Cho Một Tam Giác Vuông Cân Có Đường Cao Ứng Với Cạnh Huyền Dài 5Cm. Diện Tích Của Tam Giác Đó Là

     
*Bạn đang xem: Cho một tam giác vuông cân có đường cao ứng với cạnh huyền dài 5cm. diện tích của tam giác đó là

*

Đố vui: Một tam giác vuông bao gồm độ lâu năm cạnh huyền là 10cm cùng độ dài mặt đường cao ứng với cạnh huyền là 6cm. Tính diện tích s tam giác vuông đó?


*

Mình làm cho thế này có ổn ko?Gọi tam giác ABC vuông tại A cạnh huyền BC là 10cm và con đường cao AH (H thuộc BC) là 6cmVậy ta có: (HB+HC=10)Dùng hệ thức lượng vào tam giác vuông ta có: (HB.HC=AH^2=36)Vậy ta có: (heptegincasesHB+HC=10=S\HB.HC=36=Pendcases)Vì (S^2-4P=10^2-4.36)(=100-144=-44(HB+HC=10)

Dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: (HB.HC=AH^2=36)

Vậy ta có: (heptegincasesHB+HC=10=S\HB.HC=36=Pendcases)

Vì (S^2-4P=10^2-4.36)(=100-144=-44

Vậy không có HB, HC nào thỏa mãn nhu cầu hpt bên trên (trái với hệ thức lượng trong tam giác vuông)

Vậy không có tam giác vuông gồm cạnh huyền là 10cm và mặt đường cao khớp ứng với cạnh huyền là 6cm


Trong một tam giác vuông đường cao ứng với cạnh huyền phân tách tam giác thành hai phần có diện tích bằng 54cm2 và 96cm2. Hãy tính độ dài mặt đường cao với cạnh huyền của tam giác đó.
Xem thêm: Thể Thao &Amp; Du Lịch Bảo Hành Nếu Không Ưng Ý, Tin Thể Thao

A C B H bao gồm S AHB = AH.HB/2 = 54 (gt) => AH.HB = 108S AHC = AH.HC/2 = 96 (gt) => AH.HC = 192=> AH^2.HB.HC = 108.192 = 20736 (1)tg ABC tất cả ^A = 90 (gt) ; AH _|_ BC => AH^2 = HB.HC (đl)=> AH^4 = AH^2.HB.HC và (1)=> AH^4 = 20736=> AH = 12 vày AH > 0có AH.HB = 108 => HB = 9 AH.HC = 192 => HC = 16=> HB + HC = 9 + 16 = 25

A C B H

có S AHB = AH.HB/2 = 54 (gt) => AH.HB = 108

S AHC = AH.HC/2 = 96 (gt) => AH.HC = 192

=> AH^2.HB.HC = 108.192 = 20736 (1)

tg ABC gồm ^A = 90 (gt) ; AH _|_ BC => AH^2 = HB.HC (đl)

=> AH^4 = AH^2.HB.HC với (1)

=> AH^4 = 20736

=> AH = 12 vày AH > 0

có AH.HB = 108 => HB = 9 

AH.HC = 192 => HC = 16

=> HB + HC = 9 + 16 = 25


Cho 1 tam giác vuông có cạnh huyền 5cm. 2 cạnh góc vuông tam giác vuông kia hơn nhát nhau 20mm. Tính độ dài mặt đường cao ứng với cạnh huyền tam giác vuông đó.


 Đường cao của một tam giác vuông phân chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng tất cả độ nhiều năm là 3 và 4 . Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác vuông này, mặt đường trung tuyến đường ứng với cạnh huyền và mặc tích tam giác ABC


Cho một tam giác vuông gồm chu vi bằng 72cm , hiệu độ dài giữa đường trung tuyến đường và con đường cao ứng với cạnh huyền là 7 .Hỏi diện tích s của tam giác vuông đó bởi bao nhiêu ?
Xem thêm: Nhận Viết Bài Cho Website, Thuê Người Viết Bài Thuê, Báo Giá Người Viết Content

 Ta có AM -AH =BC/2 - AH =7 => BC -2AH =14 => 2AH = BC-14 (1*) Mặt khác: AB+BC+CA= 72 => AB+CA = 72-BC => (AB+AC)^2 = (72-BC)^2 => AB^2 + CA^2 + 2BC.AH = 72^2 - 144BC + BC^2 (do AB.AC = BC.AH) => 2BC.AH = 5184 - 144BC (2*) Thay (1*) vào (2*) => BC(BC-14) = 5184 - 144BC => BC^2 + 130BC - 5184 =0 => sqrt(delta) =194 => BC = (-130 + 194)/2 = 32 => AH = (BC-14)/2 = 9 => S(ABC) =BC.AH/2 = 144 cm^2

 Ta có AM -AH =BC/2 - AH =7 => BC -2AH =14 => 2AH = BC-14 (1*) Mặt khác: AB+BC+CA= 72 => AB+CA = 72-BC => (AB+AC)^2 = (72-BC)^2 => AB^2 + CA^2 + 2BC.AH = 72^2 - 144BC + BC^2 (do AB.AC = BC.AH) => 2BC.AH = 5184 - 144BC (2*) Thay (1*) vào (2*) => BC(BC-14) = 5184 - 144BC => BC^2 + 130BC - 5184 =0 => sqrt(delta) =194 => BC = (-130 + 194)/2 = 32 => AH = (BC-14)/2 = 9 => S(ABC) =BC.AH/2 = 144 cm^2