Các hàm thống kê nâng cao trong excel

     

Microsoft Excel là một công cụ tính toán rất quan trọng đối với gần như người thao tác trong văn phòng. Hiện tại, thì Microsoft quá những phiên bản 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 đã có rất nhiều hàm công thức giúp cho quá trình tính toán trở đề xuất nhẹ nhàng và dễ ợt hơn khi nào hết.

Bạn đang xem: Các hàm thống kê nâng cao trong excel


Sự đa dạng và phong phú về hàm cùng công thức là một trong những lợi mặc dù thế cũng là 1 trong những nhược điểm bởi không ai có thể nhớ hết 1 dịp mấy trăm hàm đồng thời và giải pháp sử dụng. Bởi vì vậy, mình sẽ phân chia các hàm Excel mang đến từng đối tượng khác nhau. Trong bài viết này mình vẫn tổng vừa lòng 8 hàm cơ bản và 43 hàm nâng cấp dành mang lại các anh chị em em kế toán.


*

hàm excel thông dụng giành riêng cho kế toán


*

*

*

*

Hàm Excel cải thiện dành mang lại kế toán

I. HÀM LOGIC

II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC

4. Hàm ABS – mang giá trị tuyệt vời nhất của một trong những – Cú pháp: ABS(Number) – Đối số: Number là 1 trong những giá trị số, một tham chiếu hay là 1 biểu thức. – Ví dụ: =ABS(A5 + 5) 5. Power – Hàm trả về lũy thừa của một số. – Cú pháp: POWER(Number, Power) – các tham số: Number: Là một số trong những thực mà bạn có nhu cầu lấy lũy thừa. – Power: Là số mũ. – ví dụ = POWER(5,2) = 25 6. Hàm sản phẩm – chúng ta có thể sử dụng hàm PRODUCT thế cho toán tử nhân * để tính tích của một dãy. – Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…) – những tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân. 7. Hàm hack – Lấy quý hiếm dư của phép chia. – Cú pháp: MOD(Number, pisor) – các đối số: Number: Số bị chia. – pisor: Số chia. 8. Hàm ROUNDUP – làm cho tròn một số. – Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

– các tham số: Number: Là một vài thực mà bạn có nhu cầu làm tròn lên. – Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn. – Chú ý: – nếu như Num_digits > 0 sẽ có tác dụng tròn phần thập phân. – nếu như Num_digits = 0 sẽ làm cho tròn lên số tự nhiên và thoải mái gần nhất. – ví như Num_digits 9. Hàm EVEN – có tác dụng tròn lên thành số nguyên chẵn sát nhất. – Cú pháp: EVEN(Number) – tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn. – Chú ý: – nếu Number không hẳn là dạng hình số thì hàm trả về lỗi #VALUE! 10. Hàm ODD – có tác dụng tròn lên thành số nguyên lẻ ngay gần nhất. – Cú pháp: ODD(Number) – Tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn. 11. Hàm ROUNDDOWN – làm cho tròn xuống một số. – Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits) – những tham số: tương tự như hàm ROUNDUP.


III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ

A. Nhóm hàm tính tổng 12. Hàm SUM – Cộng toàn bộ các số trong một vùng tài liệu được chọn.

– Cú pháp: SUM(Number1, Number2…) – những tham số: Number1, Number2… là những số nên tính tổng. 13. Hàm SUMIF – Tính tổng của những ô được chỉ định do những tiêu chuẩn chỉnh đưa vào. – Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) – các tham số: Range: Là dãy mà bạn có nhu cầu xác định. – Criteria: các tiêu chuẩn chỉnh mà mong tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi. – Sum_range: Là các ô thực sự yêu cầu tính tổng. – Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,” – Tính tổng của những giá trị trong vùng trường đoản cú B2 mang lại B5 với điều kiện là những giá trị bé dại hơn hoặc bởi 10. B. đội hàm tính quý giá trung bình 14. Hàm AVERAGE – Trả về gi trị trung bình của các đối số. – Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2 … là những số nên tính quý giá trung bình. 15. Hàm SUMPRODUCT – rước tích của những dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó. – Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…) – các tham số: Array1, Array2, Array3… là những dãy ô mà bạn có nhu cầu nhân sau đó tính tổng các tích. – Chú ý: – các đối số trong các dãy buộc phải cùng chiều. Nếu không hàm đã trả về quý hiếm lỗi #VALUE.

C. đội hàm tìm giá trị lớn số 1 và bé dại nhất 16. Hàm MAX – Trả về số lớn số 1 trong hàng được nhập. – Cú pháp: MAX(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá trị lớn số 1 ở trong đó. 17. Hàm LAGRE – tìm kiếm số to thứ k vào một hàng được nhập. – Cú pháp: LARGE(Array, k) – các tham số: Array: là 1 trong những mảng hoặc một vùng dữ liệu. – k: Là hình trạng của số bạn có nhu cầu tìm tính từ lúc số lớn nhất trong dãy. 18. Hàm MIN – Trả về số nhỏ nhất trong hàng được nhập vào. – Cú pháp: MIN(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn muốn tìm giá bán trị nhỏ nhất sống trong đó. 19. Hàm SMALL – kiếm tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào. – Cú pháp: SMALL(Array, k) – các tham số: Array: là một trong những mảng hoặc một vùng của dữ liệu. – k: Là đẳng cấp của số mà bạn muốn tìm tính từ lúc số nhỏ nhất trong dãy. D. Nhóm hàm đếm tài liệu 20. Hàm COUNT – Hàm COUNT đếm các ô chứa tài liệu kiểu số vào dãy. – Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)


– các tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu. 21. Hàm COUNTA – Đếm toàn bộ các ô cất dữ liệu. – Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …) – các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu. 22. Hàm COUNTIF – Hàm COUNTIF đếm những ô chứa giá trị số theo một đk cho trước. – Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria) – những tham số: Range: Dãy tài liệu mà bạn có nhu cầu đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho những ô được đếm. – Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm toàn bộ các ô trong hàng B3:B11 bao gồm chứa số to hơn 100)

IV. NHÓM HÀM CHUỖI

23. Hàm LEFT – Trích những ký tự bên trái của chuỗi nhập vào. – Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars) – các đối số: Text: Chuỗi văn bản. – Num_Chars: Số cam kết tự ao ước trích. – Ví dụ: =LEFT(Tôi thương hiệu là,3) = “Tôi” 24. Hàm RIGHT – Trích các ký từ bên cần của chuỗi nhập vào. – Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars) – các đối số: tựa như hàm LEFT. – Ví dụ: =RIGHT(Tôi tên là,2) = “là”

25. Hàm MID – Trích những ký tự từ bỏ số bắt đầu trong chuỗi được nhập vào. – Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars) – những đối số: Text: chuỗi văn bản. – Start_num: Số trang bị tự của ký tự bước đầu được trích. – Num_chars: Số ký kết tự cần trích. 26. Hàm UPPER – Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa. – Cú pháp: UPPER(Text) 27. Hàm LOWER – Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường. – Cú pháp: LOWER(Text) 28. Hàm PROPER – Đổi ký từ trên đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa. – Cú pháp: PROPER(Text) – Ví dụ: =PROPER(phan van a) = “Phan Van A” 29. Hàm TRIM – cắt bỏ các ký từ trắng ngơi nghỉ đầu chuỗi và cuối chuỗi. – Cú pháp: TRIM(Text)

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG

30. Hàm DATE – Hàm Date trả về một chuỗi trình diễn một loại ngày quánh thù. – Cú pháp: DATE(year,month,day) – những tham số:

– Year: mô tả năm, rất có thể từ 1 đến 4 chữ số. Nếu khách hàng nhập 2 chữ số, theo mang định Excel vẫn lấy năm bước đầu là: 1900.(Ví dụ) – Month: diễn đạt tháng trong năm. Ví như month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm những tháng mang lại số miêu tả năm. – Day: diễn tả ngày vào tháng. Ví như Day to hơn số ngày vào tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày đến số miêu tả tháng. Giữ ý: – Excel tàng trữ kiểu ngày như một chuỗi số liên tục, vì chưng vậy rất có thể sử dụng các phép toán cộng (+), trừ (-) mang lại kiểu ngày.(Ví dụ) 31. Hàm DAY – Trả về ngày tương xứng với chuỗi ngày chuyển vào. Quý giá trả về là một số trong những kiểu Integer nghỉ ngơi trong khoảng từ 1 đến 31. – Cú pháp: DAY(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: Là dữ liệu kiểu Date, hoàn toàn có thể là một hàm DATE hoặc tác dụng của một hàm hay công thức khác. 32. Hàm MONTH – Trả về tháng của chuỗi ngày được mô tả. Giá trị trả về là một số trong những ở trong vòng 1 mang lại 12. – Cú pháp: MONTH(Series_num) – Tham số: – Series_num: là một trong chuỗi ngày, hoàn toàn có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác. 33. Hàm YEAR – Trả về năm tương xứng với chuỗi ngày đưa vào. Year được trả về là 1 kiểu Integer trong khoảng 1900-9999.

Xem thêm: Chọn Hộp Thư Đến Của Email, Cách Ẩn Và Tìm Thư Đã Lưu Trữ Trong Gmail Cực Dễ

– Cú pháp: YEAR(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: là 1 trong những dữ liệu hình dạng ngày, hoàn toàn có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay bí quyết khác 34. Hàm TODAY – Trả về ngày ngay hiện tại của hệ thống. – Cú pháp: TODAY() – Hàm này không có các đối số. 35. Hàm WEEKDAY – Trả về số chỉ vật dụng trong tuần. – Cú pháp: WEEKDAY(Serial, Return_type) – các đối số: – Serial: một trong những hay quý hiếm kiểu ngày. – Return_type: chỉ định kiểu dữ liệu trả về.

VI. HÀM VỀ THỜI GIAN

36. Hàm TIME – Trả về một chuỗi trình bày một kiểu thời hạn đặc thù. Cực hiếm trả về là một trong những trong khoảng chừng từ 0 mang lại 0.99999999, diễn tả thời gian tự 0:00:00 mang lại 23:59:59. – Cú pháp: TIME(Hour,Minute,Second) – những tham số: Được tính giống như ở hàm DATE. – Hour: diễn tả giờ, là một vài từ 0 mang lại 32767. – Minute: biểu đạt phút, là một vài từ 0 đến 32767. – Second: miêu tả giây, là một vài từ 0 đến 32767. 37. Hàm HOUR – Trả về giờ trong ngày của tài liệu kiểu giờ chuyển vào. Quý giá trả về là 1 trong những kiểu Integer trong tầm từ 0 (12:00A.M) đến 23 (11:00P.M).

– Cú pháp: HOUR(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: Là tài liệu kiểu Time. Thời gian hoàn toàn có thể được nhập như: – Một chuỗi kí tự bên trong dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”) – một số thập phân (ví dụ 0,2145 diễn tả 5:08 AM) – hiệu quả của một công thức hay là 1 hàm khác. 38. Hàm MINUTE – Trả về phút của tài liệu kiểu Time chuyển vào. Quý hiếm trả về là một trong kiểu Integer trong vòng từ 0 cho 59. – Cú pháp: MINUTE(Serial_num) – Tham số: Serial_num: tương tự như trong công thức HOUR. 39. Hàm SECOND – Trả về giây của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Quý giá trả về là 1 kiểu Integer trong khoảng từ 0 cho 59. – Cú pháp: SECOND(Serial_num) – Tham số: Serial_num: tương tự như như trong bí quyết HOUR. 40. Hàm NOW – Trả về ngày giờ bây chừ của hệ thống. – Cú pháp: NOW() – Hàm này không tồn tại các đối số.

VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU

41. Hàm VLOOKUP – đưa ra một quý hiếm khác trong một hàng bằng phương pháp so sánh nó với các giá trị trong cột đầu tiên của bảng nhập vào. – Cú pháp:

– VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, ) – các tham số: – Lookup Value: giá chỉ trị phải đem ra đối chiếu để search kiếm. – Table array: Bảng chứa tin tức mà dữ liệu trong bảng là tài liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này đề xuất là tham chiếu tốt đối. – Nếu cực hiếm Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì những giá trị trong cột dùng làm so sánh đề xuất được sắp xếp tăng dần. – Col idx num: số chỉ cột tài liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh. – Range lookup: là một trong những giá trị luận lý để hướng dẫn và chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá bán trị chính xác hoặc tìm quý hiếm gần đúng. + giả dụ Range lookup là TRUE hoặc vứt qua, thì giá trị gần đúng được trả về. Chú ý: – Nếu quý hiếm Lookup value nhỏ tuổi hơn giá trị nhỏ tuổi nhất vào cột trước tiên của bảng Table array, nó sẽ thông tin lỗi #N/A. – Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0) – tìm kiếm một giá bán trị bằng giá trị sống ô F11 trong cột sản phẩm nhất, cùng lấy giá bán trị tương xứng ở cột sản phẩm 2.

Xem thêm: 60+ Những Câu Nói Về Học Tập Của Người Nổi Tiếng, Những Câu Nói Hay Về Học Tập Giúp Bạn Có Động Lực

42. Hàm HLOOKUP – tra cứu kiếm tương tự như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh nó với những giá trị trong hàng đầu tiên của bảng nhập vào. – Cú pháp: HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, ) – những tham số giống như như hàm VLOOKUP. 43. Hàm INDEX – Trả về một giá trị hay 1 tham chiếu mang lại một quý hiếm trong phạm vi bảng giỏi vùng dữ liệu. – Cú pháp:

– INDEX(Array,Row_num,Col_num) – các tham số: – Array: là một vùng chứa những ô hoặc một mảng bất biến. – giả dụ Array chỉ cất một hàng cùng một cột, tham số Row_num hoặc Col_num tương xứng là tùy ý. – nếu Array có nhiều hơn một sản phẩm hoặc một cột thì có một Row_num hoặc Col_num được sử dụng. – Row_num: chọn lựa hàng trong Array. Trường hợp Row_num được bỏ qua thì Col_num là bắt buộc. – Col_num: lựa chọn cột trong Array. Giả dụ Col_num được bỏ lỡ thì Row_num là bắt buộc.