uỷ nhiệm22. Account holder (n) : nhà tài khoản23. Expiry date : ngày hết hạndate on which a document is no longer valid24. ATMs Automatic Teller Machine25. BACS : các dịch vụ tkhô giòn toán bốn rượu cồn thân những ngân hàngThe Bankers Automated Clearing Service26. CHAPS : hệ thống tkhô giòn toán thù bù trừ trường đoản cú động27. EFTPOS : đồ vật giao dịch chuyển tiền năng lượng điện tử lại điểm phân phối hàngElectronic Funds Transfer at Point Of Sale28. IBOS : khối hệ thống trực đường thân các ngân hàng29. PIN Personal Identification Number30. SWIFT : Tổ chức báo cáo tài chính toàn cầuThe Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications31. GIRO : khối hệ thống thanh khô toán thù nợ thân những ngân hàng32. BGC : ghi có qua khối hệ thống GIROBank GIRO Credit33. Magnetic (adj) : tự tính Magnetic Stripe : dải băng từ34. Reconcile (v) : bù trừ, điều hoà35. Circulation (n) : sự giữ thông Circulate (v)movement of money round a country36. Clear (v) : thanh khô toán bù trừmake payment of a cheque through the system=> Clearing ngân hàng (n) : bank tsay mê gia tkhô hanh tân oán bù trừ=> Clearing house (n) : trung chổ chính giữa thanh toán thù bù trừcentral office where clearing bank exchange cheques37. Honour (v) : gật đầu thanh hao toán38. Refer lớn drawer (n) : viết tắc là R.D: “Tkiểm tra lại tín đồ ký phát”39. Non-card instrument : phương tiện thanh toán thù ko cần sử dụng chi phí mặt40. Present (v) : xuất trình, nộp41. Outcome (n) : kết quả42. Debt (n.) : khoản nợ43. Debit (v) : ghi nợ (money which a company owes)44. Debit balance : số dư nợbalance in an tài khoản showing that the company owes more money than in has receuved45. Direct debit : ghi nợ trực tiếp46. Deposit money : chi phí gửi47. Give sầu credit : cấp cho tín dụng48. Illegible (adj) : không phát âm được49. Bankrupt Bust : đổ vỡ nợ, phá sản50. Make out (v) : cam kết vạc, viết (Séc)51. Banker (n) : fan của ngân hàng52. Place of cash : địa điểm dùng tiền mặt53. Obtain cash : rút tiền mặt54. Cashpoint : điểm rút ít tiền mặt55. Make payment : ra lệnh đưa ra trả56. Subtract (n) : trừ57. Plastic money (n) : tiền vật liệu nhựa (các nhiều loại thẻ Ngân hàng)58. Sort of thẻ : các loại thẻ59. Plastic thẻ (n) : thẻ nhựa60. Charge thẻ : thẻ thanh hao toánplastic card issued by a shop & used by customers when buying sth that they will pay later61. Smart thẻ (n) : thẻ thông minhsmall plastic thẻ with an electronic chip tha record & rethành viên information62. Cash thẻ (n) : thẻ rút ít chi phí khía cạnh (thẻ use lớn obtain money from cash dispensers)63. Cheque card (n) : thẻ Séc64. Bank thẻ (n) : thẻ ngân hàng65. Cardholder (n) : nhà thẻ66. Shareholder (n) : người đóng cổ phần (person who owns shares in a company)67. Dispenser (n) : máy rút ít chi phí tự độngmachine which gives out money when a special thẻ is inserted & instructions given68. Statement (n) : sao kê (tài khoản)(menu showing amounts of money paid, received, owing…và their tota)l=> Mini-statement (n) : tờ sao kê rút gọn69. Cashier (n) : nhân viên thu, đưa ra chi phí (ở Anh)70. Teller (n) = cashier : tín đồ thứ đưa ra trả tiền mặt71. Withdraw (v) : rút ít chi phí khía cạnh => Withdrawal (n)72. Deduct (v) : trừ đi, khấu đi73. Tranfer (v) : chuyển=> Transaction (n) : giao dịch=> Transmit (v) : đưa, truyền74. Dispense (v) : phân vạc, ban75. Terminal (n) : máy tính trạmcomputer screen and key board connected to lớn a computer system76. Reveal (v) : huyết lộ77. Maintain (v) : gia hạn, bảo quản78. Make available : chuẩn bị sẵn79. Refund (v) : trả lại (chi phí vay)80. Constantly (adv) : ko kết thúc, liên tục81. In effect : thực tế82. Retailer (n) : fan cung cấp lẻ83. Commission (n) : chi phí hoa hồng84. Premise (n) : cửa hàng85. Due (adj) : mang lại kỳ hạn86. Records : sổ sách87. Pass (v) : đồng ý , chuyển qua88. Swipe (v) : chấp nhận89. Reader (n) : lắp thêm đọc90. Get inlớn (v) : mắc vào, lâm vào91. Overspkết thúc (v) : xài vượt khả năng92. Adminnistrative cost : chi phí quản ngại lý93. Processor (n) : cỗ xử lý sản phẩm tính94. Central switch (n) : máy tính trung tâm95. In order : đúng quy định96. Standing order (n) = SO : uỷ nhiệm chi97. Interest-không tính tiền : không hẳn trả lãi98. Collect (v) : thu hồi (nợ)99. Check-out till (n) : quầy tính tiền100. Fair (adj) : hòa hợp lýquý khách xem đang bài viết: "Từ vựng giờ anh đến kế toán - Phần 1 "101. Subsidise : phú cấp cho, prúc phí102. Cost (n) : phí103. Limit (n) : hạn mức Credit limit : giới hạn trong mức tín dụng104. Draft (n) : hối phiếu105. Overdraft (n) : sự rút ít quá thừa số dư, dự thấu chi106. Grovelling (adj) : luồn cúi, biết điều107. Remittance (n) : sự gửi tiền108. Quote : trích dẫn109. Reference (n) : sự ttê mê chiếu110. Interest rate (n) : lãi suất111. Mortgage (n) : nợ thuế chấp112. Abolish (v) : bãi bỏ, huỷ bỏ113. Mandate (n) : tờ uỷ nhiệm114. Out going (n) : khoản đưa ra tiêuamount of money spent; espenditures115. Remission (n) : sự miễn giảm116. Remitter (n) : người chuyển tiền117. Leaflet (n) : tờ bướm (quảng cáo)118. Orginator (n) : tín đồ khởi đầuperson or company initiating a banking transaction119. Consumer (n) : tín đồ tiêu thụ1trăng tròn. Regular payment : thanh khô tân oán hay kỳ121. Billing cost : chi phí hoá đơn122. Insurance (n) : bảo hiểm123. Doubt (n) : sự nghi ngờ124. Excess amount (n) : tiền thừa125. Creditor (n) : bạn ghi có (bán hàng)person or business to lớn whom another person or business owes money126. Efficiency (n) : hiệu quả127. Cash flow (n) : giữ lượng tiền128. Inform : báo tin129. On behalf : nhân danh130. Achieve (v) : đạt được131. Budget account application : giấy trả tiền làm cho các kì132. Reverse (n) : ngược lại133. Break (v) : phạm, vi phạm134. Exceed (v) : vượt trội135. VAT Reg. No : mã số thuế VAT136. Originate (v) : khởi đầu137. Settle (v) : tkhô cứng toán138. Trace (v) : tầm nã tìm139. Carry out (v) : tiến hành140. Intermediary (n) : fan làm cho trung gian (person who is a liên kết between two parties)141. Correspondent (n) : ngân hàng bao gồm quan hệ nam nữ đại lý142. Telegraphic transfer : giao dịch chuyển tiền bởi năng lượng điện tín143. Instant cash transfer : giao dịch chuyển tiền ngay lập tức tức thời144. Mail transfer : giao dịch chuyển tiền bởi thư145. Absolute security (n) : bình an tuyệt đối146. Straighforward (adj) : đơn giản, ko rắc rối147. Boundary (n) : biên giới148. Reliably (a) : chắc chắn, xứng đáng tin cậy149. Domestic : trong nước, nội trợ150. Significantly (adv) : một giải pháp xứng đáng kể151. Local currency (n) : nội tệ152. Generous (adj) : hào phóng153. Counter (v) : quầy (đưa ra tiền)154. Long term (n) : lãi155. Top rate : lãi vay cao nhất156. Headline (n) : đề mục (báo, quảng cáo)157. Free banking : không tính phí hình thức dịch vụ ngân hàng158. Generous term : ĐK hào phóng159. Current trương mục (n) : thông tin tài khoản vãng lai160. Recapitulate (v) : Kết luận, cầm tắt lại161. Security courier services : hình thức dịch vụ chuyển vận bảo đảm162. Beneficiary (n) : tín đồ thú hưởng (person who received money or advantage from st)163. First class : phạt đưa nhanh164. Upward limit (n) : nấc chất nhận được cao nhấtmaximum permissible amount (# downward limit)165. Facility (n) : phương tiện166. Gateway (n) : cổng sản phẩm tính167. Outward payment (n) : giao dịch chuyển tiền đi168. Inward payment (n) : chuyển khoản đến169. Accompany (v) : đi kèm170. Interface (n) : giao diện171. Non-profit : phi lợi nhuận172. Operating cost : ngân sách hoạt động173. Documentary credit : tín dụng thư174. Entry (n) : cây viết toán175. Meet (v) : thanh toán176. Capital expenditure : những khoản chi tiêu lớn177. Home banking : các dịch vụ ngân hàng tại nhà178. Remote banking : các dịch vụ bank từ xa179. Day-to-day : hay ngày180. Manipulate (v) : thao tác181. Recovery : sự đòi lại được (nợ)182. Adaptor (n) : trang bị tiếp trợ183. Periodically (adv) : hay kỳ184. Dependant (n) : người sinh sống dựa tín đồ khác185. Grant (v) : chất thuận186. Inefficient (adj) : ko hiệu quả187. Debate (n) : cuộc trạng rỡ luận188. Pros-and-cons (n) : phần lớn ý kiến đồng tình với bội nghịch đối189. Isolate (v) : giải pháp ly, cô lập190. nguồn failure : cúp điện191. Attention khổng lồ : chăm chú tới192. Spot (v) : tìm ra, thừa nhận ra193. Grab (v) : bắt, vôTừ vựng giờ đồng hồ anh mang lại kế tân oán - Phần 1
Chuyên ổn mục: Hỏi Đáp