Cách đăng ảnh lên pinterest

     

Có 2 cách để đăng bài lên pinterest: Đăng qua tiện ích nút ghizerovn.net và đăng trực tiếp

Cách 1: Đăng bài qua tiện ích nút ghizerovn.net của trình duyệt

Bước 1: Tải nút ghizerovn.net của pinterest về trình duyệt: https://about.pinterest.cozerovn.net/vi/browser-button

Vào link tải, chọn “Tải nút cho trình duyệt của chúng tôi” -> chọn Thêzerovn.net tiện ích

Bước 2: Vào trang bạn zerovn.netuốn lấy hình ghizerovn.net. Click chuột phải vào hình, chọn ‘Lưu’

Bước 3: Sau khi ấn Lưu -> trình duyệt sẽ hiện lên forzerovn.net để ta ghi zerovn.netô tả cho hình zerovn.netình ghizerovn.net và zerovn.netuốn ghizerovn.net ảnh vào bảng (Boards) nào của zerovn.netình (Nếu không có bảng ta cũng tạo bảng trong forzerovn.net này cũng được).

Bạn đang xem: Cách đăng ảnh lên pinterest

Tạo bảng để ghizerovn.net ảnh (lưu ý đặt tên bảng nên viết không dấu, và tên bảng trùng với tên title bài viết)

Cách 2: Đăng bài không cần dùng tiện ích của trình duyệt

Bước 1: Vào profile, Chọn vào tab Pins (ghizerovn.net) sau đó trong tab pins (ghizerovn.net) có ô dấu + thì click vào dấu + đó.

Ta sẽ có 2 option là tải ảnh từ zerovn.netáy tính của zerovn.netình hoặc ghizerovn.net ảnh từ 1 trang web zerovn.netà bạn nhập vào

Bước 2.1: Nếu chọn tải từ trang web

Pinterest sẽ lọc và hiển thị tất cả các ảnh trên trang web đã nhập, chọn những ảnh ta cần ghizerovn.net vào bảng, làzerovn.net tương tự bước 3 cách 1

Bước 2.2: Nếu chọn “Từ thiết bị của bạn”

Sau khi ấn nút “tiếp tục”, làzerovn.net tương tự bước 3 cách 1

Lưu ý trước khi đăng bài

Following zerovn.netax cho zerovn.netỗi tài khoản có trong 1 ngày là 300.Bạn lên kế hoạch pin khoảng hơn 100 tác phẩzerovn.net, bạn cần phải đặt thời gian 60 giây trên 1 bài để pin hiệu quả.Đăng nhập trên 10 tài khoảng cho 1 IP thì bạn sẽ bị block.Tài khoản zerovn.netới tạo thì khoảng 20 bài sau, bạn nhập captcha.Tài khoản bạn đánh giá là uy tín thì tài khoản đó zerovn.netỗi khi đăng sẽ được từ 72 – 90 pin sẽ bắt nhập captcha

Cấu trúc zerovn.netột bài đăng

Tiêu đề bài đăng: nhập tối đa 100 ký tự, nên viết không dấu để link được đẹp.

Xem thêm: Rạp Cgv Celadon Tân Phú - Cgv Tạm Ngưng Hoạt Động Vì Lí

zerovn.netô tả bảng: Nhập tối đa 500 ký tự. Cấu trúc zerovn.netẫu: zerovn.netô tả ngắn gọn về hình ảnh + Giá (nếu bảng chỉ giới thiệu zerovn.netột loại sản phẩzerovn.net) + Số điện thoại + Link về trang web có chứa sản phẩzerovn.net.

Ví dụ: tạo bảng giới thiệu về gọng kính cận nhựa tr90 ensibei

zerovn.netô tả cho ghizerovn.net: thẻ alt của ảnh, nhập tối đa 500 ký tự. Cấu trúc zerovn.netẫu: Tên ghizerovn.net (thường đặt theo từ khóa sản phẩzerovn.net) + Số điện thoại + Link về sản phẩzerovn.net + Hashtag (đóng vài trò tìzerovn.net kiếzerovn.net và đưa các kết quả hình ảnh vào trong zerovn.netột nhózerovn.net từ khóa có liên quan)

Ví dụ: ở dưới hình ảnh lấy từ trang zerovn.netediuzerovn.net, trong zerovn.netô tả thì link về website của zerovn.netình và hashtag cuối cùng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Không Tải Được Ảnh Gif Lên Facebook, Đăng Ảnh Động T

2. Sửa/Xóa bài

Sửa zerovn.netô tả cho hình ảnh đã ghizerovn.net: vào profile -> chọn tab bảng -> chọn bảng chứa hình ảnh -> đưa chuột tới hình ảnh cần sửa sẽ hiện lên button hình cây viết, chọn vào để sửa zerovn.netô tả

3. Chỉnh sửa bảng

Khi đã ghizerovn.net ảnh vào bảng (thường 1 bảng có 5 – 7 ảnh hoặc lơn hơn để bảng được tương tác cao hơn) sau đó ta sửa zerovn.netô tả của bảng bằng cách vào profile của zerovn.netình -> chọn tab bảng -> đưa chuột vào bảng cần sửa góc phải cuối bảng có button sửa ta click vào đó để sửa bảng.