Có Bao Nhiêu Số Có 4 Chữ Số Mà Các Chữ Số Của Mỗi Số Đó Đều Là Chữ Số Chẵn? Trả Lời: Có Tất Cả Số

     

Câu hỏi: Hãy cho biết gồm tất cả từng nào số tất cả 3 chữ số khác biệt mà các chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm gồm : 0, 2, 4, 6, 8

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn :

- bao gồm 4 lựa chọn sản phẩm trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà các chữ số của mỗi số đó đều là chữ số chẵn? trả lời: có tất cả số

-Có 4 lựa chọn mặt hàng chục (loại chữ số mặt hàng nghìn).

-Có 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị (loại 2 chữ số hàng trăm với hàng chục).

Số có 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng sản phẩm trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số sản phẩm chục gồm 3 lựa chọn hàng trăm với 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự hàng chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán về số tự nhiên lớp 6


Mục lục câu chữ


1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng những số hạng của hàng số phương pháp đều


2. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện mang đến trước


3. Viết một tập hợp bằng cách liệt kê những phần tử theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ấy


1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng những số hạng của hàng số cách đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT các em sẽ có công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 các em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 dãy số mà lại 2 số hạng liên tiếp biện pháp đều nhau 1 số đơn vị ta cần sử dụng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng những số hạng của một dãy nhưng mà 2 số hạng liên tiếp phương pháp đều nhau 1 số đơn vị ta sử dụng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = 20. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = 20. S = <20.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải Liệt kê tất cả các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời những điều kiện đã cho.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết những tập hợp sau bằng bí quyết liệt kê những phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12

3. Viết một tập hợp bằng bí quyết liệt kê các phần tử theo tính chất đặc trưng cho những phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng mang đến trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa mãn tính chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên bao gồm chữ số tận cùng là một ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn yếu nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c những số chẵn nhỏ hơn 10.

Xem thêm: Pitbull Và Jennifer Lopez Tung Bài Hát World Cup 2014, List Of Fifa World Cup Anthems And Songs

b) Viết tập hợp L những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, vào đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) các phần tử của tập hợp c là các số chẵn nhỏ hơn 10. Vày đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) các phần tử của tập hợp L là những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) vào tập hợp A số nhỏ nhất là 18 đề nghị hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = 20, đôi mươi 2 = 22.

Ta có : A = {18 ; 20 ; 22).

d) trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên bố số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta gồm : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Xem thêm: Cara Maen Aov Server Luar Negeri, Download Aov Vietnam Liên Quân Apk V1

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước bao gồm diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước tất cả diện tích nhỏ nhất.