đăng kí tên miền

     
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng tháng help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY đảm bảo trả tầm giá help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY bảo vệ trả phí tổn help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDoanh Nghiệp (185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng tháng help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn chi phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo đảm hoàn chi phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo đảm hoàn phí tổn help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDN (185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng tháng help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo đảm an toàn trả phí tổn help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY đảm bảo trả tổn phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn trả mức giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá chỉ 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDN (185.005 VNĐ) help_outline
Tu1edbi giu1ecf hu00e0ng"}" :loader-props=""heading":"Kiu1ec3m tra tu00ean miu1ec1n, xin vui lu00f2ng chu1edd"" :error-props=""heading":"Xin lu1ed7i, cu00f3 lu1ed7i xu1ea3y ra u1edf phu00eda chu00fang tu00f4i.","subheading":"Developer cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng bu00e1o vu00e0 su1ebd su1eeda lu1ed7i nu00e0y nkhô giòn nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3. Hu00e3y thu1eed lu1ea1i.","img":"https://assets.zerovn.net.com/images/domain-checker-2020/error-e0a102fe3c.svg","alt":"Phi hu00e0nh gia"" :domain-props=""serverError":"Lu1ed7i server: thu1eed lu1ea1i bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n "Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng" lu1ea7n nu1eefa","buttonAddToCart":"Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","cartRedirect":"/cart","buttonContinueToCart":"Vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","save":"GIu1ea2M %percent%%","availableTakenIndicator":"available":"Khu1ea3 du1ee5ng","taken":"u0110u00e3 bu1ecb thiết lập tru01b0u1edbc","availableTakenLabels":"domainIsAvailable":"Domain khu1ea3 du1ee5ng!","domainIsTaken":"Domain u0111u00e3 bu1ecb cài tru01b0u1edbc","price":"%price%/nu0103m","routeName":"buy-domain","verifyingText":"Kiu1ec3m tra tu00ednh khu1ea3 du1ee5ng...","sorryTakenText":"Xin lu1ed7i, ai u0111u00f3 u0111u00e3 mua tu00ean miu1ec1n nu00e0y tru01b0u1edbc","idnNotSupportedText":"Xin lu1ed7u! Internationalized domain name name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 đến domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!","idnProhibitedText":"Khu00f4ng u0111u0103ng ku00fd domain name %tld% u0111u01b0u1ee3c u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","domainsProhibitedText":"u0110u0103ng ku00fd tu00ean miu1ec1n bu1ecb cu1ea5m u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","rateLimitHitText":"Slow down! You're too fast! Try again in 1 minute.","hostingOffer":"cheapestHostingDiscount":87,"domainPlusHosting":"Tu00ean miu1ec1n %domainName% + Web Hosting","hostingButtonText":"Chu1ecdn gu00f3i hosting","domainPlusHostingSubtitle":"Lu00ean mu1ea1ng tức thì vu1edbi website hosting nkhô nóng nhu1ea5t giu00e1 ru1ebb chu1ec9 tu1eeb 19.900 VNu0110/th"" :default-tld=""com"" :priority-tlds="<"domain-com","domain-online","domain-xyz","domain-live","domain-net","domain-digital","domain-link","domain-email","domain-help","domain-click","domain-tech","domain-site","domain-space","domain-website","domain-store","domain-info","domain-asia","domain-uno","domain-host","domain-fun","domain-press">" :invalid-tld-props=""heading":"Tu00ean miu1ec1n %tld% khu00f4ng khu1ea3 du1ee5ng, nhu01b0ng hu00e3y chu1ecdn tu00ean khu00e1c tu1eeb hu00e0ng chu1ee5c tu00ean miu1ec1n u0111u1ed9c u0111u00e1o bu00ean du01b0u1edbi."" :domain-filter-props=""alternativeText":"Xem cu00e1c lu1ef1a chu1ecdn tu00ean miu1ec1n khu00e1c","resetText":"u0110u1eb7t lu1ea1i","applyText":"u00c1p du1ee5ng","cancelText":"Hu1ee7y","optionsText":"Lu1ef1a chu1ecdn","clearAllText":"Xu00f3a tu1ea5t cu1ea3","selectAllText":"Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3","extensionsText":"Phu1ea7n mu1edf ru1ed9ng","okText":"OK","allEndingsText":"Tu1ea5t cu1ea3 u0111uu00f4i tu00ean miu1ec1n","popularEndingsText":"Phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t","placeholderText":"Gu00f5 u0111u1ec3 lu1ecdc","priceText":"Giu00e1"" :invalid-filter-props=""heading":"Xin lu1ed7i, khu00f4ng tu00ecm thu1ea5y. Hu00e3y chu1ecdn cu00e1c tu00ean miu1ec1n khu00e1c sau."">
VNu0110","priceNumber":185233,"old":"204.345 VNu0110","oldNumber":204345,"text":"Mua tu00ean miu1ec1n u0111u01b0u1ee3c xem tru1ecdng vu00e0 phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t lu1ecbch su1eed nu00e0y u0111u1ec3 xu00e2y du1ef1ng uy tu00edn.","src":"https://assets.zerovn.net.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-com-f0ce55a39c.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .com "},"tld":"online","price":"
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"371.685 VNu0110","oldNumber":371685,"text":"Giu1ea3i phu00e1p ráng thu1ebf đến .com. Cu00f3 nghu0129a ru1ed9ng vu00e0 du00f9ng u0111u01b0u1ee3c tru00ean tou00e0n cu1ea7u.","src":"https://assets.zerovn.net.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-online-222b01e9cc.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .online ","tld":"xyz","price":"
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"222.939 VNu0110","oldNumber":222939,"text":"Ngu1eafn, u0111u1ed9c nhu1ea5t vu00e0 thu1eddi thu01b0u1ee3ng. Tu00ean miu1ec1n nu00e0y su1ebd giu00fap bu1ea1n marketing thu00e0nh cu00f4ng.","src":"https://assets.zerovn.net.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-xyz-f5ea4ca77e.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .xyz ","tld":"live","price":"
VNu0110","priceNumber":81805,"old":"94.075 VNu0110","oldNumber":94075,"text":"Hou00e0n hu1ea3o đến nu1ed9i dung cu1eadp nhu1eadt theo thu1eddi gian thu1ef1c vu00e0 mu1edbi mu1ebb.","src":"https://assets.zerovn.net.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-live-5dbe9acf38.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .live ","tld":"net","price":"
VNu0110","priceNumber":283354,"old":"300.339 VNu0110","oldNumber":300339,"text":"Kinh doanh bu1ec1n vu1eefng bu1eb1ng tu00ean miu1ec1n .net phu1ed5 biu1ebfn thu1ee9 hai thu1ebf giu1edbi.","src":"https://assets.zerovn.net.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-net-264487d754.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .net ","tld":"digital","price":"
VNu0110","priceNumber":80888,"old":"648.506 VNu0110","oldNumber":648506,"text":"Tiu1ebfp cu1eadn khu00e1ch hu00e0ng u0111u1ec3 kinh doanh thu00f4ng qua tên miền .digital","src":"https://assets.zerovn.net.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-digital-e33ac02e34.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .digital ","tld":"link","price":"
VNu0110","priceNumber":46098,"old":"244.288 VNu0110","oldNumber":244288,"text":"Cu00e1ch u0111u1ec3 ku1ebft nu1ed1i vu1edbi khu00e1ch hu00e0ng tiu1ec1m nu0103ng, thu00fac u0111u1ea9y hu00e0nh u0111u1ed9ng.","src":"https://assets.zerovn.net.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-link-dc6d553c49.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .liên kết ","tld":"email","price":"
VNu0110","priceNumber":81805,"old":"94.075 VNu0110","oldNumber":94075,"text":"Tiu1ebfp cu1eadn khu00e1ch hu00e0ng u0111u1ec3 marketing thu00f4ng qua domain .email","src":"https://assets.zerovn.net.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-email-a6b5922cdf.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .email ">" :button=""Mua tu00ean miu1ec1n"" :unit=""/nu0103m"" :is-rtl="false" :redirect="null">

Vì sao đăng ký thương hiệu miền với zerovn.net?

Giá thương hiệu miền xuất sắc cùng giá tiền gia hạn tên miền được ghi rõ lúc ngay tự Lúc ĐK thương hiệu miền. Tiết kiệm phệ. Không Rủi ro. Kích hoạt Nkhô hanh.

Bạn đang xem: đăng kí tên miền


Giá đăng ký & gia hạn tên miền thấp

Snghỉ ngơi hữu tên miền bạn thích với giá bèo tốt nhất chỉ từ 22k cùng còn được cung ứng riêng rẽ 24/7! Đăng ký kết tên miền bắt đầu nước ngoài nhỏng .com, .org, .net thường sẽ có giá chỉ với 185k một năm. Đăng ký tên miền như .xyz, .site, .online thì còn tốt hơn thế nữa. Phí gia hạn tên miền tùy cửa hàng tuy thế zerovn.net bảo đảm hỗ trợ giá bán rất tốt cho bạn!


*

Nhà đăng ký domain được bệnh nhận

Đăng ký kết thương hiệu miền xuất sắc từ đơn vị đăng ký uy tín để kết nối tới thành phầm tốt dự án công trình online của công ty. zerovn.net là công ty ĐK domain name được ICANN công nhận với vẫn quản lý hàng ngàn domain? Với đội ngũ cung cấp luôn sẵn sàng 24/7, quy trình biệt lập, rõ ràng, chính sách hoàn tổn phí 100%, các bạn được bảo đảm tối đa trên zerovn.net. Hãy gia nhập với hàng ngàn nhà trang web, lập trình sẵn viên, với những đơn vị danh tiếng đã và sẽ tin sử dụng zerovn.net!


*

Bảo mật lên tiếng thương hiệu miền

An toàn thông báo là vấn đề đặc biệt quan trọng bật tuyệt nhất bên trên mạng. Domain privacy (Quyền riêng tư tên miền) là ưu tiên bậc nhất của chúng tôi. Là công ty đăng ký được ICANN thừa nhận, zerovn.net rất có thể cung ứng các dịch vụ bảo đảm an toàn báo cáo tên miền cho mình, để giúp đỡ chúng ta ẩn thông báo cá nhân Khi fan không giống ao ước đưa ra ban bố đang tải tên miền bằng WHOIS domain name. tin tức của người tiêu dùng được bảo mật hoàn toàn zerovn.net.

Xem thêm: Bộ Cài Phần Mềm Giá Xây Dựng, Khóa Học Phần Mềm Và Tư Vấn Xây Dựng


*

Đăng Ký Tên Miền Miễn Phí

Chọn bất kỳ gói web hosting nào để giá tên miền thành 0 ĐỒNG ngay lập tức bây giờ. Hãy tận dụng tối đa ưu thế từ thành phầm trọn gói: vừa bao gồm hosting vừa chưa phải thuê thương hiệu miền riêng biệt. Quý Khách được ĐK tên miền .com, .net, .org, cùng nhiều hơn nữa nữa hoàn toàn MIỄN PHÍ. Thật giỏi buộc phải không? Triển knhị dự án nhanh hao rộng, tiết kiệm chi phí các hơn!


*

30 ngày đảm bảo trả phí

Nếu bạn ko ưng ý cùng với dịch vụ của công ty chúng tôi vì chưng bất kỳ lý do như thế nào, chúng tôi sẽ trả phí tổn cho mình. Không vấn đề, ko khủng hoảng rủi ro.

Xem thêm: Share 11 Đoạn Code Gợi Ý Kết Bạn Facebook, Thủ Thuật Kết Bạn Hàng Loạt Trên Facebook


*

zerovn.net là chủ thể web hosting đứng vị trí số 1 thế giới, vẫn hỗ trợ hình thức dịch vụ cho tất cả những người dùng hợp lý, những người dân ao ước tiết kiệm ngân sách tạo ra trang web tuy thế vẫn thỏa mãn nhu cầu nguim hầu hết hào kiệt của web hosting cao cấp.


Chuyên mục: Công cụ tìm kiếm

Dành cho bạn