Chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh

     Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh

*

BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ  CỦA PHÒNG BÁN HÀNGI. MỤC ĐÍCH:­ Đảm bảo cho các cá nhân trong phòng bán hàng thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công vấn đề.­ Đảm bảo cho các phòng trực thuộc cỗ phận bán hàng thực hiện đúng nhiệm vụ, tách chồng chéo cánh.­ Đảm bảo phát triển đội ngũ CNV theo yêu cầu, chiến lược phát triển của công ty.II. PHẠM VI:Ap dụng cho bộ phận bán mặt hàng.III.

Xem thêm: Cài Đặt Ngôn Ngữ Cho Facebook Sang Tiếng Việt Trên Điện Thoại, Đổi Ngôn Ngữ FacXem thêm: Những Trang Báo Điện Tử Uy Tín Của Việt Nam Hiện Nay, Top 10 Trang Web Đọc Báo Online Tốt Nhất Việt Nam

NỘI DUNG:1. Sơ đồ tổ chức: BAN GIÁM ĐỐ`C TP..CHĂM SÓC KH TPhường.BÁN HÀNG GĐ CHI NHÁNH TR.KÊNH ĐẠI LÝ TR.KÊNH SIÊU THỊ TR.KÊNH BÁN LẺ TR NHÓM KD G. SÁT B.HÀNG G. SÁT B.HÀNG C.HÀNG TRƯỞNG NV KINH DOANH NV BÁN HÀNG NV BÁN HÀNG­ Kênh bán hàng siêu thị: Mỗi siêu thị sẽ có ít nhất 2 nhân viên bán hàng theo ca, do giám  sát bán hàng trực tiếp quản lý. Trưởng kênh siêu thị quản lý trực tiếp các giám sát phân phối hàng siêu thị, quản lý gián tiếp nhân viên bán hàng .­ Kênh đại lý do Trưởng kênh bán hàng đại lý prúc trách nát. Trưởng nhóm có thể đề xuất  thêm thư ký giúp việc. ­ Trưởng nhóm bán hàng cửa hàng quản lý các cửa hàng trưởng. Mỗi cửa hàng do Cửa hàng trưởng quản lý, gồm các nhân viên bán hàng.­ Kênh bán hành trực tiếp gồm Trưởng nhóm kinh doanh, các nhân viên kinh doanh, chủ  yếu thực hiện các hợp đồng bán sỉ.­ Chi nhánh do giám đốc chi nhánh quản lý, trực tiếp dưới quyền Giám đốc bán sản phẩm.2. Chức năng:2.1 Thực hiện triển khai bán hàng để đạt doanh thu theo mục tiêu ban giám đốc đưa ra.2.2 Quản trị hàng hóa. Nhập xuất hàng hóa, điều phối hàng hóa cho các cửa mặt hàng. Đặt hàng  sản xuất.2.3 Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các công tác có liên quan đến họat động kinh  doanh của công ty.2.4 Tham gia tuyển dụng, đào tạo ra, hướng dẫn nhân sự thuộc bộ phận mình phụ trách rưới.2.5 Kiểm tra đo lường các bước của nhân viên trực thuộc thành phần mình, quyết định khen  ttận hưởng, kỷ luật nhân viên thuộc bộ phận.3. Nhiệm vụ:3.1 Thực hiện chức năng 2.1:­ Thực hiện ra chỉ tiêu doanh thu hằng tháng, phân bổ chỉ tiêu cho các kênh bán sản phẩm. Theo  dõi thực tế bán hàng so với chỉ tiêu thực tế. ­ Theo dõi hàng hóa xuất nhập, điều phối hàng trong tuần, tháng. Lập sổ sách theo dõi số  lượng tồn hằng ngày.­ Lên kế họach sọan thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho quản lý và nhân viên. (Nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ bán sản phẩm, nghiệp vụ kế tóan, nghiệp vụ trưng  bày…)­ Lập kế họach cho chương trình quảng cáo và khuyến mãi thúc đẩy việc bán hàng ­ Kiểm tra giám sát công việc của quản lý, nhân viên.­ So sánh đối chiếu doanh thu thực tế với doanh thu theo ch ỉ tiêu. Tìm ra nguyên nhân tăng  giảm doanh thu so với kế họach đưa ra hướng khắc phục kịp thời.3.2: Thực hiện chức năng 2.2:­ Tổ chức hệ thống thu thập về hàng hóa: nhập xuất tồn, vận tốc buôn bán, dự trù hàng tồn kho.­ Tổ chức thu thập thông tin về mẫu sản phẩm mới, ý kiến khách sản phẩm.­ Lập kế họach đặt hàng sản xuất.3.3Thực hiệc chức năng 2.3:­ Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển thương hiệu.­ Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển kênh phân pân hận.­ Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng nhãn hiệu mới.3.4Thực hiện chức năng 2.4:­ Lên kế họach tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận mình.­ Xây dựng quy chế đào tạo huấn luyện nhân viên thuộc bộ phận mình. ­ Xây dựng quy trình công việc trong bộ phận mình và các mối quan hệ công việc với các  bộ phận khác trong công ty.3.5Thực hiện chức năng 2.5:­ Lập kế họach giao việc cho nhân viên thuộc phạm vi quản lý của bộ phận bản thân.­ Lập kế họach kiểm tra giám sát nhân viên.­ Lập kế họach khen thưởng trọn, kỷ quy định, xét tăng lương nhân viên theo quy chế công ty.­ Thực hiện công tác điều động nhân sự, thuyên chuyển công tác thuộc phạm vi bộ phận mình.