Danh từ của study

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vzerovn.net.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
study
*
study<"stʌdi>danh tự sự học tập tập; sự nghiên cứu (về một vấn đề, độc nhất là trường đoản cú sách vở) fond of study say mê học; hiếu học tập to lớn give sầu all one"s spare time to study dành riêng không còn thời gian nhàn hạ vào câu hỏi học hành my studies show that ... hiệu quả nghiên cừu của tớ cho biết rằng.... to make a study of anatomy nghiên cứu về cơ thể học tập (số nhiều) đối tượng người dùng được nghiên cứu; đề tài nghiên cứu medical, legal studies số đông vấn đề nghiên cứu y học tập, cơ chế học tập sự suy xét lung, sự trầm tứ khoác tưởng (như) brown study khổng lồ be lost in a brown study sẽ quan tâm đến lung, đã trầm tư mang tưởng phòng (tốt nhất là vào nhà của ai) dùng để đọc sách cùng viết; phòng thao tác (nghệ thuật) hình nghiên cứu và phân tích (âm nhạc) bài tập (sân khấu) fan học vlàm việc a slow study tín đồ học vngơi nghỉ thọ trực thuộc (a study) dòng xứng đáng quan sát; vẻ bất thườngđộng từ học; nghiên cứu; xem vô cùng cẩn thận studying (for a degree in) medicine học tập (để mang một học tập vị về) y khoa studying khổng lồ be a lawyer học tập để gia công công cụ sư to study the maps, menu, programme nghiên cứu bản đồ gia dụng, thực 1-1, chương trình I"m studying how that machine operates Tôi đang nghiên cứu coi chiếc máy đó vận hành ra làm sao lớn study one" spart học vai của bản thân mình to study books nghiên cứu sách vở
*
/"stʌdi/ danh từ bỏ sự học tập tập; sự nghiên cứu khổng lồ give one"s hours lớn study để hết thì giờ vào tiếp thu kiến thức khổng lồ make a study of something nghiên cứu và phân tích một sự việc gì đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu sự chú ý, sự để ý it shall be my study khổng lồ write correctly tôi đã chăm chú để viết cho đúng sự Để ý đến lung, sự trầm tư mang tưởng ((thường) brown study) to lớn be lost in a brown study sẽ Để ý đến lung, đã trầm tứ mặc tưởng phòng làm việc, phòng học (học viên đại học); văn chống (lý lẽ sư) (nghệ thuật) hình nghiên cứu (âm nhạc) bài xích tập (sảnh khấu) tín đồ học tập vsống a slow study người học tập vngơi nghỉ lâu thuộc ngoại cồn từ bỏ học; nghiên cứu lớn study one" spart học vai của bản thân mình khổng lồ study books nghiên cứu giấy tờ chăm lo, chăm chú lớn study common interests chăm sóc cho nghĩa vụ và quyền lợi phổ biến nội rượu cồn trường đoản cú cố gắng, tìm kiếm cách (có tác dụng dòng gì) khổng lồ study to lớn avoid disagreeable topics nỗ lực tra cứu phương pháp tách đa số chủ đề ko tốt (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) xem xét !lớn study out lưu ý đến từ bỏ đưa ra (vấn đề gì) !lớn study up học nhằm đi thi (môn gì) !khổng lồ study for the bar học quy định

*


Chuyên mục: Công cụ tìm kiếm