Đăng Ký Kết Nối Dài Lâu

     
Sản phẩm trả ttận hưởng là gói Voucher khuyến mãi của nhiều nghành nghề khác biệt.">

THẺ MUA HÀNG (VOUCHER)

*

Sản phẩm trả thưởng là gói Voucher khuyến mãi ngay của không ít nghành khác nhau.

Bạn đang xem: đăng ký kết nối dài lâu


Hội viên bắt buộc là Hội viên link giữa công tác Kết Nối Dài Lâu với lịch trình Bông Sen Vàng.

Tỷ lệ chuyển điểm sang công tác Bông Sen Vàng: 10 điểm Kết Nối Dài Lâu = 2 dặm Bông Sen Vàng.

">

BÔNG SEN VÀNG

*

Hội viên chuyển điểm quý phái tài khoản Bông Sen Vàng (Lotusmiles) của Vietphái nam Airlines


Gói thoại

1. Klặng cương: 350 phút

2. Vàng: 250 phút

3. Titan: 200 phút

4. Bạc: 150 phút

5. Đồng: 100 phút- Thời hạn thực hiện của gói dịch vụ: 31 ngày. Nếu Hội viên lựa chọn các gói thoại vào thuộc 1 thanh toán thì số phút ít thoại sẽ tiến hành cộng dồn tuy nhiên thời hạn áp dụng của tất cả các gói là 31 ngày.

- Hết thời hạnthực hiện, số phút ít thoại và tin nhắn không sử dụng sẽ không được bảo lưu giữ.

Gói thoại với SMS

1. Kyên cương: 115 phút thoại, 150 tin nhắn

2. Vàng: 225 phút ít thoại, 80 tin nhắn

3. Titan: 185 phút ít thoại, 70 tin nhắn

4. Bạc: 125 phút thoại, 60 tin nhắn

5. Đồng: 95 phút ít thoại, 40 tin nhắn

- Số phút ít thoại với lời nhắn vào gói được thực hiện nhằm Call và nhắn tin nội địa.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Bán Hàng Trên Now, Cách Đăng Ký Bán Hàng Nhanh Trên Now

- Thời hạn áp dụng của gói dịch vụ: 3một ngày. Nếu Hội viên lựa chọn các gói thoại vào thuộc 1 thanh toán thì số phút thoại sẽ được cùng dồn tuy nhiên thời hạn thực hiện của toàn bộ các gói là 31 ngày.

- Hết thời hạn sử dụng, số phút ít thoại và tin nhắn chưa áp dụng sẽ không còn được bảo lưu

">

DỊCH VỤ CỦA zerovn.net

*

Sản phđộ ẩm trả ttận hưởng là nhóm dịch vụ thoại hoặc gói dịch vụ thoại với lời nhắn nhằm Gọi với nhắn tin trong nước.


Chi tiết
1. Hội viên trả sau:Cước được khuyến mãi ngay vào thông tin tài khoản Kết Nối Dài Lâu nhằm Gọi và nhắn tin nội mạng zerovn.net. Thời hạn sử dụng 60 ngày Tính từ lúc ngày sản phẩm trả ttận hưởng cùng vào tài khoản.

2. Hội viên trả trước:Cước được Tặng vào tài khoản KM1 để call cùng nhắn tin nội mạng zerovn.net. Thời hạn sử dụng của sản phẩm trả thưởng được tính theo thời hạn sử dụng của tài khoản bao gồm.

Xem thêm: Menu Trà Phúc Long Coffee & Tea, Phúc Long Coffee & Tea

">

CƯỚC DỊCH VỤ zerovn.net

*

Sản phđộ ẩm trả thưởng trọn là cước hình thức zerovn.net nhằm gọi với nhắn tin nội mạng.