Hãy Cho Biết Có Tất Cả Bao Nhiêu Số Có 4 Chữ Số Khác Nhau Mà Tích Các Chữ Số Của Mỗi Số Đó Bằng 30?

     

Toán tất cả lời văn lớp 3 là dạng toán thực tế mà học sinh được tiếp cận từ cực kỳ sớm, có chân thành và ý nghĩa quan trọng và thực tế cao. Câu hỏi hướng dẫn học viên một số mẹo lúc giải toán có lời văn lớp 3. Giúp học viên biết cách bao giờ thực hiện nay phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giải toán bao gồm lời văn nhằm đạt kết quả chính xác nhất là vấn đề mà chúng tôi luôn hướng tới.

Bạn đang xem: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà tích các chữ số của mỗi số đó bằng 30?


*
1. Một trong những mẹo lúc giải toán tất cả lời văn lớp 3

a. Câu hỏi có lời văn tiến hành phép tính cộng.

Dạng 1: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“thêm” …ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 1: công ty An có 6 nhỏ gà, người mẹ mua “thêm” 4 nhỏ gà. Hỏi bên An có toàn bộ mấy con gà?

Bài giải:

Số bé gà bên An có toàn bộ là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 bé gà.

Dạng 2: Trong câu hỏi lời văn có chữ …“hỏi cả hai” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 2: An tất cả 3 trái cam, Bình có 5 trái cam. Hỏi cả hai chúng ta có mấy quả cam?

Bài giải:

Số trái bóng cả hai bạn có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 quả bóng

Dạng 3: Trong việc lời văn có chữ …“có”… “hỏi”…”có vớ cả”…ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 bé ở bên dưới ao với 6 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có vớ cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có toàn bộ là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 bé vịt

Dạng 4: Trong việc lời văn tất cả chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 4: tầm giá sách Toán là 752 đồng, tầm giá sách tiếng việt nhiều hơn giá bán sách toán là 48 đồng. Hỏi giá tiền sách giờ đồng hồ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá tiền sách giờ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Bài toán có lời văn tiến hành phép tính trừ

Dạng 1: Trong vấn đề lời văn gồm chữ …“bớt” …ta tiến hành phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ lâu năm 12 cm, cha em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ sót lại dài từng nào cm?

Bài giải:

Số cm thanh gỗ còn lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong câu hỏi lời văn bao gồm chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 6: các bạn Long 9 quả bóng, bạn Long thả 3 quả bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy quả bóng?

Bài giải:

Số quả bóng của khách hàng Long còn sót lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 trái bóng.

Dạng 3: Trong việc lời văn có chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A bao gồm 40 học sinh. Lớp 1B tất cả ít hơn lớp 1A là 6 học sinh. Hỏi lớp 1B bao gồm bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Số học sinh của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong việc lời văn tất cả chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng nề hơn, những hơn, ít hơn)…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 8: chúng ta An nặng nề 41 kg, các bạn Lan năng 38 kg. Hỏi chúng ta An năng hơn các bạn Lan từng nào kg?

Bài giải:

Số ký lô gam bạn An nặng trĩu hơn bạn Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong câu hỏi lời văn có chữ …“cho biết nhì bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi các bạn còn lại”…ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 9: bạn Hương và bạn Hoa xem thêm thông tin được 120 bé tem. Trong những số ấy bạn Hương xem thêm thông tin được 80 nhỏ tem. Hỏi chúng ta Hoa xem tư vấn được bao nhiêu con tem?

Bài giải:

Số con tem chúng ta Hoa học hỏi được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 con tem.

Xem thêm: Cách Up Video Lên Instagram Bằng Máy Tính, Cách Up Ảnh Lên Instagram Từ Máy Tính

2. Tuyển chọn tập 40 câu hỏi có lời văn lớp 3 có hướng dẫn

Bài 1: nhì thùng gồm 58 lít dầu, nếu cung cấp thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu hèn thùng máy hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu cấp dưỡng thùng thứ nhất 5 lít thì tổng thể dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vào thùng đầu tiên lúc sau là một phần thì số dầu thùng thứ hai là 2 phần

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng máy hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu làm việc thùng đầu tiên là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An download 3 bút chì và 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng download 5 quyển vở và 5 bút chì không còn 25 ngàn đồng. Tính số tiền một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây bút chì hết số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 loại bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa tất cả 9 thùng cốc. Sau khoản thời gian bán đi 450 dòng cốc thì quầy đó sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó gồm bao nhiêu mẫu cốc?

Hướng dẫn

Số thùng cốc đã buôn bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng gồm số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi buôn bán thùng gồm số cốc là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta kia kê 9 sản phẩm ghế đầy đủ chỗ đến 81 người ngồi. Trên thực tế có mang đến 108 tín đồ đến dự họp. Hỏi cần kê thêm mấy hàng ghế nữa new đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế có số chỗ là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế yêu cầu kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày vật dụng nhất. Cà nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày máy hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhì ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một cái cầu nhiều năm 100m gồm gồm 5 nhịp. Trong những số ấy 4 nhịp dài đều nhau còn nhịp tại chính giữa thì dài thêm hơn nữa mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp bao gồm giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn sót lại mỗi nhịp dài số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp ở vị trí chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như vậy có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn quả có 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và có 9 sản phẩm cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cửa cây nạp năng lượng quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây nạp năng lượng quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp những vào 2 tủ, từng tủ bao gồm 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách sinh hoạt mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số phòng sách tất cả là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách sống mỗi chống là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân bao gồm 16 con ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và ít hơn số kê là 6 con.

Hỏi trên sân có toàn bộ bao nhiêu nhỏ gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số con gà trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, con kê , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. trong một hội thi làm hoa, chúng ta Hồng làm được 25 bông hoa. Vì vậy Hồng làm ít hơn Mai 5 bông cùng chỉ bởi một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi cha bạn có tác dụng được từng nào bông hoa tất cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai làm được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm cho được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả tía bạn làm được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ hai bạn trẻ đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi tất cả bốn chúng ta đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Người mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng chị em đã buôn bán được1/5 số cam cùng quýt, còn sót lại số cam với số quýt mẹ để chiều cung cấp nốt. Hỏi buổi sáng chị em đã bán tốt tổng số bao nhiêu quả cam cùng quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam cùng quýt mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam với quýt chị em đã chào bán buổi sáng sủa là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kg. Nếu như thùng đựng một ít số dầu hỏa kia thì nặng 17kg. Hỏi lúc thùng ko đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng trĩu số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi không đựng dầu thùng nặng trĩu số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Bao gồm 234kg mặt đường chia mọi vào 6 túi. 8 túi như vậy tất cả số đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi đựng số klg mặt đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi vậy nên chứa số con đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thiết bị hai bán tốt gấp 3 lần ngày sản phẩm nhất. Cả nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày đồ vật hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhì ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: bao gồm 45 câu hỏi trong hội thi khoa học.Mỗi câu vấn đáp đúng được 4 điểm,trả lời không đúng bị trừ 2 điểm. Toàn bộ các thắc mắc đều được trả lời.Hỏi giả dụ Henry trả lời được 150 điểm thì các bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

Giả sử Henry vấn đáp đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc đó tổng điểm của người sử dụng Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng thêm là vì ta đã mang đến Henry trả lời đúng không còn 45 câu.

1 câu đúng ra 1 câu sai số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời và đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, trường hợp tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật thuở đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Tía rổ gồm số cam bằng nhau. Nếu bán 60 quả sinh hoạt rổ vật dụng nhất, bán 45 quả làm việc rổ thứ

2 và 75 quả làm việc rổ lắp thêm 3 thì số cam còn lại nhiều hơn thế nữa số cam đã phân phối là 30 quả. Hỏi ban sơ mỗi rổ gồm bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã buôn bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam trong 3 rổ ban đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm ban sơ có số quả là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng gồm 6 vỏ hộp kẹo, từng hộp bao gồm 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo gồm số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả tất cả số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ đi cài đặt bi, mỗi bạn đặt hàng 3 bi xanh với 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn đặt hàng tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn oder số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn oder tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: tất cả 5 thùng kẹo đồng nhất chứa tổng số 720 viên kẹo, từng thùng kẹo tất cả 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng cất số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo cất số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai phòng sách có tổng số 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn trước tiên chuyển sang ngăn thứ nhì thì số cuốn sách của nhị ngăn bởi nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn bao gồm bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn trước tiên hơn chống thứ nhì số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn trước tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách phòng thứ hai là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: bao gồm một đơn vị chức năng bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 tín đồ thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 mặt hàng thì từng hàng gồm bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số fan của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 sản phẩm thì từng hàng có số fan là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một trong những bi chia thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi mong chia số bi kia thành từng túi 4 bi thì phân tách được bao nhiêu túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi tất cả 4 viên chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn du khách có 26 người đón tắc xi, từng xe tắc xi chở được 4 fan (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài phải đón tất cả bao nhiêu cái tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì từng xe chở được số tín đồ là: 4 – 1 = 3 người

26 fan ngồi được: 26 : 3 = 8 xe cộ dư 2 người

2 người cũng cần được 1 xe.

Vậy số xe pháo tắc xi phải đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một số trong những viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu mang đi 17 viên kẹo thì số kẹo sót lại được chia phần đông thành 7 túi, mỗi túi ít hơn thuở đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Hoa Bồ Công Anh Đẹp Nhất Và Ý Nghĩa Của Nó

Hướng dẫn:

1 túi có số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An gồm là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng tất cả 16 viên bi, Toàn gồm số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn gồm số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả cặp đôi bạn trẻ có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một shop ngày thứ nhất bán được 36 kilogam đường, ngày thiết bị hai bán tốt số đường giảm xuống 3 lần so với ngày lắp thêm nhất. Hỏi ngày sản phẩm hai bán thấp hơn ngày đầu tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày vật dụng hai bán tốt số mặt đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày trang bị hai bán ít hơn ngày trước tiên số klg đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có cha thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng đồ vật hai đựng gấp 3 lần thùng trang bị nhất, thùng thứ tía chứa yếu thùng trang bị hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng thiết bị hai đựng số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ cha chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học tất cả 6 hàng ghế, mỗi sản phẩm ghế tất cả 3 khu vực ngồi. Hỏi chống học kia có bao nhiêu vị trí ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học gồm số ghế ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi gồm 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có từng nào kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi tất cả số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: trên bàn tất cả 4 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 9 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quả cam là: 4 x 9 = 36 trái cam

Bài 34: bên trên bàn tất cả 4 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 3 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số quả cam là: 4 x 3 = 12 quả cam

Bài 35: bên trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa bao gồm 2 quả. Hỏi bên trên bàn tất cả bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số quả cam là: 4 x 2 = 8 trái cam

Bài 36: trên bàn tất cả 7 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 8 quả. Hỏi trên bàn gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 7 x 8 = 56 trái cam

Bài 37: bên trên bàn có 7 ông xã sách, mỗi ông chồng sách tất cả 9 quyển sách. Hỏi trên bàn tất cả mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số cuốn sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam bao gồm 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như vậy có từng nào quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có tất cả số trái là: 7 x 2 = 14 trái cam

Bài 39: bên trên bàn gồm 8 ck sách, mỗi ông chồng sách gồm 2 quyển sách. Hỏi bên trên bàn có mấy quyển sách?