Hình thang có , . khi đó

     

Cho hình thang $ABCD$ tất cả (AB) song song với (CD). đến $AB = 2a;CD = a$. Hotline (O) là trung điểm của (AD). Khi ấy :

Phương pháp giải

- Dựng hình bình hành (OBFC) .Bạn sẽ xem: Hình thang tất cả , . Khi đó

- thực hiện quy tắc hình bình hành kiếm tìm véc tơ tổng (overrightarrow OB + overrightarrow OC ).

Bạn vẫn xem: Hình thang tất cả , . Lúc đó
Bạn đang xem: Hình thang có , . khi đó

*

Dựng hình bình hành (OBFC) trọng tâm (E). Lúc đó

$left| overrightarrow OB + overrightarrow OC ight| = left| overrightarrow OF ight| = OF = 2OE = AB + CD = 3a$.

Đáp án bắt buộc chọn là: d


*Xem thêm: Sử Dụng Excel Trong Kế Toán Để Lên Sổ Sách, 10 Hàm Excel Mà Kế Toán Thường Dùng

*

*Xem thêm: Cách Tải Video Trên Fb Về Điện Thoại Ios, Android, Cách Tải Video Facebook Về Điện Thoại Nhanh Nhất

*

Cho tam giác các $ABC$ cạnh $a$. Lúc ấy $left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight| = $

Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AB = 4a$ và $AD = 3a$ thì độ nhiều năm (overrightarrow AB + overrightarrow AD ) là:

Gọi (G) là trọng tâm tam giác vuông$ABC$với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng hai vectơ $overrightarrow GB + overrightarrow GC $ tất cả độ dài bằng bao nhiêu ?

Cho hình thoi $ABCD$ trọng tâm $O$, cạnh bằng (a) và góc (A) bằng (60^0). Tóm lại nào sau đây đúng:

Cho tam giác $ABC$. Gọi $M,N,P$ theo lần lượt là trung điểm các cạnh $AB,AC,BC$. Hỏi $overrightarrow MP + overrightarrow NP $ bởi vec tơ nào?

Cho hình vuông vắn $ABCD$ cạnh $a$, trung tâm $O$. Lúc đó: $left| overrightarrow OA + overrightarrow OB ight| = $

Cho (Delta ABC) vuông tại (A) và (AB = 3), (AC = 4). Véctơ (overrightarrow CB + overrightarrow AB ) bao gồm độ nhiều năm bằng

Cho tam giác (ABC). Để điểm (M) thoả mãn đk (overrightarrow MA + overrightarrow BM + overrightarrow MC = overrightarrow 0 ) thì (M) phải thỏa mãn nhu cầu mệnh đề nào?

Cho hình thang $ABCD$ có (AB) tuy vậy song cùng với (CD). Mang đến $AB = 2a;CD = a$. Call (O) là trung điểm của (AD). Lúc ấy :

Cho hình vuông (ABCD) bao gồm cạnh bằng (a). Lúc đó (left| overrightarrow AB + overrightarrow AC ight|) bằng:

Cho tam giác $ABC$. Tập hợp hầu như điểm (M) sao cho: (left| overrightarrow MA + overrightarrow MB ight| = left| overrightarrow MC + overrightarrow MB ight|) là: