CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT CƠ SỞ CỦA ELIP

     

Từ pmùi hương trình (E) tra cứu độ nhiều năm trục bự (2a) và độ nhiều năm trục bé xíu (2b). Chu vi hình chữ nhật các đại lý bằng (2left( 2a + 2b ight)).

Quý Khách sẽ xem: Chu vi hình chữ nhật cửa hàng của elip

Lời giải của GV zerovn.net

Ta có: ((E):x^2 + 4y^2 - 40 = 0 Leftrightarrow dfracx^240 + dfracy^210 = 1). Suy ra (left{ eginarrayla = 2sqrt 10 \b = sqrt 10 endarray ight.)

Chu vi hình chữ nhật cửa hàng là: (2left( 2a + 2b ight) = 2left( 4sqrt 10 + 2sqrt 10 ight) = 12sqrt 10 )

Đáp án cần lựa chọn là: d

quý khách hàng sẽ xem: Chu vi hình chữ nhật cửa hàng của elip
Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

*

*
Xem thêm: Code Chèn Link Vào Chữ, Hình Ảnh Trong Html, Access Denied

*

*Xem thêm: Sao Chép Icon Facebook Symbol, √ Cara Copy Paste Status Orang Di Facebook

*

Cho elip $(E)$ gồm phương trình chủ yếu tắc là (dfracx^2a^2 + dfracy^2b^2 = 1). hotline (2c) là tiêu cự của $(E).$ Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

Cho elip (E) tất cả tiêu cự là (2c), độ dài trục phệ và trục nhỏ dại lần lượt là (2a) với (2b). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

Cho elip (E) tất cả nhị tiêu điểm là (F_1,F_2) cùng bao gồm độ dài trục bự là (2a). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Cho elip ((E):dfracx^225 + dfracy^29 = 1) với cho các mệnh đề:

1. ((E)) bao gồm những tiêu điểm (F_1(0; - 4)) cùng (F_2(0;4))

2. ((E)) bao gồm tỉ số (dfracca = dfrac45)

3. ((E)) tất cả đỉnh (A_1( - 5;0))

4. ((E)) có độ dài trục nhỏ dại bằng $3.$

Tìm mệnh đề sai trong số mệnh đề trên:

Cho elip chính tắc $(E)$ tất cả tiêu điểm (F_1(4;0)) với một đỉnh là (A(5;0).) Pmùi hương trình chủ yếu tắc của elip $(E)$ là:

Pmùi hương trình thiết yếu tắc của elip gồm nhì tiêu điểm là (F_1( - 1;0),F_2(1;0)) cùng trung ương không nên (e = dfrac15) là:

Pmùi hương trình thiết yếu tắc của elip bao gồm đỉnh là (A(2;0)) với đi qua (M( - 1;dfracsqrt 3 2)) là:

Pmùi hương trình thiết yếu tắc của elip có đi qua nhị điểm (M(2sqrt 2 ;dfrac13)) với (N(2;dfracsqrt 5 3)) là:

Pmùi hương trình thiết yếu tắc của elip bao gồm diện tích hình chữ nhật đại lý là $8$ cùng (e = dfracsqrt 12 4) là: