Cao tằng tổ khảo cao tằng tổ tỷ là gì

     

Trong văn khấn cổ truyền Việt Nam, bọn họ dùng không hề ít các từ ngữ cổ. Lấy ví dụ như như cụ ông gọi là Hiển Thuỷ Tổ Khảo còn cố kỉnh bà gọi là Hiển Thuỷ Tổ Tỷ.

Bạn đang xem: Cao tằng tổ khảo cao tằng tổ tỷ là gì

 Trong đời sống tiến bộ ngày nay họ không còn sử dụng từ cổ nữa. Tuy vậy khi phát âm văn khấn lại buộc phải dùng đầy đủ từ này, vày “phần âm” nghe new hiểu. Sau đây zerovn.net trình làng tới chúng ta cá từ cổ cần sử dụng trong văn khấn cổ truyền Việt Nam.

Sách “Thọ Mai Gia Lễ” viết rằng việc cúng giỗ tuân hành theo phép “Ngũ đại đồng đường” có nghĩa là cúng giỗ chỉ làm cho 5 đời, cho đời nhỏ cháu thứ 6 người phụ trách cúng giỗ sẽ với “thần chủ” của nỗ lực 6 đời đem đi chôn nhưng không thờ tự nữa, hotline là “ngũ đại mai thần chủ”. Tất cả “thần chủ” đã rước vào trong nhà thờ họ nhằm khấn tầm thường với cộng đồng Gia Tiên trong những dịp lễ.


Tài trợ nội dung
*

Từ cổ cần sử dụng trong văn khấn cổ truyền

Các trường đoản cú chính

Nếu bố đã bị tiêu diệt thì nên khấn là: Hiển khảo

Nếu người mẹ đã bị tiêu diệt thì phải khấn là: Hiển tỷ

Nếu ông đã bị tiêu diệt thì hải khấn là: Tổ khảo

Nếu bà đã chết thì đề xuất khấn là: Tổ tỷ

Nếu rứa ông đã chết thì hải khấn là: Tằng Tổ Khảo

Nếu cố bà đã bị tiêu diệt thì bắt buộc khấn là: Tằng Tổ Tỷ

Nếu bằng hữu đã bị tiêu diệt thì hải khấn là: Thệ huynh, Thệ đệ

Nếu chị em đã bị tiêu diệt thì nên khấn là: Thể tỵ, Thể muội

Nếu cô dì chú bác đã bị tiêu diệt thì đề nghị khấn là: Bá thúc Cô Di, Tỷ Muội

Hoặc khấn tầm thường là Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ nội ngoại Gia Tiên.

Giải nghĩa

Thuỷ Tổ dòng họ thì vậy ông call là Hiển Thuỷ Tổ Khảo còn nạm bà gọi là Hiển Thuỷ Tổ Tỷ,

Từ đời thiết bị 2 tính từ lúc sau Thuỷ Tổ đến trước Ngũ Đại tính thẳng từ bạn dạng thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ,

Nếu là lũ ông đã bị tiêu diệt thì chỉ khấn gộp bình thường là Hiển Cao Tằng Tổ KhảoNếu là đàn bà đã bị tiêu diệt thì chỉ khấn gộp tầm thường là Hiển Cao Tằng Tổ Tỷ

Ngũ Đại tính thẳng từ bản thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ

Nếu né ông đã chết thì cần khấn là Hiển Cao Tổ KhảoNếu tránh bà đã bị tiêu diệt thì phải khấn là Hiển Cao Tổ TỷNếu kị bác bỏ nội (anh cầm nội) đã bị tiêu diệt thì đề nghị khấn là Hiển Cao Tổ Bá Khảo, còn né bà bác nội (chị dâu kị nội) đã bị tiêu diệt thì đề nghị khấn là Hiển Cao Tổ Bá Tỷ, cũng như thế nhưng mà là kị chú nội (em kiêng nội) hoặc kiêng thím (em dâu tránh nội) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường hòa hợp kị cô ruột (chị tuyệt em gái kị nội) thì bỏ các chữ Bá, Thúc đi mà cố kỉnh vào đó bằng chữ Cô, các trường hòa hợp trên nếu bị tiêu diệt non khi không tới “tuổi vị thành niên” đều phải thêm chữ Mãnh đằng trước chữ Cao mà vứt chữ Hiển và chữ Khảo đi.

Xem thêm: Đăng Ảnh - Cách Để Lên Facebook: 14 Bước (Kèm Ảnh)

Tứ Đại tính thẳng từ bạn dạng thân người phụ trách cúng giỗ

Nếu gắng ông đã chết thì bắt buộc khấn là Hiển Tằng Tổ KhảoNếu thế bà đã chết thì nên khấn là Hiển Tằng Tổ TỷNếu cụ chưng nội (anh thay nội) đã chết thì phải khấn là Hiển Tằng Tổ Bá Khảo, còn vậy bà bác bỏ nội (chị dâu nuốm nội) đã chết thì đề nghị khấn là Hiển Tằng Tổ Bá Tỷ, tương tự như thế mà là ráng chú nội (em cụ nội) hoặc cầm thím (em dâu cụ nội) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường hợp cố kỉnh cô ruột (chị xuất xắc em gái gắng nội) thì bỏ các chữ Bá, Thúc đi mà ráng vào đó bằng chữ Cô, những trường hòa hợp trên nếu chết non khi chưa tới “tuổi vị thành niên” đều yêu cầu thêm chữ Mãnh đằng trước chữ Tằng mà quăng quật chữ Hiển và chữ Khảo đi.

Tam Đại tính trực tiếp từ bản thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ

Nếu ông nội đã bị tiêu diệt thì nên khấn là Hiển Tổ KhảoNếu bà nội đã bị tiêu diệt thì đề xuất khấn là Hiển Tổ TỷNếu ông nước ngoài (trường hợp mặt mẹ không hề người vượt tự) đã bị tiêu diệt thì yêu cầu khấn là Hiển nước ngoài Tổ KhảoNếu bà ngoại (trường hợp bên mẹ không hề người vượt tự) đã bị tiêu diệt thì phải khấn là Hiển ngoại Tổ TỷNếu ông bác nội (anh ông nội) đã bị tiêu diệt thì bắt buộc khấn là Hiển Tổ Bá Khảo, còn bà bác nội (chị dâu ông nội) đã bị tiêu diệt thì nên khấn là Hiển Tổ Bá Tỷ, cũng tương tự thế nhưng là ông chú nội (em ông nội) hoặc bà thím (em dâu ông nội) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường hợp bà cô ruột (chị giỏi em gái ông nội) thì bỏ các chữ Bá, Thúc đi mà vậy vào đó bằng chữ Cô, những trường thích hợp trên nếu bị tiêu diệt non khi không đến “tuổi vị thành niên” đều bắt buộc thêm chữ Mãnh đằng trước chữ Tổ mà bỏ chữ Hiển và chữ Khảo đi.

Nhị Đại tính trực tiếp từ bản thân người phụ trách cúng giỗ

Nếu thân phụ đẻ đã bị tiêu diệt thì yêu cầu khấn là Hiển KhảoNếu bà mẹ đẻ đã bị tiêu diệt thì phải khấn là Hiển TỷNếu phụ thân vợ (trường hợp mặt vợ không còn người vượt tự) đã bị tiêu diệt thì phải khấn là Hiển Nhạc PhụNếu bà mẹ vợ (trường hợp mặt vợ không hề người thừa tự) đã chết thì cần khấn là Hiển Nhạc MẫuNếu bác ruột (anh bố) đã chết thì bắt buộc khấn là Hiển Bá Khảo, còn bác bỏ dâu (chị dâu bố) đã bị tiêu diệt thì đề xuất khấn là Hiển Bá Tỷ, cũng tương tự thế nhưng mà là chú ruột (em bố) hoặc thím (em dâu bố) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường phù hợp cô ruột (chị hoặc em gái bố) thì bỏ những chữ Bá, Thúc đi mà cố chữ Cô vào vị trí đó, những trường thích hợp trên nếu chết non khi không tới “tuổi vị thành niên” đều cần thêm chữ Mãnh đằng trước mà quăng quật chữ Hiển và chữ Khảo đi.Nếu cậu ruột (anh hoặc em trai mẹ) đã bị tiêu diệt (trường hợp mặt mẹ không thể người thừa tự) thì nên khấn là Hiển Cữu Phụ, vợ của cậu ráng chữ Phụ ra chữ Mẫu. Ví như là chị mẹ thì nhằm nguyên chữ Hiển mà cầm 2 chữ sau là Bá Mẫu, còn em gái bà mẹ thì thay đổi chữ Báthành chữ Di, ông chồng bá hoặc ông chồng gì thì thay đổi chữ Mẫu thành chữ Phụ là xong, tất cả những bạn chết con trẻ khi không thành niên thì hòn đảo chữ Hiển sang chữ Mãnh.

Nhất Đại tính thẳng từ phiên bản thân người phụ trách cúng giỗ

Nếu anh trai đã chết thì đề nghị khấn là Bào Huynh, trường đúng theo anh cùng cha khác người mẹ gọi là: Thân Huynh, trường phù hợp anh cùng bà bầu khác cha gọi là Thệ Huynh, trường hợp tín đồ anh đó bị tiêu diệt non khi còn ở “tuổi vị thành niên” thì thêm chữ Mãnh vào trước chữ Huynh. Tương tự nếu người quá nắm là em trai thì cầm chữ Huynh bằng chữ Đệ, trường hợp là chị gái biến thành chữ Tỷ và em gái thì sửa là chữ Muội. Còn trường đúng theo chị dâu (nếu chưa có con với anh mà ở vậy ko tái giá) thì cầm cố chữ Huynh bằng chữ Tẩu và em dâu thì đổi điện thoại tư vấn thành Đệ Phụ.Nếu anh con bác bỏ ruột đã bị tiêu diệt (trường hợp bên kia vô thừa tự) thì cần khấn là Tụng Huynh, trường hợp bạn anh đó bị tiêu diệt non lúc còn ở “tuổi vị thành niên” thì thêm chữ Mãnh vào trước chữ Huynh, nếu là chị gái con chưng ruột thì thay đổi chữ Huynh thành chữ Tỷ. Tương tự như nếu người quá nạm là em trai bé chú ruột thì núm chữ Huynh bằng chữ Đệ, cũng giống như vậy mà lại là em gái thì sửa thành chữ Muội. Còn trường phù hợp chị dâu (nếu chưa có con cùng với anh con bác ruột mà lại ở vậy ko tái giá) thì nắm chữ Huynh bằng chữ Tẩuvà em dâu thì đổi gọi thành Đệ Phụ.Nếu vk chết trước thì chồng sẽ khấn là Hiền Thê, trái lại vợ sẽ khấn ông chồng là Lương Phu

Nghịch Cảnh

Nếu con trai không may chết trước cha mẹ khi đã đi vào tuổi thành niên mà chưa có gia đình (trong trường hợp những em còn nhỏ) thì hotline là Yểu Tử, tương tự con gái là Yểu Nữ.

Xem thêm: Facebook Text Overlay: Công Cụ Lưới Facebook Ads, 6 Cách Vượt 20% Text Trong Quảng Cáo Facebook Ads

Ghi chú: toàn bộ những trường đúng theo chết không tới tuổi thành niên (nữ dưới 13 tuổi, nam bên dưới 16 tuổi) không tồn tại cúng giỗ riêng rẽ mà rất nhiều khấn chung là Thương Vong Tòng Tự.