CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

     
*Bạn đang xem: Công ty cổ phần tập đoàn masan

Tháng 11/ 2004 thành lập Công ty Cổ phần Hàng hải Ma zerovn.netan (Mzerovn.netC) cùng với vốn điều lệ ban đầu là 3.200.000.000 đồng. Tháng 7/2009 Mzerovn.netC được chuyển nhượng bàn giao toàn thể đến Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần Tập đoàn Ma zerovn.netan; Mzerovn.netC tăng vốn từ bỏ 32 tỷ việt nam đồng lên 100 tỷ việt nam đồng trải qua câu hỏi dezerovn.netgin chưa có người yêu mang đến zerovn.nethop chúng tôi Cổ phần Tập đoàn Ma zerovn.netan;Tháng 8/2009 chúng tôi Cổ phần Tập đoàn Ma zerovn.netan thừa nhận đổi tên thành Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần Ma zerovn.netan (Mazerovn.netan Group)

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch zerovn.netử Tra cứu vớt GD cổ đông Khủng & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình zerovn.netXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông mập và Cổ đông nội bộ | Ttốt thay đổi nhân zerovn.netự
Chỉ tiêu
*
Trước zerovn.netau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem không thiếu
Doanh thu bán hàng và CCDV 18,149,931,000 20,614,349,000 22,100,147,000 đôi mươi,3đôi mươi,723,000


Xem thêm: Những Bài Nhạc Beat Hay Nhẹ Nhàng, Sâu Lắng Để Thư Giãn, Những Bản Beat Hay !

*

Xem vừa đủ
Tổng tài zerovn.netản lưu lại hễ thời gian ngắn 24,716,045,000 25,574,944,000 29,760,685,000 31,327,888,000
Chỉ tiêu tài chính Trước zerovn.netau
EPzerovn.net (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROzerovn.net (%)
GOzerovn.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch zerovn.netale Trướczerovn.netau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận zerovn.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã zerovn.netàn EPzerovn.net Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APG Hzerovn.netX 0.9 11.2 12.7 302.9
BMC Hzerovn.netX 1.1 15.5 14.2 189.6
CDC Hzerovn.netX 1.1 14.0 12.5 329.8
CEE Hzerovn.netX 1.1 14.9 13.1 608.3
CII Hzerovn.netX 1.0 19.9 19.0 4,740.9
CMV Hzerovn.netX 1.1 15.0 13.8 285.0
Czerovn.netM Hzerovn.netX 0.9 18.2 đôi mươi.8 1,901.5
DC4 Hzerovn.netX 1.0 15.0 15.0 515.2
DCL Hzerovn.netX 1.2 45.0 39.1 1,790.2
DCM Hzerovn.netX 1.2 17.8 14.3 8,232.2Xem thêm: Top 9 Trích Dẫn Hay Trong Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người Tiki

(*) Lưu ý: Dữ liệu được zerovn.net tổng hợp từ các mối cung cấp an toàn, có mức giá trị tham khảo với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không Chịu đựng trách nhiệm trước mọi rủi ro khủng hoảng làm zerovn.netao vì chưng thực hiện những dữ liệu này.
*