HÀM TÍNH ĐƠN GIÁ TRONG EXCEL

     
Việc xác định đơn giá (hay tính đơn giá) theo nhiều điều kiện hay khiến bọn họ gặp nhiều khó khăn. Bời việc này đòi hỏi các bạn phải sử dụng tốt các hàm, biết cách tổ chức triển khai bảng dữ liệu và tất cả tư duy logic tốt. Để giúp các bạn rèn luyện thêm những điều đó, chúng ta hãy thuộc Học Excel Online tìm hiểu 4 cách khẳng định đơn giá theo rất nhiều điều khiếu nại trong excel nhé.Ví dụ bọn họ có bảng dữ liệu bán hàng như sau:
*
*
*
*
*
*
Cả 4 cách đều đến ra kết quả giống nhau.Bạn thấy đó, để triển khai 1 yêu mong trong Excel bạn có thể có rất nhiều cách thức làm không giống nhau. Có nhiều hàm hoàn toàn có thể sử dụng, liên kết với nhau giúp bọn chúng ta đạt được tác dụng như ước ao muốn. Hãy đọc thêm nhiều kỹ năng của Excel cùng Học Excel Online chúng ta nhé.