Cách Làm Hiện Đường Lưới Trong Excel

     

Dòng kẻ vào Microsoft Excel giúp bạn xem dữ liệu của bản thân dễ dàng hơn.Tuy nhiên, bạn cũng có thể tắt các đường lưới này nếu bạn không ý muốn sử dụng bọn chúng trong khitạo bảng tính.Có nhiều phương pháp để loại quăng quật đường lưới trong Excel.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Để tắt mặt đường lưới in, hãy tắttùy chọnPrinter vào phầnGirdlines.

Xóa cái kẻ ô ngoài bảng tính Excel

Mặc dù loại kẻ ô giúp bố trí dữ liệu trong bảng tính Excel thuận tiện hơn, nhưng không phải lúc nào các bạn cũng phải áp dụng chúng.Đối với những trường hợp chúng ta không yêu cầu đường lưới, các phương thức trên để giúp bạn xóa mặt đường lưới ngoài bảng tính Excel của mình.