Cách Làm Bìa Bài Tiểu Luận

     

Vâng, sau thời điểm soạn dứt hết một mớ tài liệu, mang lại lúc in ra thì mới thấy thiếu thiếu cái nào đấy chưa in ???


Thì ra là thiếu mẫu trang bìa bên ngoài. Bạn nào đang làm khóa luận, report hay tài liệu gì đó mà chưa biết làm trang bìa thì phản hồi điểm danh chơi coi