Chuyển phát nhanh viettel nha trang

     
Dưới đây là toàn cục list can hệ, số điện thoại, thời hạn thao tác làm việc của Bưu cực Viettel Post trên TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa được cập nhật mới nhất, nếu như khách hàng sống Thành Phố Nha Trang vẫn mong muốn gửi bưu phẩm, thỏng trường đoản cú, đưa vạc nkhô hanh, khám nghiệm vận đối chọi.v.v. thì hoàn toàn có thể cho những ảnh hưởng dưới phía trên sẽ được ViettelPost hỗ trợ với xử lý những vấn đề tương quan nhé.


Bạn đang xem: Chuyển phát nhanh viettel nha trang

*

1.Bưu cục CHBC Phương thơm Sơn - KHA​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ hai07:00 - 20:00
Thứ ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thứ đọng năm07:00 - 20:00
Thứ sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

2.Bưu cục CHBC Vĩnh Hòa - KHA​

Ngày trong tuầnThời gian
Thứ hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thứ đọng năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

Ngày trong tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thđọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thđọng sáu07:00 - 20:00
Thứ bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

4.Bưu viên CHTT Lộc Tbọn họ KHA​

Ngày trong tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thđọng tư07:00 - 20:00
Thứ năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

5.Bưu viên CHTT Pmùi hương Sơn KHA​

Ngày vào tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

6.Bưu cục CHTT Vĩnh Hòa KHA​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ hai07:00 - 20:00
Thứ ba07:00 - 20:00
Thđọng tư07:00 - 20:00
Thứ đọng năm07:00 - 20:00
Thđọng sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

7.Bưu cục CHTT Vĩnh Nguyên ổn KHA​

Ngày trong tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thứ ba07:00 - 20:00
Thđọng tư07:00 - 20:00
Thứ đọng năm07:00 - 20:00
Thứ sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

8.Bưu viên KHA, P, 217 Le Hong Phong, Nha Trang​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ sáu07:00 - 20:00
Thứ bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

9.Bưu viên KHA, P., 61 đường 2/4, Nha Trang​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ hai07:00 - 20:00
Thứ ba07:00 - 20:00
Thứ tư07:00 - 20:00
Thứ đọng năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

10.Bưu cục Lê Hồng Phong - KHA​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thứ ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

11.Bưu viên Nha Trang​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thứ tư07:00 - 20:00
Thứ năm07:00 - 20:00
Thđọng sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

12.Bưu cục Phước Hải​

Ngày vào tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thđọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00Xem thêm: Xem Bói Online Cốt Để Quảng Cáo, Trục Lợi Trên Facebook, Tin 'Thầy' Trên Mạng, Có Ngày Bán Mạng

13.Bưu viên Chung cư Phước long - KHA​

Ngày trong tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thứ năm07:00 - 20:00
Thứ sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

14.Bưu cục Phước Tân - KHA​

Ngày trong tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thứ ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

15.Bưu viên Phương Sơn​

Ngày trong tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thứ năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

16.Bưu viên Ponagar​

Ngày trong tuầnThời gian
Thứ hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thđọng tư07:00 - 20:00
Thứ năm07:00 - 20:00
Thứ sáu07:00 - 20:00
Thứ bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

17.Bưu cục Vĩnh Hòa​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thđọng tư07:00 - 20:00
Thứ năm07:00 - 20:00
Thđọng sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

18.Bưu viên Vĩnh Thạnh - KHA​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thứ ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thứ đọng năm07:00 - 20:00
Thđọng sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

19.Bưu viên Xương Huân​

Ngày trong tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thứ tư07:00 - 20:00
Thứ đọng năm07:00 - 20:00
Thđọng sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

20.Bưu viên Đồng Đế​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thđọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

Hình như và để được đáp án các vụ việc tương quan cho hình thức dịch vụ ViettelPost chúng ta cũng có thể contact theo những cách tiến hành sau hoặc giữ lại bình luận bên dưới diễn lũ zerovn.net nhé. Tổng đài hỗ trợ: 19008095 (07:00 - 20:00)
*

*

*

*Xem thêm: Cách Xem Các Trang Đã Like, Cách Xem Các Page Đã Thích Trên Facebook

Bếp Từ Bếp hồng Ngoại Nội Địa Japan bếp 2 với phòng bếp 3(Hitabỏ ra, Mitsubishi, National. Toshitía. Panasonic.)

Về bọn chúng tôi