Giấy Đề Nghị Hủy Séc Acb

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ********

Số: 07/TT-NH1

Hà Nội, ngày 27 mon 12 năm 1996


THÔNG TƯ

Phần 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Séc chính sách trong quy định làloại séc được dùng chung cho cá nhân và pháp nhân.

Bạn đang xem: Giấy đề nghị hủy séc acb

2. Những từ ngữ trong quy định này đượchiểu như sau:

2.1. Chủ thông tin tài khoản là bạn đứngtên mở tài khoản tiền gửi giao dịch và là chủ cài đặt hoặc người thay mặt chủsở hữu số tiền ghi trên thông tin tài khoản đó.

- nhà tài khoản cá thể là ngườiđứng thương hiệu mở tài khoản tiền gởi thanh toán của bản thân mình theo mức sử dụng của Ngânhàng nhà nước.

- Chủ thông tin tài khoản pháp nhân làngười đại diện thay mặt theo điều khoản của pháp nhân đứng tên mở tài khoản tiền gửithanh toán của pháp nhân theo hình thức của bank Nhà nước.

2.2. Tín đồ phát hành séc là chủ tàikhoản hoặc bạn được chủ tài khoản uỷ quyền theo luật pháp của luật pháp về uỷquyền.

2.3. Fan thụ tận hưởng séc làngười bao gồm quyền download số tiền ghi trên séc. Đối với séc ký kết danh là người dân có têntrên séc; đối với séc vô danh là bạn cầm séc.

2.4. Người ủy quyền séc là cánhân hoặc đại diện thay mặt theo lao lý của pháp nhân thay mặt đứng tên chuyển nhượng quyền thụhưởng séc cho những người khác.

2.6. Đơn vị thu hộ là đơn vị chức năng cùnghoặc khác khối hệ thống với đơn vị thanh toán, được phép làm dịch vụ hoặc nhiệm vụthanh toán, nhận những tờ séc do bạn thụ hưởng trọn nộp vào để thu hộ tiền.

2.7. Séc ký danh là séc có ghihọ, tên, địa chỉ cá nhân hoặc tên, add pháp nhân thụ hưởng trọn séc. Séc ký danhkhi chuyển nhượng ủy quyền phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ cửa hàng cá nhân hoặc tên, địa chỉ phápnhận được chuyển nhượng.

2.8. Séc vô danh là séc không ghihọ, tên cá nhân hoặc thương hiệu pháp nhân thụ hưởng trọn séc. Việc phát hành và áp dụng sécvô danh khi tất cả đủ điều kiện kỹ thuật và môi trường thiên nhiên pháp lý mới áp dụng và vẫn cóvăn phiên bản hướng dẫn sau của Thống đốc ngân hàng Nhà nước.

3. Trách nhiệm đối với séc:Người sản xuất séc và những người chuyển nhượng séc đều có trách nhiệm đối vớiséc. Trách nhiệm so với séc bao gồm nghĩa vụ giao dịch thanh toán số tiền ghi bên trên sécvà trọng trách liên đới giải quyết và xử lý khiếu nề hà hoặc khởi kiện lúc séc bị trường đoản cú chốithanh toán.

4. Thời hạnhiệu lực giao dịch thanh toán của tờ séc là 15 ngày kể từ ngày séc được cam kết phát hành chotới lúc séc được nộp vào 1-1 vị thanh toán hoặc đơn vị chức năng thu hộ. Thời hạn này baogồm cả ngày chủ nhật, ngày ngủ lễ. Ví như ngày kết thúc của thời hạn là ngày chủnhật, ngày nghỉ ngơi dịp lễ thì thời hạn được lùi vào ngày thao tác tiếp theo ngày saungày công ty nhật, ngày nghỉ lễ đó.

5. Phạm vi giao dịch thanh toán séc vào thờigian trước mắt:

- Séc giao dịch thanh toán giữa những khách hàngmở thông tin tài khoản tiền gửi giao dịch ở thuộc một đơn vị chức năng hoặc khác đơn vị chức năng nhưng trongcùng khối hệ thống tổ chức tín dụng, Kho tệ bạc Nhà nước;

- Séc giao dịch thanh toán giữa những khách hàngmở thông tin tài khoản tiền gửi giao dịch thanh toán tại các đơn vị khác hệ thống tổ chức tín dụng,kho bội nghĩa Nhà nước chỉ áp dụng trong ngôi trường hợp những đơn vị này có tham gia thanhtoán bù trừ trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Các tổ chức triển khai tín dụng, Kho bạc đãi Nhànước thông tin cho khách hàng của chính bản thân mình biết để sử dụng đúng phạm vi quy định.

Phần 2:

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TỜSÉC

1. Vẻ ngoài của tờ séc phảiđược xây dựng theo mẫu mã thống tuyệt nhất do ngân hàng Nhà nước phương pháp tại Phụ lục số1 kèm theo Thông tứ này. Ngôn từ của tờ séc nên được in và ghi bởi tiếngViệt Nam.

1.1. Những yếu tố bên trên tờ séc gồm:

a) Chữ "Séc" được inbằng chữ in hoa;

b) Số séc: được in ấn cả nghỉ ngơi tờ séc vàcuống séc;

c) Lệnh trả tiền được in ấn dướidạng: "Yêu cầu trả cho:...";

d) người thụ hưởng séc:

+ Nếu người thụ tận hưởng séc làpháp nhân thì ghi tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản và tên đơn vị giữ tài khoảncủa pháp nhân.

+ Nếu tín đồ thụ hưởng trọn séc là cá nhânthì ghi họ, tên, địa chỉ, số hiệu thông tin tài khoản và tên đơn vị giữ thông tin tài khoản của cánhân (nếu có).

e) Số tiền bằng số và bằng chữ(cách ghi xem điểm 1 mục II phần IV);

f) fan phát hành séc:

- Nếu bạn phát hành séc là đạidiện pháp nhân thì ghi tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản của pháp nhân;

- Nếu tín đồ phát hành séc là cá nhânthì ghi họ, tên, địa chỉ, số hiệu thông tin tài khoản của công ty tài khoản.

g) Tên, add của đơn vị thanhtoán: Được in hoặc đóng góp dấu phía bên trên góc đề xuất mặt trước của tờ séc;

h) Nơi, ngày, tháng cam kết phát hànhséc ghi bởi chữ, năm ký kết phát hành séc ghi bởi số;

i) Chữ ký, vết (nếu có) củangười gây ra séc (xem điểm 3 với 4 mục II phần IV).

1.2. Tờ séc thích hợp lệ phải có đủ cácyếu tố và nội dụng phép tắc trong điểm 1.1 bên trên đây, không trở nên tẩy xoá, sửa chữa,không ghi thêm về lãi suất và các điều kiện thanh toán, số tiền bằng văn bản vàbằng số yêu cầu khớp nhau.

1.3. Tờ séc đủ đk thanh toánlà tờ séc:

+ hòa hợp lệ;

+ Được nộp trong thời hạn hiệulực thanh toán;

+ không có lệnh đình chỉ thanhtoán;

+ Chữ ký và dấu (nếu có) củangười xuất bản séc đề nghị khớp đúng mẫu mã đã đk tại đơn vị thanh toán;

+ Không ký phát hành séc vượt quáthẩm quyền chính sách tại văn bạn dạng uỷ quyền;

+ Số dư tài khoản tiền giữ hộ thanhtoán của chủ thông tin tài khoản đủ để thanh toán tờ séc;

+ những chữ ký chuyển nhượng (nếu có)đối với séc cam kết danh yêu cầu liên tục.

2. Đối với các đơn vị thanh toánphục vụ khách hàng là bạn nước ngoài, ngoại trừ tiếng Việt Nam hoàn toàn có thể in thêmtiếng Anh bên dưới tiếng Việt Nam; khuôn khổ chữ tiếng Anh phải nhỏ hơn kích cỡ chức giờ ViệtNam.

3. Mẫu séc của các tổ chức tíndụng, Kho tệ bạc Nhà nước phải được bank Nhà nước tw duyệt cùng gửi lưutại nơi duyệt mẫu. Những tổ chức tín dụng, Kho bội nghĩa Nhà nước có trách nhiệm thôngbáo mẫu mã séc được duyệt cho những tổ chức tín dụng, Kho bạc tình Nhà nước khác và kháchhàng biết. Các đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, Kho bội nghĩa Nhà nước đề nghị sửdụng chủng loại séc của khối hệ thống mình. Các mẫu séc ko được bank Nhà nước duyệtthì ko được phép lưu lại hành.

Những một số loại séc cũ (trừ sécchuyển tiền) séc không hề giá trị áp dụng khi Thông tư này có hiệu lực thihành. Riêng những tờ séc các loại cũ đã ký kết phát hành trước ngày Thông tư này có hiệulực thi hành nhưng không hết thời hạn hiệu lực giao dịch thì vẫn được thanhtoán theo các quy định cũ.

4. Séc dùng làm lĩnh tiền khía cạnh tạiđơn vị thanh toán giao dịch khi không tồn tại hai đường song song chéo góc ở bên trên bên tráihoặc không tồn tại từ "chuyển khoản" ở khía cạnh trước của tờ séc. Séc sử dụng đểchuyển khoản khi bao gồm hai đường song song chéo góc ở phía bên trên bên trái hoặc cótừ "chuyển khoản" ở khía cạnh trước của tờ séc.

Phần 3:

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤCỦA CÁC BÊN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SÉC

I. QUYỀN HẠN VÀNGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI PHÁT HÀNH SÉC

1. Tín đồ phát hành séc phải khởi tạo sécđúng quy định, bảo vệ có đủ số tiền trên thông tin tài khoản tiền gửi giao dịch để thanhtoán lúc tờ séc được xuất trình tại đơn vị thanh toán. Nếu trên thông tin tài khoản tiềngửi thanh toán giao dịch không đủ tiền nhằm thanh toán, dẫn mang lại séc bị phủ nhận thanh toán,người gây ra séc nên chịu trách nhiệm thanh toán giao dịch tờ séc đó và hồ hết khoảntiền phạt, ngân sách chi tiêu phát sinh tương quan đến việc khiếu nại với khởi kiện.

2. Các tờ séc đã kiến thiết nhưngbị từ chối thanh toán vào trường hợp:

- người phát hành séc là cá nhânbị chết, mất tích thì việc thanh toán giao dịch séc đang được giải quyết và xử lý theo biện pháp củapháp luật; người phát hành séc là cá nhân bị Toà án tuyên ba mất năng lực hànhvi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì việc giao dịch séc được thựchiện bởi fan giám hộ hoặc theo đưa ra quyết định của Toà án.

- bạn phát hành séc là đạidiện pháp nhân, trường hợp pháp nhân bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể thì việcthanh toán séc của pháp nhân được giải quyết theo hiện tượng của điều khoản về phásản hoặc về giải thể.

- cá nhân hoặc pháp nhân phân phát hànhséc bị phong toả tài khoản, thì việc giao dịch tờ séc được tiến hành theo quyếtđịnh của cơ sở Nhà nước bao gồm thẩm quyền.

II. QUYỀN HẠNVÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG SÉC.

1. Vào thời hạn hiệu lực thực thi thanhtoán của tờ séc, tín đồ thụ hưởng trọn séc phải tạo bảng kê nộp séc cùng những tờ sécnộp vào 1-1 vị thanh toán giao dịch hoặc đơn vị chức năng thu hộ để đòi thanh toán.

Nếu vì lý do bất khả kháng,người thụ tận hưởng séc thiết yếu nộp séc vào thời hạn giao dịch thanh toán thì sau khoản thời gian lýdo bất khả chống chấm dứt, fan thụ hưởng bắt buộc nộp séc ngay cho đơn vị chức năng thanhtoán hoặc đơn vị thu hộ kèm theo chứng thực bằng văn bản về vì sao bất khả khángcủa Uỷ ban quần chúng xã, phường vị trí mình cư trú, thao tác làm việc hoặc để trụ sở. Vănbản xác thực được lập theo mẫu tại Phụ lục số 2 đi cùng Thông tứ này.

2. Fan thụ hưởng trước tiên có quyềnyêu cầu fan phát hành séc trao cho bạn tờ séc vẫn được đối kháng vị giao dịch bảochi.

3. Fan thụ hưởng trọn séc tất cả quyền:

- chuyển nhượng ủy quyền tờ séc mang đến ngườikhác nếu như trước kia tờ séc chưa tồn tại cụm từ "không được phép đưa nhượng"hoặc nhiều từ "không liên tục chuyển nhượng" ở chỗ quy định việcchuyển nhượng;

- xong xuôi việc đưa nhượngtiếp theo bằng phương pháp ghi trước chữ ký của bản thân mình cụm tự "không tiếp tụcchuyển nhượng" tại đoạn quy định việc chuyển nhượng trước khi trao séc chongười thụ tận hưởng tiếp theo.

4. Trường hợp séc bị phủ nhận thanhtoán, người thụ tận hưởng séc tất cả quyền yêu thương cầu đơn vị chức năng thanh toán xác thực lý dobằng văn bạn dạng theo mẫu tại Phụ lục số 3 đính kèm Thông tứ này.

III. QUYỀNHẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ THANH TOÁN.

1. Khi dấn séc nộp xin thanh toán,đơn vị thanh toán phải kiểm tra các điều kiện thanh toán giao dịch của tờ séc.

Trường phù hợp séc đủ đk thanhtoán, đối kháng vị giao dịch thanh toán có trách nhiệm giao dịch thanh toán ngay. Nếu nhận được tờ sécsau khi xong xuôi giờ giao dịch với khách hàng, đối kháng vị thanh toán có trách nhiệmthanh toán vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp giao dịch chậm dolỗi của đơn vị thanh toán, gây thiệt hại cho tất cả những người thụ hưởng trọn thì đơn vị thanhtoán phải phụ trách bồi thường cho tất cả những người thụ hưởng. Số tiền bồi thườngđược tính trên số tiền ghi bên trên tờ séc với số ngày lờ đờ trả với mức lãi suất vay nợquá hạn của lãi suất vay trần mang đến vay thời gian ngắn do ngân hàng Nhà nước phép tắc tạithời điểm thanh toán. Thời gian chậm trả ban đầu tính từ ngày đơn vị thanh toánnhận được tờ séc.

2. Ngôi trường hợp có tương đối nhiều tờ sécnộp vào cùng một thời điểm để đòi tiền từ 1 tài khoản mà lại trên thông tin tài khoản khôngđủ tiền để thanh toán toàn bộ các tờ séc kia thì trang bị tự giao dịch séc được xácđịnh theo số séc sẽ phát hành, những tờ séc bao gồm số sản phẩm tự nhỏ dại hơn sẽ được thanhtoán trước.

3. Đơn vị giao dịch thanh toán được quyềntừ chối thanh toán giao dịch và trả lại séc cho đơn vị thu hộ hoặc fan thụ tận hưởng trongcác trường phù hợp séc không đủ điều kiện thanh toán.

Khi không đồng ý thanh toán séc, phảilập phiếu lắc đầu thanh toán theo đúng mẫu tại Phụ lục số 3 đính dĩ nhiên Thôngtư này.

4. Đơn vị giao dịch thanh toán phải in sẵncác mẫu mã phụ lục kèm theo Thông tứ này để cung cấp cho khách hàng hàng có nhu cầu sử dụng.

IV. QUYỀN HẠNVÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ THU HỘ

1. Khi dấn séc từ người thụhưởng, đơn vị chức năng thu hộ cần kiểm tra tính thích hợp lệ của tờ séc, thời hạn hiệu lựccủa tờ séc.

2. Đơn vị thu hộ đề nghị mở sổ theodõi số đông tờ séc dìm thu hộ. Sau khoản thời gian nhận séc cùng kiểm tra, đơn vị chức năng thu hộ đề xuất chuyểnséc ngay lập tức cho đơn vị chức năng thanh toán. Nếu nhận thấy tờ séc sau khi xong xuôi giờ giaodịch với khách hàng, đơn vị thu hộ nên chuyển séc cho solo vị thanh toán vàođầu giờ đồng hồ ngày làm việc tiếp theo. Ngôi trường hợp gửi séc chậm vì lỗi của solo vịthu hộ khiến thiệt hại cho tất cả những người thụ hưởng, đơn vị chức năng thu hộ đề xuất bồi thường cho ngườithụ hưởng; số chi phí bồi thường được xem trên số tiền ghi trên tờ séc cùng số ngàychuyển chậm trễ với mức lãi suất vay nợ quá hạn sử dụng của lãi suất vay trần mang đến vay ngắn hạn doNgân hàng bên nước nước ta quy định vào thời khắc chuyển séc. Thời hạn chuyểnséc chậm bắt đầu tính từ ngày người tiêu dùng nộp séc mang lại ngày đơn vị thu hộ chuyểnséc cho đơn vị thanh toán.

3. Trường hợp vì lý do bất khả kháng,đơn vị thu hộ bắt buộc nộp séc ngay lập tức thì sau khi lý do bất khả phòng chấm dứt,đơn vị thu hộ yêu cầu nộp ngày cho đối chọi vị thanh toán giao dịch tờ séc kèm theo xác thực lýdo bất khả chống của Uỷ ban quần chúng. # xã, phường nơi đóng trụ sở theo đúng mẫu quyđịnh trên Phụ lục số 2 kèm theo Thông tứ này.

4. Đơn vị thu hộ được quyền từ bỏ chốithu hộ với trả lại séc cho người thụ hưởng trong những trường phù hợp sau:

- Séc chưa hợp lệ;

- Séc không còn thời hạn hiệu lực hiện hành thanhtoán nhưng không có giấy xác thực lý vì chưng bất khả kháng theo phương tiện tại điểm 1mục II, phần III Thông bốn này.

5. Đơn vị thu hộ được thu phídịch vụ thanh toán giao dịch séc của khách hàng nhờ thu hộ theo mức sử dụng của Ngân hàngNhà nước.

6. Đơn vị thu hộ cần in sẵnnhững chủng loại phụ lục quan trọng đính kèm Thông tư này để thỏa mãn nhu cầu khi quý khách hàng cónhu cầu sử dụng.

Phần 4:

THỦ TỤC vào PHÁT HÀNH VÀSỬ DỤNG SÉC

I. THỦ TỤCBÁN SÉC

1. Khi mong muốn sử dụng séc,chủ tài khoản (hoặc người được chủ thông tin tài khoản uỷ quyền) lập giấy đề nghị bán sécnộp vào đơn vị thanh toán.

Người thiết lập séc yêu cầu mang giấychứng minh dân chúng hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh của quân nhân, công nhânvà nhân viên cấp dưới quốc phòng kèm giấy kiến nghị bán séc để solo vị giao dịch làm thủtục bán séc.

2. Đơn vị giao dịch thanh toán chỉ chào bán séccho những quý khách hàng mở thông tin tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch tại đơn vị mình.

- Đơn vị thanh toán giao dịch kiểm tragiấy kiến nghị mua séc cùng giấy chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứngminh của quân nhân, công nhân và nhân viên cấp dưới quốc chống của người đến cài đặt séc.Đơn vị thanh toán giao dịch phải in hoặc đóng lốt tên, add và mã hiệu của đối kháng vịthanh toán; in, dập chữ, hoặc ghi tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản của chủ tàikhoản trên tất cả các tờ séc trước lúc giao séc đến khách hàng. Con số séctối nhiều mỗi lần xuất bán cho cá nhân là 1 trong cuốn séc, đến pháp nhân là 3 cuốn séc(mỗi cuốn séc có 10 tờ séc).

- Đơn vị giao dịch thanh toán mở sổ theo dõitên, địa chỉ, số hiệu tài khoản của bạn mua séc, con số và cam kết hiệu (sốsê ri, số séc) của những tờ séc bán cho khách hàng với yêu cầu người sử dụng ký nhận.

- Đơn vị giao dịch có tráchnhiệm in sẵn gần như chỉ dẫn quan trọng trên bìa của cuốn séc theo Phụ lục 1b đínhkèm Thông tứ này.

- Đơn vị thanh toán giao dịch có tráchnhiệm hướng dẫn người sử dụng cách thực hiện séc và gần như điều cần chú ý trong khisử dụng séc, phân tích và lý giải những vướng mắc của khách hàng hàng.

3. Quý khách hàng khi nhận séc đề nghị kiểmđếm, con số tờ séc, bình chọn số séc, tên, số hiệu tài khoản, ghi bên trên từng tờséc, nếu có sai sót thì đề nghị báo cho solo vị giao dịch thanh toán để đổi mang tờ séc khác.

Nếu người tiêu dùng không đánh giá vàkiểm đếm, khi xẩy ra sai sót hoặc thiếu các tờ séc để séc bị tận dụng thì công ty tàikhoản phải hoàn toàn chịu trọng trách về các thiệt hại xảy ra.

II. THỦ TỤCPHÁT HÀNH SÉC

1. Khi phát hành séc, người pháthành séc chỉ kiến tạo séc thanh toán giao dịch trong phạm vị khí cụ tại điểm 5 phần I Thôngtư này và phải:

- Viết séc bởi loại mực nặng nề tẩyxoá, ko viết bởi bút chì hoặc bởi mực đỏ, ko được sửa chữa tẩy xoá.

- Ghi số chi phí vào đúng khu vực quyđịnh. Số tiền bằng văn bản và số tiền ngay số phải khớp nhau.

Xem thêm: Translation Of Không Ngừng Học Hỏi Tiếng Anh Là Gì, Không Ngừng Học Hỏi Bằng Tiếng Anh

- Ghi ngày, tháng, năm cam kết phát hànhséc; số tiền cùng tên, địa chỉ, số hiệu thông tin tài khoản (nếu có) của fan thụ hưởng trọn trêncuống séc khớp đúng cùng với tờ séc.

- Ghi chữ cái đầu tiên của sốtiền bằng văn bản viết hoa và giáp đầu loại của dòng đầu tiên, không được viết cáchdòng, ngăn cách giữa các chữ hoặc viết chế tạo giữa hai chữ đang viết tức tốc nhau.

2. Uỷ quyền ký phát hành séc:

- Chỉ bao gồm chủ tài khoản mới được phépuỷ quyền cho người khác ký phát hành séc. Fan được uỷ quyền không được phépuỷ quyền tiếp cho tất cả những người khác.

- Đối với chủ tài khoản là cá nhân,việc uỷ quyền cho người khác ký kết phát hành séc cố gắng mình phải tuân thủ quy địnhcủa pháp luật. Uỷ quyền ký phát hành séc có thể thực hiện đến từng lần pháthành séc hoặc uỷ quyền vào một thời hạn nhất định. Bài toán uỷ quyền nên đượclập theo mẫu tại Phụ lục số 4 đi cùng Thông bốn này và phải được nhờ cất hộ cho 1-1 vịthanh toán thuộc với bạn dạng đăng ký kết mẫu chữ ký kết của người được uỷ quyền.

- Đối cùng với pháp nhân, vấn đề uỷquyền được triển khai đồng thời cùng rất việc đăng ký mẫu vệt và mẫu chữ ký sửdụng tài khoản, tín đồ được uỷ quyền sử dụng thông tin tài khoản cũng đồng thời là ngườiđược tạo séc nỗ lực chủ tài khoản. Trường hợp những người được uỷ quyềnvắng mặt cơ mà chủ thông tin tài khoản phải uỷ quyền trợ thời thời cho những người khác ký phát hànhséc thì bài toán uỷ quyền được lập theo mẫu luật pháp (Phụ lục số 4 đính kèm Thôngtư này) và đề xuất được giữ hộ cho đơn vị thanh toán, đăng ký mẫu chữ ký của ngườiđược uỷ quyền.

3. Trường đúng theo pháp nhân gồm kế toántrưởng thì trên tờ séc phải gồm chữ ký kết của kế toán tài chính trưởng (hoặc của bạn đượckế toán trưởng uỷ quyền); trường hợp pháp nhân không có kế toán trưởng hoặc khôngđăng cam kết chữ ký của kế toán trưởng thì người phát hành séc yêu cầu ghi chữ"không có" bên dưới chữ "kế toán trưởng".

Chữ ký kết và lốt trên séc bắt buộc khớpvới mẫu đã đăng ký ở đơn vị chức năng thanh toán.

4. Chủ tài khoản không được cam kết tênvà đóng vết vào những tờ séc chưa ghi đầy đủ các yếu tố (tờ séc ký kết khống chỉ), trườnghợp tờ séc ký kết khống chỉ bị lợi dụng thì chủ thông tin tài khoản phải chịu phần đa thiệt hạixảy ra.

5. Ngôi trường hợp xây dừng tờ séc chỉđể thanh toán bằng chuyển khoản, fan phát hành séc gạch ốp hai đường tuy nhiên songchéo góc hoặc viết hay đóng dấu từ "chuyển khoản" ở góc cạnh trên bên tráimặt trước tờ séc trước lúc trao séc cho những người thụ hưởng.

6. Ngôi trường hợp thành lập séc khôngcho đưa nhượng, bạn phát hành séc đề nghị ghi cụm từ "không được phépchuyển nhượng" vào khía cạnh sau tờ séc, phần quy định việc chuyển nhượng.

7. Bảo đưa ra séc:

a) Khi mong muốn bảo bỏ ra séc, ngườiphát hành séc lập và nộp vào đối chọi vị giao dịch 2 liên "giấy yêu cầu bảochi séc" theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 đính kèm Thông bốn này và tờ sécđã ghi không thiếu thốn các yếu ớt tố, gồm đủ chữ ký và vệt (nếu có) ở phương diện trước tờ séc.

b) Đơn vị giao dịch kiểm soát, đốichiếu "giấy yêu mong bảo chi séc" với tờ séc, số dư thông tin tài khoản của ngườiphát hành, nếu đủ điều kiền thì tiến hành:

- Ghi số hiệu tài số tiền nợ và Cólên các liên "giấy yêu cầu bảo chi séc".

- Ghi ngày, tháng, năm và ký tênvà đóng dấu của đơn vị giao dịch thanh toán vào nơi dụng cụ cho việc bảo bỏ ra ở mặt trướctờ séc.

- Giao tờ séc sẽ làm chấm dứt thủtục bảo bỏ ra cho khách hàng hàng.

- Xử lý các liên "giấy yêu cầubảo bỏ ra séc":

+ 1 liên làm triệu chứng từ ghi Nợ tàikhoản mối cung cấp của công ty tài khoản, đôi khi ghi tài năng khoản tiền giữ hộ để bảo đảm thanhtoán séc của chủ tài khoản.

+ 1 liên có tác dụng giấy báo Nợ giao chongười gây ra séc.

c) Khi đã bảo bỏ ra tờ séc, 1-1 vịthanh toán chịu đựng trách nhiệm bảo đảm thanh toán số chi phí ghi trên séc.

8. Người thụ hưởng khi nhấn séc phảikiểm tra tính vừa lòng lệ của tờ séc.

III. THỦTỤC CHUYỂN NHƯỢNG SÉC

1. Việc ủy quyền séc nên đượcthực hiện trong thời hạn hiệu lực thanh toán giao dịch của tờ séc.

2. Khi chuyển nhượng ủy quyền tờ séc ký danhthanh toán bằng chuyển khoản, người chuyển nhượng tờ séc đề nghị ghi tên, địa chỉ,số hiệu thông tin tài khoản và tên đơn vị chức năng giữ tài khoản (nếu có) của tín đồ được đưa nhượng,ghi ngày, tháng, năm ủy quyền và cam kết tên, đóng vết (nếu có) vào phương diện sau tờséc (phần quy định vấn đề chuyển nhượng).

Khi chuyển nhượng ủy quyền tờ séc ký danhthanh toán bằng tiền mặt, người chuyển nhượng ngoài bài toán ghi các yếu tố nêu trênphải ghi thêm số, ngày cấp, nơi cấp cho giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặcgiấy minh chứng của quân nhân, công nhân và nhân viên cấp dưới quốc phòng của tín đồ đượcchuyển nhượng; ghi ngày, tháng, năm chuyển nhượng và cam kết tên vào phương diện sau tờ séc(phần quy định câu hỏi chuyển nhượng).

IV. THỦ TỤCNỘP SÉC

1. Ngôi trường hợp thanh toán sécbằng vẻ ngoài chuyển khoản:

Để được thanh toán giao dịch số tiền trên séc,người thụ hưởng séc địa thế căn cứ vào những tờ séc lập 3 liên bảng kê nộp séc (mẫu tạiPhụ lục số 6 đính kèm Thông tứ này) theo từng đối chọi vị thanh toán (mỗi một solo vịthanh toán lập một bảng kê nộp séc riêng) kèm theo những tờ séc để nộp vào solo vịthu hộ hoặc đối chọi vị giao dịch thanh toán trong thời hạn hiệu lực thực thi thanh toán của các tờ séc.

Khi lập bảng kê nộp séc, tín đồ thụhưởng đề xuất ghi đầy đủ, rõ ràng các yếu hèn tố luật trên bảng kê, ko sửa chữahoặc tẩy xoá.

Người thụ hưởng được nộp séc vàođơn vị giao dịch thanh toán hoặc đơn vị thu hộ (nơi mình mở tài khoản). Trường thích hợp không cótài khoản thì fan thụ tận hưởng nộp séc vào đối kháng vị giao dịch hoặc đơn vị thu hộtại địa bàn tỉnh, tp người thụ hưởng đk cư trú.

1.1. Trường hợp tín đồ thụ tận hưởng nộpséc vào 1-1 vị giao dịch thanh toán thì xử lý:

Khi cảm nhận 3 liên bảng kê nộpséc kèm những tờ séc do fan thụ hưởng trọn nộp, đối chọi vị thanh toán giao dịch kiểm tra:

+ các điều kiện giao dịch củatờ séc theo điểm 1.3, phần II Thông bốn này.

+ Đối chiếu, đảm bảo an toàn khớp đúngsố séc, số tiền trên tờ séc với bảng kê nộp séc.

+ cộng lại số tiền ở bảng kê,số tiền bằng chữ phải khớp cùng với số tiền bằng số.

Nếu tờ séc đủ đk thanh toán,đơn vị giao dịch thanh toán ký dìm séc với người thụ tận hưởng (việc cam kết nhận séc thân ngườithụ hưởng và đơn vị giao dịch phải có sổ giao nhận bệnh từ).

Khi bảng kê nộp séc bao gồm sai sót hoặccác tờ séc không hợp lệ thì đối chọi vị giao dịch thanh toán phải trả lại cho những người nộp séc vàyêu mong lập lại bảng kê nộp séc khác cụ thế tương xứng với các tờ séc vừa lòng lệ.

1.2. Ngôi trường hợp người thụ hưởng trọn nộpséc vào đơn vị chức năng thu hộ thì xử lý:

Khi nhận thấy 3 liên bảng kê nộpséc cùng với những tờ séc do tín đồ thụ hưởng nộp, đơn vị thu hộ đề nghị kiểm tra:

+ Tính đúng theo lệ của những tờ séc theođiểm 1.2, phần II Thông bốn này.

+ Thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của từng tờséc.

+ Tính tiếp tục của dãy chữ kýchuyển nhượng (nếu có) bên trên từng tờ séc.

+ Đối chiếu đảm bảo an toàn khớp đúng sốséc, số chi phí trên tờ séc cùng với bảng kê nộp séc.

+ cộng lại tổng sổ tiền trênbảng kê, số tiền bằng chữ phải khớp cùng với số tiền bởi số.

Nếu thấy không tồn tại gì không đúng sót với chấpnhận thu hộ, đơn vị thu hộ cam kết vào sổ quan sát và theo dõi giao séc của fan thụ hưởng trọn vàchuyển séc tức thì cho đối chọi vị thanh toán giao dịch theo nguyên tắc tại điểm 2, mục IV, phần IIIcủa Thông tư này.

1.3. Ngôi trường hợp bạn thụ tận hưởng khôngcó tài khoản thì yêu thương cầu đối chọi vị thanh toán giao dịch hoặc đơn vị thu hộ mở tài khoản chomình tuỳ từng trường thích hợp tờ séc được nộp vào đối kháng vị thanh toán giao dịch hoặc đơn vị chức năng thuhộ trước khi làm giấy tờ thủ tục nộp séc như nguyên lý trong điểm 1.1 và 1.2 mục này.

2. Fan thụ tận hưởng chỉ được nộp sécrút tiền khía cạnh tại đơn vị thanh toán. Tín đồ thụ hưởng nên ghi họ, tên, số giấy chứngminh quần chúng (hoặc hộ chiếu hoặc giấy minh chứng của quân nhân, công nhân,viên chức quốc phòng) của tín đồ lĩnh chi phí vào phần điều khoản dùng mang lại lĩnh tiềnmặt ở mặt sau tờ séc. Thủ tục nộp séc lĩnh tiền mặt được triển khai như quy địnhhiện hành. Đơn vị thanh toán giao dịch kiểm tra những điều kiện thanh toán giao dịch của tờ séc theođiểm 1.3, phần II Thông bốn này. Nếu đủ điều kiện thì mang đến lĩnh tiền mặt, khôngđủ điều kiện giao dịch thanh toán thì trả lại séc ngay mang lại khách hàng.

V. THỦ TỤCTHANH TOÁN SÉC

1. Nếu séc thanh toán trong cùnghệ thống (trên cùng địa bàn hoặc khác địa phận tỉnh, thành phố) thì giấy tờ thủ tục thanhtoán séc vì Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, tổng giám đốc Kho bội nghĩa Nhà nướchướng dẫn cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đối với các đơn vị chức năng trực thuộc cùng kháchhàng của mình, bảo đảm an toàn việc thanh toán séc được kịp thời, nhanh chóng, chínhxác, an ninh và vâng lệnh các dụng cụ hiện hành.

2. Trường hợp séc giao dịch giữa các đơnvị khác khối hệ thống trên cùng địa phận tỉnh, thành phố và có tham gia thanh toán giao dịch bùtrừ thì áp dụng quy trình giao dịch thanh toán bù trừ theo hình thức của ngân hàng Nhànước.

Phần 5:

XỬ LÝ MẤT SÉC

1. Người phát hành séc lúc bịmất séc phải thông báo ngay cho đối chọi vị giao dịch thanh toán và fan thụ tận hưởng (nếu đãghi trên séc). Thông tin chỉ có mức giá trị pháp lý khi gửi bằng văn bản theo mẫuquy định (tại Phụ lục số 7 kèm theo Thông bốn này). Thời điểm đơn vị thanh toánnhận được thông báo mất séc, được xác minh như sau:

- Là thời điểm đơn vị thanh toánnhận được thông báo mất séc vì bưu điện đưa đến, địa thế căn cứ theo sổ cam kết nhận của đơnvị giao dịch thanh toán với bưu điện. Nếu văn phiên bản được gửi bởi thư bảo đảm, trên tị nạnh thưphải ghi rõ "Thông báo mất séc" để văn thư chú ý chuyển ngay cho kếtoán;

- Là thời điểm đơn vị chức năng thanh toánxác nhấn vào nơi khí cụ tại Phụ lục số 7 đi cùng Thông tứ này, nếu fan làmmất séc trực tiếp trao thông tin cho đơn vị chức năng thanh toán.

2. Tín đồ thụ hưởng trọn séc lúc bịmất séc phải thông báo ngay cho đơn vị giao dịch thanh toán và tín đồ phát hành séc. Thôngbáo chỉ có mức giá trị pháp lý khi gửi bởi văn bản theo mẫu giải pháp (tại Phụ lụcsố 7 kèm theo Thông tư này). Thời khắc đơn vị thanh toán nhận được thông báođược xác minh như điểm 1, phần V trên đây.

3. Đơn vị thanh toán, khi nhận đượcthông báo mất séc, đề xuất kiểm tra ngay tờ séc báo mất đã giao dịch chưa. Trường hợp tờséc chưa thanh toán giao dịch thì đối kháng vị thanh toán có trách nhiệm thông báo cho nhân viêncủa mình lệnh đình chỉ thanh toán tờ séc đó cùng phải chịu trách nhiệm đền bù chokhách sản phẩm nếu để séc bị tận dụng lấy tiền sau khi đã nhận được thông báo mấtséc. Nếu thời khắc đơn vị thanh toán nhận được thông báo mất séc là sau thờiđiểm tờ séc sẽ được thanh toán thì đơn vị thanh toán thông tin ngay mang đến ngườilàm mất séc và fan mất séc phải phụ trách về các thiết sợ do vấn đề mấtséc tạo ra.

4. Người thông tin mất séc đề xuất chịutrách nhiệm về tính chất trung thực của việc thông tin mất séc. Trường hợp phát hiện thôngbáo mất séc không trung thực thì tuỳ theo mức độ người thông báo mất séc vẫn bịxử phân phát hành chủ yếu hoặc bị xử trí theo pháp luật.

5. Đơn vị thanh toán giao dịch phải bảoquản séc trắng theo như đúng quy định về bảo vệ ấn chỉ đặc biệt quan trọng và chịu đựng tráchnhiệm về bài toán bị tận dụng do mất séc trắng gây ra.

Phần 6:

KHIẾU NẠI VÀ KHỞI KIỆN

I. KHIẾU NẠI

Khi thừa nhận lại tờ séc bị khước từ thanhtoán, người thụ hưởng gồm quyền năng khiếu nại theo những luật sau đây:

1. Lập đơn khiếu nề theo mẫu mã quyđịnh tại Phụ lục số 8 kèm theo Thông tư này; trao hoặc kiến nghị và gửi đơn khiếu nài nỉ kèmbản sao phiếu từ chối thanh toán séc của đơn vị thanh toán cho tất cả những người cótrách nhiệm so với séc nhằm đòi thanh toán, rất có thể ấn định thời gian giải quyết.Người thụ hưởng séc phải chú ý giữ phiên bản gốc phiếu lắc đầu thanh toán nhằm khởikiện trong trường hợp người bị khiếu nại không đáp ứng yêu cầu của mình.

2. Thời điểm gửi đơn khiếu nài nỉ đượcxác định như sau:

Nếu trao trực tiếp thì người gửiphải yêu thương cầu người nhận ký chứng thực và rước đó có tác dụng thời điểm kiến nghị và gửi đơn khiếu nại.

Nếu gửi bởi thư bảo đảm an toàn thìthời điểm gửi đơn được khẳng định căn cứ vào lốt bưu điện địa điểm gửi đi.

3. Tín đồ nhận được đơn khiếunại, có nhiệm vụ trả lời cho người gửi 1-1 khiếu nại. Nếu chấp nhận đơnkhiếu nài nỉ thì phải thanh toán ngay số tiền ghi trên séc cho người khiếu nằn nì vàcó quyền yêu thương cầu người khiếu nằn nì giao lại tờ séc và bản gốc phiếu lắc đầu thanhtoán séc để chấm dứt trách nhiệm của chính mình đối cùng với séc hoặc khiếu nại nhữngngười ủy quyền séc trước bản thân (nếu có).

4. Trường thích hợp séc bị lắc đầu thanhtoán do đã không còn thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành thanh toán, người thụ hưởng séc tuy bị mất quyềnkhiếu nại tuy thế tờ séc vẫn có mức giá trị làm căn cứ cho tất cả những người thụ hưởng đòi tiềntrực tiếp đối với những người có trách nhiệm so với séc hoặc khởi kiện đòitiền trước Toà án khi những người dân có trách nhiệm so với séc ko trả tiền.

II. KHỞIKIỆN

Trường vừa lòng không giải quyết và xử lý đượcbằng năng khiếu nại, bạn thụ hưởng có quyền khởi kiện những người dân có trách nhiệmđối với séc nhằm đòi chi phí theo pháp luật sau đây:

1. Phiếu từ chối thanh toán séc dođơn vị giao dịch lập với tờ séc là các dẫn chứng trong bài toán kiện đòi chi phí doséc bị phủ nhận thanh toán. Bạn thụ tận hưởng séc gồm quyền khởi kiện trước Toà án.Những người bị kiện là một trong những hoặc tất cả những người sau:

+ người phát hành séc;

+ những người chuyển nhượng séc (nếucó).

Vụ kiện về séc bởi Toà án giải quyếttheo pháp luật.

2. Đơn vị thanh toán giao dịch có quyềnkiện trước Toà án những cá nhân, pháp nhân gồm có hành vi khiến thiệt sợ hãi chomình, đòi đền bù toán bộ các thiệt sợ mà đơn vị thanh toán giao dịch đã phải gánhchịu từ người hưởng lợi bất thích hợp pháp.

Phần 7:

NHỮNG ĐIỀU CẤM VÀ XỬ LÝ VIPHẠM

Tổ chức và cá nhân vi phạm những điềucấm vẻ ngoài tại Điều 40 của quy định thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạmsẽ bị xử phát theo những quy định hiện hành của pháp luật.

Riêng bài toán phát hành séc vượt số dư,đơn vị thanh toán xử lý như sau:

- vi phạm lần đầu, phân phát tiềntheo biện pháp xử phạt phạm luật hợp đồng và tất cả công văn thông báo để tranh táiphạm.

- vi phạm lần lắp thêm hai, ngoàiviệc vạc tiền như vi phạm luật lần đầu còn bị đình chỉ quyền xây cất séc trong 6tháng với thu hồi tổng thể số séc chưa thực hiện của tổ chức, cá thể vi phạm. Sauđó đề xuất có khẳng định không tái phạm của chủ thông tin tài khoản thì mới được khôi phụcquyền tạo ra séc. Danh sách những tổ chức triển khai và cá nhân bị cấm tạo ra sécphải được thông báo trong khối hệ thống ngân mặt hàng thương mại. Nếu vẫn tái phạm thìbị cấm sản xuất séc vĩnh viễn.

Phần 8:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này còn có hiệu lực kểtừ ngày 1 tháng 4 năm 1997.

2. Thủ trưởng những Vụ, viên ở Ngânhàng công ty nước Trung ương, Giám đốc những Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thànhphố có trách nhiệm tổ chức tiến hành và đo lường và thống kê việc triển khai của những tổchức tín dụng theo đúng quy định của quy định và lí giải tại Thông tư này.Tổng giám đốc các Ngân hàng thương mại dịch vụ quốc doanh, ngân hàng Đầu tứ và pháttriển, người có quyền lực cao Ngân hàng thương mại dịch vụ cổ phần, Tổng giám đốc bank liêndoanh, chi nhánh bank nước ngoài, tổng giám đốc Kho bội bạc Nhà nước và những tổchức tín dụng khác phụ trách tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ghost Win 7 Không Cần Đĩa Boot, Hướng Dẫn Ghost Win 7 Từ Ổ Cứng

Trong quá trình thực hiện, trường hợp cóvướng mắc thì phản ảnh kịp thời về bank Nhà nước tw để hướng dẫn, giảiquyết.