Cấu hình nginx làm reserve proxy trên centos

     

Reverse Proxy là gì? Proxy server là 1 trong những máy chủ trung gian hoặc trung gian chuyển tiếp những yêu ước nội dung từ không ít máy khách hàng đến những máy chủ không giống nhau trên Internet. Reverse proxy server là 1 trong proxy server thường xuyên nằm sau tưởng lửa trong một mạng riêng với điều hướng những yêu mong của client đến máy chủ thích hợp. Những reverse proxy thường được triển khai để giúp bức tốc bảo mật, hiện nay suất với độ tin cậy.

Hướng dẫn cấu hình Reverse Proxy bên trên Ubuntu

Bước 1: download đặt

Các các bạn cần cài đặt cho LAMP trước nếu các bạn chưa cài có thể tham khảo trên đây.

Tiếp đến chúng ta đổi port port khoác định 80 của Apache thành 8080.

vim /etc/apache2/port.confListen 8080 Listen 443 Listen 443Chúng ta đi chế tạo ra file Virtual Host

vim /etc/apache2/sistes-available/ demozerovn.net.tk.conf ServerName demozerovn.net.tk ServerAlias www.demozerovn.net.tk ServerAdmin webmaster


Bạn đang xem: Cấu hình nginx làm reserve proxy trên centos

demozerovn.net.tk DocumentRoot /var/www/zerovn.net Options -Indexes +FollowSymLinks AllowOverride All ErrorLog $APACHE_LOG_DIR/error.log CustomLog $APACHE_LOG_DIR/access.log combinedKích hoat tệp tin virual host

a2ensite demozerovn.net.tk.conf a2dissite 000-default.conf

Bước 2: thông số kỹ thuật reverse Proxy

Cài đặt nginx

apt install nginx -ysysteamctl start nginxTạo tệp tin Virual Host mang đến Nginx với ngôn từ như sau:

vim /etc/nginx/sites-available/demozerovn.net.tk.confserver swfKích hoạt file virtual host

ln-s /etc/nginx/sites-available/demozerovn.net.tk.conf /etc/nginx/sites-enable/unlink /etc/nginx/sites-enable/defaultsystemctl restart nginxBây giờ chúng ta chạy thử để kiểm soát nhé


*

Hướng dẫn cấu hình Reverse Proxy bên trên CentOS

vim /etc/httpd/conf/httpd.confRồi tìm tới dòng Listen 80 đổi thành 8080

Bây giờ bọn họ đi tạo file Virtual Host

vim /etc/httpd/conf.d/demozerovn.net.tk ServerName demozerovn.net.tk ServerAlias www.demozerovn.net.tk ServerAdmin webmaster


Xem thêm: Import Video Vào Adobe Premiere Bị Mất Hình, Cách Import File Mov Vào Premiere Pro Thành Công

demozerovn.net.tk DocumentRoot /var/www/zerovn.net Options -Indexes +FollowSymLinks AllowOverride All ErrorLog /var/log/httpd/zerovn.net.tl-error.log CustomLog /var/log/httpd/zerovn.net.tk-access.log combined systemctl httpd restartCấu hình Reverse Proxy

Cài đặt nginx

yum install nginx -yTạo file Virtual Host mang đến Nginx với văn bản như sau:

vim /etc/nginx/conf.d/example.com.confserver swfNhư vậy mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình Reverse Proxy trên Nginx bên trên Ubuntu cùng CentOS.

Chúc các bạn thành công!


LINUX

Điều hướng bài viết


Hướng dẫn thực hiện Iptables chỉ được cho phép IP việt nam truy cập


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Đèn Lồng Trung Thu Hình Con Cá Bằng Giấy Đơn Giản Cho Bé

Hướng Dẫn Fix Lỗi ko Tự Động Gia Hạn SSL bên trên VestaCP