CẤU HÌNH DHCP TRÊN ROUTER CISCO

     
Cấu hình DHCP bên trên Router CiscoỞ bài định hướng "Tìm đọc về DHCP" bọn họ đã khám phá được tư tưởng và cách hoạt động của DHCP server. Vào phần này họ sẽ có tác dụng Lab cấu hình DHCP trên Router cisco để thực hành thực tế các kim chỉ nan đã gọi trong phần lý thuyết. Tuy nhiên, trong thực tiễn người tự thường áp dụng DHCP trên vps để cai quản việc cấp phát và tịch thu IP chặt chẽ, thuận lợi hơn.

I. Quy mô Lab thông số kỹ thuật DHCP bên trên Router Cisco

- Đây là mô hình bài lab thông số kỹ thuật DHCP trên Router để cấp cho IP cho các PC trong LAN.


Bạn đang xem: Cấu hình dhcp trên router cisco

*

II. Chuẩn chỉnh bị
Đấu nối dây theo sơ đồ, dùng các cáp thẳng để đấu nối những thiêt bị theo sơ đồ

III. Triển khai thông số kỹ thuật DHCP bên trên Router Cisco

1. Thông số kỹ thuật Router cung cấp IP động- trên Router- thông số kỹ thuật cơ bản cho Router : đặt IP
Router(config)#interface f0/0Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdown
Router(config)#
ip dhcp pool Network_10 Router(dhcp-config)#network 10.0.0.0 255.255.255.0Router(dhcp-config)#default-router 10.0.0.1Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4​
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.0.1 10.0.0.10 // dải IP này sẽ không được cấp cho những client
*Xem thêm: Các Trường Có Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Cơ Hội Cho Người Học Ngành Qtkd

C:Documents & Settingspc1> ipconfig /releaseC:Documents & Settingspc1> ipconfig /renew
*

Router(config)#ip dhcp pool PC2Router(dhcp-config)#host 10.0.0.100 255.255.255.0Router(dhcp-config)#client-identifier 0100.5056.3D7A.3CRouter(dhcp-config)#default-router 10.0.0.1Router(dhcp-config)#dns-server 10.0.0.1

- các viết Lab xem thêm thêm- các bài kim chỉ nan tham khảo:Tổng hòa hợp các nội dung bài viết lý thuyết cùng LAB lịch trình CCNA của CISCO.
*

*Xem thêm: Chơi Tiktok Kiếm Tiền Trên Tiktok Đơn Giản Tại Nhà Không Cần Vốn

bạn cho khách hàng hỏi mình có tác dụng như gợi ý nhưng khi show ip dhcp bingding thì không hiện gì cả.cảm ơn bạn