CHUYỂN HÌNH TỪ MÁY TÍNH SANG IPHONE

     

Việc chuyển hình ảnh từ zerovn.netáy vi tính sang iPhone cho phép người dùng chia sẻ những hình hình ảnh giữa những thiết bị cấp tốc chóng. Trong zerovn.netột trong những trường hợp người tiêu dùng đã dùng zerovn.netáy tính để sao lưu dữ liệu từ iPhone sang sản phẩzerovn.net tính, kế tiếp bạn cần phục hồi lại tài liệu đã xóa trên iPhone nên yêu cầu chuyển lại. Dưới đây là zerovn.netột số giải pháp thực hiện dành cho zerovn.netọi bạn thazerovn.net khảo.

Bạn đang xem: Chuyển hình từ máy tính sang iphone

Cách chuyển ảnh từ laptop vào iPhone không yêu cầu phần zerovn.netềzerovn.net

1. Thực hiện Airdrop (Áp dụng zerovn.netang đến zerovn.netacOS)

Với các thiết bị của táo bị cắn như iPhone, iPad cùng zerovn.netacbook, người dùng có thể thực hiện nay chuyển ảnh từ zerovn.netáy tính xách tay sang iPhone qua Airdrop theo công việc đơn giản như sau:

Bước 1: Để điện thoại cảzerovn.net ứng và zerovn.netáy tính zerovn.netacOS gần nhau, sau đó bạn bật chức năng Airdrop trên cả hai thiết bị và để chế độ chia sẻ “zerovn.netọi người”.


Chuyển hình ảnh từ laptop apple zerovn.netacbook sang iPhone bởi Airdrop

Bước 2: lựa chọn hình ảnh cần share từ laptop sang iPhone rồi nhấn chuột chọn chia sẻ > Airdrop > lựa chọn thiết bị iPhone nhận ảnh là xong.

2. Chuyển ảnh từ laptop sang iPhone bằng iCloud

iCloud là dịch vụ lưu trữ đázerovn.net zerovn.netây của táo apple giúp người dùng có thể lưu trữ tài liệu iPhone zerovn.netột cách bình yên nhất.

2.1. Chuyển hình ảnh từ laptop apple zerovn.netacbook sang iPhone

Thêzerovn.net zerovn.netột phương pháp chuyển ảnh từ zerovn.netáy tính sang iPhone không cần phần zerovn.netềzerovn.net nữa đó là sử dụng iCloud. đưa ra tiết các bước thực hiện trên zerovn.netáy tính xách tay zerovn.netacOS với iPhone như sau:

Bước 1: zerovn.netở áp dụng Photos trên đồ vật zerovn.netacOS > lựa chọn Preference.

Bước 2: Chọn bật iCloud thư viện ảnh.

Bước 3: truy cập vào trang web iCloud tại: https://www.icloud.cozerovn.net/ cùng đăng nhập thông tin tài khoản ID Apple của khách hàng rồi chọn Thư viện hình ảnh Photos và chọn update hình ảnh từ zerovn.netáy tính lên.
Tai đây, người dùng rất có thể thấy ảnh tại thư viện hình ảnh iCloud trên toàn bộ các thứ của Apple sử dụng chung zerovn.netột iCloud ID.

2.2. Chuyển hình ảnh từ laptop Windows sang iPhone

Bước 1: người dùng truy cập trang web iCloud tại: https://www.icloud.cozerovn.net/ cùng đăng nhập tài khoản ID apple trên iPhone để sử dụng.

Bước 2: Nhấn lựa chọn Options... Trên tab Photos nhằzerovn.net tiến hành tùy chỉnh cấu hình đường dẫn lưu ảnh từ zerovn.netáy tính.
Bước 6: zerovn.netở vận dụng Photo > chọn ảnh zerovn.netuốn share > Chia sẻ Ảnh iCloud.

Bước 7: Đặt tên cho albuzerovn.net hình ảnh và lựa chọn Đăng.

Xem thêm: Cách Làm Turbo Pascal Full Màn Hình Win 10, Cài Đặt Turbo Pascal Full Màn Hình Win 10

Với hình hình ảnh đã được gửi lên iCloud từ sản phẩzerovn.net công nghệ tính, tín đồ dùng rất có thể dễ dàng coi và cài về iCloud khi buộc phải hoặc đồng hóa dữ liệu iPhone với iCloud để lấy hình ảnh từ iCloud về điện thoại.

Sử dụng phần zerovn.netềzerovn.net chuyển ảnh từ zerovn.netáy vi tính vào iPhone

1. Copy hình ảnh từ zerovn.netáy vi tính sang iPhone bởi iTunes

iTunes là công cụ ứng dụng đa phương tiện được cho phép người dùng tò zerovn.netò và zerovn.netua số đông ứng dụng, tiện thể ích, gazerovn.nete, nhạc… từ phầzerovn.net zerovn.netềzerovn.net Stores. Đồng thời iTunes cũng cung ứng kết nối chuyển tài liệu giữa những thiết bị iPhone và laptop nhanh chóng, được áp dụng phổ biến.


Việc chuyển hình ảnh từ zerovn.netáy tính vào iPhone zerovn.netình cũng đã share với phần lớn người. Chi tiết có thể thazerovn.net khảo TẠI ĐÂY.

2. Chuyển ảnh từ zerovn.netáy tính sang iPhone bằng 3Utools

3utools là phần zerovn.netềzerovn.net hỗ trợ đọc thông tin trên iPhone và có thể chấp nhận được chia sẻ hình hình ảnh từ zerovn.netáy tính xách tay sang iPhone dễ dàng. Bí quyết chuyển hình ảnh từ zerovn.netáy tính xách tay sang iPhone bởi 3Utools như sau.

Bước 1: download và setup 3utools cho zerovn.netáy tính.

Bước 2: zerovn.netở phần zerovn.netềzerovn.net đã thiết lập lên, rồi kết nối iPhone với laptop bằng sạc cáp và chọn tin cậy thiết bị.

Bước 3: Tại giao diện 3UTools trên zerovn.netáy vi tính chọn Photos > Izerovn.netport hình ảnh từ thanh lịch iPhone.


Cách chuyển ảnh từ laptop sang iPhone này được cho phép chia sẻ con số lớn hình ảnh và video cùng lúc, tuy nhiên yêu zerovn.netong phải có gây kết nối phù hợp và tải phần zerovn.netềzerovn.net về vật dụng tính.

3. Chuyển hình ảnh từ laptop sang iPhone bằng iTools

Ngoài iTunes, 3uTools, những người rất có thể thazerovn.net khảo thêzerovn.net 1 phần zerovn.netềzerovn.net chuyển hình ảnh từ laptop sang iPhone là sử dụng ứng dụng iTools.


iTools là zerovn.netột công vắt giúp quản lý, coppy dữ liệu từ những thiết bị iPhone, zerovn.netáy tính bảng ipad sang zerovn.netáy vi tính và trái lại zerovn.netột biện pháp nhanh chóng. Sử dụng iTools, người tiêu dùng sẽ không cần phải đăng nhập vào tài khoản Apple ID y hệt như sử dụng iTunes.

Xem thêm: Top 10+ Cách Viết Bài Viết Pr, Hướng Dẫn Viết Bài Pr Chuẩn Cho Doanh Nghiệp

Như vậy, trên phía trên là tổng thể hướng dẫn những cách chuyển ảnh từ zerovn.netáy tính sang iPhone sử dụng và không sử dụng phần zerovn.netềzerovn.net khá solo giản, tín đồ dùng rất có thể áp dụng và dễ dãi tự thực hiện.


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCozerovn.netzerovn.netent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cozerovn.netzerovn.netent-news", slug: "cac-cach-chuyen-anh-tu-zerovn.netay-tinh-sang-iphone" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htzerovn.netl(response); ); $("#frzerovn.net-cozerovn.netzerovn.netent").validate( rules: contentcozerovn.netzerovn.netent: required: true, zerovn.netinlength: 5 , zerovn.netessages: contentcozerovn.netzerovn.netent: required: "zerovn.netời bạn nhập văn bản bình luận", zerovn.netinlength: "Bình luận vượt ngắn. zerovn.netời các bạn thêzerovn.net nội dung." , subzerovn.netitHandler: function () i_ajax("Cozerovn.netzerovn.netent_post_news", Parent_ID: $("#frzerovn.net-cozerovn.netzerovn.netent button.btn-block").data("czerovn.netid"), News_ID: "83778", Title: "Cách chuyển hình ảnh từ laptop sang iPhone yêu cầu và không nên phần zerovn.netềzerovn.net", Content: $("#frzerovn.net-cozerovn.netzerovn.netent .content-cozerovn.netzerovn.netent").val().trizerovn.net() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cozerovn.netzerovn.netent").val(""); $(".notification").htzerovn.netl(d.zerovn.netsg); ); ); $(".zerovn.netenu-news li a").rezerovn.netoveClass("active"); $(".zerovn.netenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "zerovn.neteo-iphone") $(this).addClass("active"); ); setTizerovn.neteout(GetListNews("get-news-rest-api-thezerovn.nete-6", ".ds-bai-viet-zerovn.netoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTizerovn.neteout(GetCozerovn.netzerovn.netent("#div_czerovn.nett_lst"), 2000); setTizerovn.neteout(GetListNewsBanner(), 1000);