HÀM LẤY GIỜ PHÚT GIÂY TRONG EXCEL

     

Ngoài việc là công cụ cung cấp xử lý và tính toán một biện pháp nhanh chóng, Excel còn cung ứng các hàm xác minh về thời gian (HOUR, MINUTE, SECOND) giúp chúng ta xử lý những giá trị thời gian như: giờ, phút, giây một cách dễ dàng nhất. Bài viết sau đây vẫn hướng dẫn chúng ta cách sử dụng các hàm HOUR, MINUTE, SECOND để bóc tách giờ, phút, giây vào Excel.

Bạn đang xem: Hàm lấy giờ phút giây trong excel

1. Hàm HOUR

Hàm HOUR được sử dụng trong Excel nhằm trả về quý hiếm là giờ trong ô Excel. Cực hiếm giờ được trả về ở dạng số nguyên từ 0 (12:00 SA) đến 23 (11:00 CH).

Cú pháp hàm: =HOUR(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là thời gian có chứa giờ mà bạn có nhu cầu tách ra.

Lưu ý: Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân (ví dụ 12:00 CH được thể hiện là 0,5 vì nó là một nửa ngày).

Ví dụ ta có bảng thời gian như hình sau:

*

Để bóc tách ra được tiếng của cột Thời gian, áp dụng cấu trúc hàm trên ta tất cả công thức đến ô B2 như sau:

=HOUR(A2)

Sao chép công thức cho những ô sót lại của cột giờ ta nhận được kết quả:

*

Ta hoàn toàn có thể thấy tại ô A4 và A6 thì phần thời gian không xác minh được buộc phải hàm sẽ auto coi là 12 giờ đồng hồ hoặc 0 giờ.

2. Hàm MINUTE

Hàm MINUTE được sử dụng trong Excel nhằm trả về giá trị là phút vào ô Excel. Giá trị phút được trả về ở dạng số nguyên từ từ 0 tới 59.

Xem thêm: #9 Phần Mềm Xem Camera Trên Điện Thoại Iphone Và Android Tốt Hiện Nay

Cú pháp hàm: =MINUTE(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là thời gian có cất phút mà bạn muốn tách ra.

Vẫn với lấy một ví dụ trên, để tách bóc ra được phút của cột thời gian ta gồm công thức đến ô C2 như sau:

=MINUTE(A2)

Sao chép công thức cho các ô còn lại của cột Phút ta thu được kết quả:

*

Ta có thể thấy tại ô A4 với A6 thì phần thời gian không xác minh được buộc phải hàm sẽ tự động coi là 0.

3. Hàm SECOND

Hàm SECOND được áp dụng trong Excel nhằm trả về giá trị là giây trong ô Excel. Giá trị giây được trả về ở dạng số nguyên từ từ 0 tới 59.

Cú pháp hàm: =SECOND(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là thời gian có chứa giây mà bạn muốn tách ra.

Vẫn với lấy một ví dụ trên, để bóc ra được giây của cột thời hạn ta gồm công thức mang đến ô D2 như sau:

=SECOND(A2)

Sao chép công thức cho các ô còn lại của cột Giây ta nhận được kết quả:

*

Ta rất có thể thấy tại ô A4 và A6 thì phần thời hạn không khẳng định được nên hàm sẽ tự động hóa coi là 0.

Xem thêm: Xem Điểm Thi Thpt 2017 Thành Phố Hồ Chí Minh Theo Tên, Số, Hướng Dẫn Tra Cứu Điểm Thi Lớp 10 Năm 2017 Tp

Tại ô A3 không có giá trị giây nên hàm cũng sẽ tự động coi là 0.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn chúng ta cách áp dụng hàm để bóc tách giờ, phút, giây trong Excel. Chúc các bạn thành công!