Hàm Cắt Chuỗi Trong C++

     

Xử lý chuỗi là một công việc bắt buộc lúc truyền nhận dữ liệu trong lập trình. Trong bài bác này bọn họ sẽ học cách sử dụng các hàm xử trí chuỗi nhé.

Bạn đang xem: Hàm cắt chuỗi trong c++

Bài 18 trong Serie học tập lập trình C từ bỏ A tới Z


Các hàm cách xử lý chuỗi vào c

Có không ít phương thức cách xử lý chuỗi đặc biệt được có mang trong thư viện .


No.Phương thứcMô tả
1.strlen(string_name)trả về chiều dài của chuỗi string_name.
2.strcpy(destination, source)sao chép ngôn từ của chuỗi source cho tới chuỗi destination.
3.strcat(first_string, second_string)nối chuỗi trước tiên với chuối máy hai. Hiệu quả được lưu vào chuỗi đầu tiên.
4.strcmp(first_string, second_string)so sánh chuỗi thứ nhất với chuỗi thiết bị hai. Trường hợp cả nhì chuỗi rất nhiều giống nhau, nó vẫn trả về 0.
5.strrev(string)trả về chuỗi được hòn đảo ngược.
6.

Xem thêm: Trang Gõ Captcha Uy Tín Nhất, 5 Website Gõ Captcha Kiếm Tiền Online Dễ Dàng

strlwr(string)trả về chuỗi ký tự chữ thường.
7.strupr(string)trả về chuỗi ký kết tự chữ hoa.
*

Hàm strlen()

Hàm strlen() trả về chiều nhiều năm của chuỗi, nó ko đếm ký tự null ‘’.

Cú pháp:

int strlen(const char* s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char ch<20>="h", "i", "e", "p", "s", "i", "i", "t", ".", "c","o","m", ""; printf("Length of string is: %d",strlen(ch)); return 0; Kết quả

Length of string is: 12

Hàm strcpy()

Sao chép nội dung của chuỗi source tới chuỗi destination. Đây là 1 trong hàm rất quan trọng đặc biệt khi cách xử lý chuỗi

Cú pháp:

char *strcpy(char *destination, const char *source)

Cách dùng:

#include #include int main() char ch<20>="k", "h", "u", "e", "n", "g", "u", "y", "e", "n",""; char ch2<20>; strcpy(ch2,ch); printf("Gia tri chuoi thu 2 la: %s",ch2); return 0; Kết quả

Gia tri chuoi thu 2 la: khuenguyen

Hàm strcpy chỉ coppy dữ liệu tự mảng B< > sang mảng A< >, nếu mảng A< > có kích thước nhỏ hơn mảng B< >thì sẽ xảy ra việc tràn dữ liệu của mảng A< >.

Hàm Strcat()

Dùng để nối 2 chuỗi. Kết quả được lưu vào chuỗi đầu tiên.

Cú pháp:


char *strcat(char *des, const char *source)

Cách dùng

#include #include int main() char ch<10>="h", "e", "l", "l", "o", ""; char ch2<10>=" ", "a","n","h","," "e","m",""; strcat(ch,ch2); printf("Gia tri cua chuoi dau tien la: %s",ch); return 0; Kết quả


Hàm strcmp()

Dùng để so sánh hai chuỗi cùng với nhau. Hàm sẽ so sánh hai chuỗi cùng với nhau và trả về các giá trị tương ứng.

Ta có 2 mảng s1<> cùng s2<>Nếu s1<> > s2<>, công dụng trả về là 1Nếu s1<> == s2<>, hiệu quả trả về là 0Nếu s1<> Cú pháp:

int strcmp(const char*s1, const char *s2)Cách dùng:

#include #include int main() char str1<20>,str2<20>; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1);//reads string from console printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); if(strcmp(str1,str2)==0) printf("2 chuoi bang nhau"); else printf("2 chuoi khong bang nhau"); return 0; Kết quả

Nhap chuoi 1 : helloNhap chuoi 2 : hello2 chuoi bang nha

Hàm strstr()

Dùng để tìm kiếm sự xuất hiện trước tiên của chuỗi s2 vào chuỗi s1.

Cú pháp:

char *strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết trái trả về của hàm là một trong những con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của chuỗi s1 bao gồm chứa chuỗi s2 hoặc quý hiếm NULL ví như chuỗi s2 không tồn tại trong chuỗi s1.

Cách dùng:

#include #include #include void main() char Chuoi<255>,*s; printf("Nhap chuoi: "); gets(Chuoi); s=strstr(Chuoi,"hoc"); printf("Chuoi trich ra: "); puts(s); getch(); Kết quả

Nhap chuoi: chuc cac ban hoc tap tot Chuoi trich ra: hoc tap tot

Hàm strupr()

Dùng để thay đổi chuỗi chữ thường xuyên thành chuỗi chữ hoa, hiệu quả trả về của hàm là 1 trong con trỏ chỉ đến địa chỉ cửa hàng chuỗi được gửi đổi.


Cú pháp:

char *strupr(char *s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen sang trọng chu hoa: %s",strupr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: khue nguyen creatorChuoi vua nhap: khue nguyen creatorChuyen quý phái chu hoa: KHUE NGUYEN CREATOR

Hàm strlwr

Muốn đổi khác chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường, ta áp dụng hàm strlwr(), những tham số của hàm tương tự như như hàm strupr().

Xem thêm: Cách Xem Chi Phí Chạy Google Adwords (Google Ads) Là Bao Nhiêu?

Cú pháp:

char *strlwr(char *s)

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen lịch sự chu thuong: %s",strlwr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: KHUE NGUYEN creatorChuoi vua nhap: KHUE NGUYEN creatorChuyen sang trọng chu thuong: khue nguyen creator

Hàm strrev()

Hàm strrev(string) trả về một chuỗi được hòn đảo ngược

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap vao mot chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi la: %s",str); printf(" Chuoi bi dao nguoc la: %s",strrev(str)); return 0; Kết quả


Nhap vao mot chuoi: khue nguyen creatorChuoi la: khue nguyen creatorChuoi bi dao nguoc la: rotaerc neyugn euhk

Kết 

Sử dụng các hàm cách xử trí chuỗi cũng tương đối đơn giản, chúng được cung cấp sẵn trong tủ sách string, họ chỉ cần mang ra và thực hiện mà thôi.

Nếu thấy hữu dụng hãy phân chia sẻ nội dung bài viết và thâm nhập nhóm Nghiện Lập Trình nhằm giao lưu giữ và học hỏi và chia sẻ nhé