CÁCH LÀM BẢNG KHẢO SÁT TRÊN GOOGLE DRIVE

     

Google Forms là một trong những công cố kỉnh tạo biểu mẫu trực tuyến trọn vẹn miễn phí tổn được cải cách và phát triển bởi Google vì thế bạn cần có một thông tin tài khoản Google như Gmail. Nếu chưa có các bạn cũng có thể đăng cam kết theo links sau: https://accounts.google.com/signup?hl=vi


Bước 1: truy cập Google Forms

Sau lúc đã có tài khoản Google, các bạn đăng nhập Google Drive -> nhấp lựa chọn New -> More -> lựa chọn Google Forms

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đó là 7 cách hướng dẫn đưa ra tiết các bạn cách chế tạo phiếu điều tra bằng chính sách Google Forms. Ứng dụng online này, giúp người tiêu dùng thống kê, nghiên cứu/đánh giá bán số liệu khảo sát, lưu lại trữ tin tức từ các cuộc điều tra một cách có hệ thống.