Giải toán thống kê bằng máy tính casio fx 570es

     

quý khách đã xem phiên bản rút ít gọn của tư liệu. Xem và sở hữu ngay lập tức phiên bản tương đối đầy đủ của tư liệu tại trên đây (51 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Giải toán thống kê bằng máy tính casio fx 570es

THỐNG KÊ I. Mục đích:Các bài bác toán thù thống kê lại thường yên cầu buộc phải up load một cân nặng số liệu Khủng trong một thời hạn hạn chế ( thống kê lại dân số, những thống kê các hiệu quả đo đạc, thí nghiệm…). bởi thế với máy tính xách tay bỏ túi rất có thể kiến thiết những bài tân oán vừa bảo vệ kỹ năng thực hành giỏi, vừa gồm văn bản ngay gần cùng với thực tế rộng, góp học viên khi ra trường dễ dàng hòa nhập cùng với cuộc sống thường ngày.II. Nội dung tiến hành :1. Tính toán thù thống kê lại trên máy vi tính năng lượng điện tử đuc rút Casio fx- 500MS với Casio fx- 570MS.Vào công tác thống kê: Trên Casio fx-500MS: ON MODE 2 Trên Casio fx-570MS: ON MODE MODE 1 Các thao tác còn sót lại trên 2 thiết bị là tương đồng.Để tính điểm mức độ vừa phải của học sinh trong ví dụ 2.1, ta bnóng phím ON MODE 2 trên Casiofx-500MS với ON MODE MODE 1 bên trên Casio fx-570MS (vào lịch trình thống kê) với knhị báo những số liệu cùng với tần số:Bấm phím: 6 SHIFT ; 2 DT 7 SHIFT ; 4 DT 8 SHIFT ; 2 DT 9 SHIFT ; 1 DT 10 SHIFT ; 1 Dt Mỗi lúc knhì báo kết thúc một trong những liệu với tần số của nó, máy vẫn auto đếm các số liệu được đưa vào. Thí dụ, sau khoản thời gian bnóng phím 6 SHIFT ; 2 DT, màn hình hiển thị vẫn hiện n = 2 , có nghĩa là đãtất cả 2 số liệu được knhì báo ( thuộc bằng 6); Sau Khi bấm phím tiếp 7 SHIFT ; 4 DT, màn hình hiển thị đã hiện nay n = 6 , Có nghĩa là vẫn bao gồm 6 số liệu được khai báo (hai số liệu cùng bởi 6 và tư số liệu cùng bởi 7). Sau Lúc knhị báo chấm dứt toàn bộ các số liệu, màn hình đang hiện tại n = 10 , nghĩa là: Tập vừa lòng những số liệu tất cả 10 quý giá. Tính độ lâu năm mẫu:Bấm phím: SHIFT S-SUM 3 = ( kết quả: n= 10)Chứng tỏ size mẫu bởi 10 (số các giá trị của mẫu mã là 10)Tính tổng số liệu:Bnóng phím: SHIFT S-SUM 2 = ( kết quả: )Vậy tổng thể liệu bởi 75 Tính tổng bình phương thơm số liệu:Bấm phím: SHIFT S-SUM 1 = ( kết quả: )
Vậy tổng bình phương số liệu bằng 577Tính quý giá trung bình: Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: )Vậy tổng vốn mức độ vừa phải bởi 7,5Tính độ lệch chuẩn:Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: )Tính phương sai:Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: )Vậy độ lệch chuẩn chỉnh là một trong,2041594598 cùng phương thơm sai bởi 1,45 Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh:Bnóng phím: SHIFT S-VAR 3 = ( kết quả: )Tính phương không nên hiệu chỉnh :Bnóng tiếp phím: x2 = ( kết quả: )Vậy độ lệch chuẩn chỉnh hiệu chỉnh là 1 trong,269265518 cùng phương thơm không nên hiệu chỉnh ngay gần bởi 1,611111111Chú ý: khi knhị báo 6 SHIFT ; 2 DT, nghĩa là khai báo giá trị x1 = 6 bao gồm tần số là 2.Nếu bnóng phím thì screen chỉ ra Freq5 = 1, tức là tần số của số liệu thiết bị 5 (x = 10) là một trong.Bnóng tiếp phím : Màn hình hiện ra x5 = 10, nghĩa là số liệu lắp thêm 5 có giá trị là 10.Tương trường đoản cú, sử dụng phím cùng , ta rất có thể đánh giá toàn bộ những dữ liệu được đưa vào đã đúng xuất xắc chưa và chúng bao gồm tần số là bao nhiêu.2. Tính toán thống kê lại bên trên laptop năng lượng điện tử tiếp thu Casio fx- 500ES với Casio fx- 570ES.Vào công tác thống kê: Bấm phím: ON MODE 3 Vào công tác thống kê lại với vươn lên là đơn: Bnóng tiếp phím: 1 X Màn hình hiện nay bảng để ta knhì báo số liệu: 123
Để tính điểm vừa đủ của học sinh trong Thí dụ 1, ta bấm phím ON MODE 3 (vào lịch trình những thống kê ), bnóng phím 1 (Vào lịch trình thống kê cùng với biến đơn),với knhị báonhững số liệu 7, 8, 6, 7, 7, 8, 9, 6, 10, 7 bằng cách bấm phím: 7 = 8 = 6 = 7 = 7 = 8 = 9 = 6 = 10 = 7 =Ta cũng có thể knhị báo số liệu theo bảng phân phối hận tần sốX 6 7 8 9 10 TổngTần số 2 4 2 1 1 10nhỏng sau: Bnóng phím: SHIFT SET UPhường. 4 , màn hình hiển thị hiện , Tức là nếu muốn knhị báo tần số thì bấm phím 1 , còn còn nếu không ước ao khai báo tần số thì bấm 2 . Sau Lúc bnóng phím 1 , screen hiệnX FREQ1 23Bấm phím: 6 = 2 = 7 = 4 = 8 = 2 = 9 = 10 = Crúc ý: Sau Lúc bnóng phím 6 = , ô Black trên màn hình hiển thị tự động hóa đưa xuống loại bên dưới. Để knhị báo tần số, ta buộc phải sử dụng những phím để mang ô đen về đúng vị trí buộc phải khai báo. Nếu tần số bằng 1 (thí dụ, sau khi khai báo9 = ), thì thường xuyên khai báo nhưng mà không bắt buộc áp dụng các phím .Cũng rất có thể khai báo các số liệu hoàn thành rồi bắt đầu thứu tự khai báo các tần số như sau:6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 2 = 4 = 2 = Sau Lúc knhị báo chấm dứt các số liệu, ta bấm phím SHIFT 1 , màn hình hiện bảng chỉ dẫn:Giải thích: Bảng chỉ dẫn bên trên cho ta phương pháp tìm những đại lượng những thống kê.Cụ thể:Sau Khi knhì báo những thông số với bấm phím SHIFT 1 nếu như bấm tiếp phím 1 (Type- thứ hạng, loại), screen đã hiện bảng chỉ dẫn lựa chọn hình trạng tính thống kê lại (trở nên solo hay phát triển thành knghiền..); • Nếu bấm phím 2 (Data- số liệu), màn hình hiện bảng số liệu đã có được khai báo; • Nếu bnóng phím 3 (Edit - sửa số liệu), screen chỉ dẫn cách sửa số liệu (ckém, xóa);• Nếu bấm phím 4 (Sum- tổng), màn hình hướng dẫn cách tính những tổng (tổng, bình pmùi hương tổng);


Xem thêm: Google Url Shortener Url 'Goo, Create A Short Url

• Nếu bấm phím 5 (Var-Variable- biến), màn hình hướng dẫn phương pháp tính những đặc thù của biến (số những số liệu, vừa đủ cùng, độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn hiệu chỉnh); • Nếu bấm phím 6 (MinMax- Nhỏ nhất, Lớn nhất), màn hình hiển thị chỉ dẫn phương pháp tính các quý hiếm bé dại độc nhất, to nhất; … Tính toán thù những đại lượng thống kê lại mang lại Thí dụ 2.1 bên trên Casio fx- 570ESTính độ dài mẫu:Sau lúc knhị báo những hệ số với bấm phím SHIFT 1 , bnóng tiếp phím 5 (Var- biến) cùng bnóng tiếpphím 1 = (kết quả: n =10)Vậy bao gồm toàn bộ 10 cực hiếm của trở nên lượngTính quý giá trung bình:Bnóng phím: SHIFT 1 5 2 = ( kết quả: )Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT 1 5 3 = ( kết quả: )Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bnóng phím: SHIFT 1 5 4 = ( kết quả: )Vậy độ lệch chuẩn bởi 1,2041594598 cùng độ lệch chuẩn hiệu chỉnh bởi 1,269265518Tính tổng số liệu:Bnóng phím: SHIFT 1 4 1 = ( kết quả: )Tính tổng bình pmùi hương số liệu:Bnóng phím: SHIFT 1 4 2 = ( kết quả: )Vậy tổng cộng liệu bởi 75 và tổng bình pmùi hương số liệu bởi 577.III. Một số tỉ dụ cùng bài tập* Thí dụ 4.1: Điểm mức độ vừa phải tổng kết năm học của học viên nhị tổ trong một tờ được những thống kê theo bảng dưới đây:Tổ 1 1,7 2,4 3,5 4,6 5,2 5,3 5,4 6,1 6,3 7,6 8,8 9,1Tổ 2 3,4 3,6 4,5 4,8 5,1 5,2 5,7 6,0 6,3 6,4 7,2 7,81) Tính điểm số vừa phải, phương thơm sai với độ lệch chuẩn chỉnh của mỗi tổ.2) Hãy dấn xem về trình độ chuyên môn của hai tổ Giải: Ta knhì báo các số liệu bên trên thứ Casio fx-500MS * Tổ 2 (Sử dụng vật dụng Casio fx-500MS)
Vào lịch trình thống kê:Bnóng phím: ON MODE 2 Knhị báo số liệu:Bấm phím: 3.4 DT 3.6 DT 4.5 DT 4.8 DT 5.1 DT 5.2 DT 5.7 DT 6.0 DT6.3 DT 6.4 DT 7.2 DT 7.8 DT Tính điểm trung bình:Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: )Tính độ lệch chuẩn:Bnóng phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: )Tính phương thơm sai:Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: )Tương từ bỏ, ta tính tiếp mang đến tổ 1.* Ta hoàn toàn có thể knhị báo đồng thời những số liệu của nhì tổ với tính tân oán các đại lượng trên vật dụng Casio fx-570ES như sau: Vào công tác thống kê: Bấm phím: ON MODE 3 Vào công tác những thống kê cùng với phát triển thành kép(nhị biến hóa X,Y): Bấm tiếp phím: 2 X YMàn hình hiện bảng: 123Khai báo số liệu của tổ 1 (biến đổi X)1.7 = 2.4 = 3.5 = 4.6 = 5.2 = 5.3 = 5.4 = 6.1 = 6.3 = 7.6 = 8.8 = 9.1 = Chuyển lịch sự cột Y:Bnóng phím: , ô Đen đang gửi sang trọng mẫu đầu của cột Y Knhị báo số liệu của tổ 2 (phát triển thành Y)
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Khoảng Cách Chữ Trong Photoshop, Công Cụ Text Trong Photoshop

*
Dùng máy vi tính Casio fx-570ES với 570ES Plus nhằm giải nhanh một vài bài xích tập trắc nghiệm đồ vật lý 12 16 35 238