CÁC HÀM EXCEL DÙNG TRONG KẾ TOÁN

     

Các hàm Excel thịnh hành trong kế toán thường được sử dụng lên sổ sách, tính lương, kho, nhập xuất tồn, công nợ: hướng dẫn bí quyết sử dụng những hàm trong Excel như: Vlookup, sumif, subtotal...

Bạn đang xem: Các hàm excel dùng trong kế toán

1. Hàm LEFTCú pháp: LEFT(text,số ký tự bắt buộc lấy)VD: LEFT(“zerovn.net”,6)=”ketoan”Nghĩa là: Tôi hy vọng lấy 6 ký kết tự trong chữ "zerovn.net"VD: LEFT(“zerovn.net”,14)=”zerovn.net”Nghĩa là:Tôi mong lấy 14 cam kết tự vào chữ "zerovn.net"VD trên Excel: LEFT(B3,2)
2. Hàm VLOOKUPCú pháp: =VLOOKUP(giá trị dò, bảng dò, cột quý hiếm trả về, hình dáng dò)- Hàm Vlookup là hàm trả về cực hiếm dò tra cứu theo cột gửi từ bảng tham chiếu lên bảng cửa hàng dữ liệu theo như đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò search một cách chính xác. X=1 là dò tra cứu một phương pháp tương đối.Ví dụ như sử dụng để:- kiếm tìm Mã sản phẩm hoá, tên mặt hàng hoá từ hạng mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn.- Tìm solo giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.- tìm kiếm Mã TK, tên TK từ danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…- tra cứu số Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế tự kỳ trước, địa thế căn cứ vào quý hiếm khấu hao( phân bổ) luỹ kế (của bảng , 242, 214 )Chi tiết mời các bạn xem tại đây: Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán
3. Hàm LENCú pháp: LEN(text).Công dụng là đếm số ký tự trong chuỗi text.VD: LEN(“ketoan”)=6 LEN(“zerovn.net”)=14
4. Hàm SUMIF:Cú pháp: =SUMIF(Vùng đựng điều kiện, Điều kiện, Vùng bắt buộc tính tổng).- Hàm này trả về giá trị tính tổng của những ô trong vùng phải tính chấp nhận một đk đưa vào.Ví dụ như cần sử dụng để:- Tổng hòa hợp số liệu trường đoản cú sổ NKC lên phát sinh Nợ phân phát sinh tất cả trên Bảng bằng vận số tạo ra Tài khoản- Tổng hòa hợp số liệu trường đoản cú PNK, PXK lên “Bảng NHập Xuất Tồn"- Tổng hòa hợp số liệu từ bỏ sổ NKC lên cột PS Nợ, PS gồm của “Bảng tổng hợp bắt buộc thu, buộc phải trả khách hàng”- Kết chuyển các bút toán cuối kỳ.Ví dụ = SUMIF(B3:B8,”- Tính tổng của những giá trị vào vùng trường đoản cú B3 mang đến B8 với đk là các giá trị nhỏ dại hơn hoặc bằng 8.Chi ngày tiết mời các bạn xem trên đây: Cách thực hiện hàm SUMIF trong Excel
5. Hàm SUBTOTAL:Cú pháp: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)- Hàm Subtotal là hàm thống kê giám sát cho một tổ con vào một danh sách hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phép tính nhưng mà bạn lựa chọn trong đối số sản phẩm nhất.

Xem thêm: Thị Trường Bán Lẻ Tại Việt Nam, Toàn Cảnh Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam Năm 2020

Ví dụ như dùng để:- Tính tổng tạo ra trong kỳ.- Tính tổng đến từng tài khoản cấp 1.- Tính tổng chi phí tồn cuối ngày...Chi huyết mời các bạn xem trên đây: Cách thực hiện hàm SUBTOTAL trong Excel
6. Hàm MIDCú pháp: MID(chuỗi ký tự, vị trí cam kết tự bắt đầu, số cam kết tự phải lấy)VD: MID(“zerovn.net”,7,8) = thienung MID(“zerovn.net”,3,4) = toan
7. Hàm IFCú pháp: =If(Điều kiện, giá trị 1, giá trị 2).- Hàm IF là hàm trả về quý hiếm 1 nếu đk đúng, Hàm trả về quý giá 2 nếu điều kiện sai.Ví dụ:= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI
8. Hàm SUM:Cú pháp: =SUM(Number1, Number2…)- Hàm Sum là hàm cộng toàn bộ các số vào một vùng tài liệu được chọn.- các tham số: Number1, Number2… là các số nên tính tổng.
9. Hàm MAX:Cú pháp: =MAX(Number1, Number2…)- Hàm MAX là hàm trả về số lớn nhất trong hàng được nhập.
10. Hàm MIN:Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)Hàm MIN là hàm trả về số bé dại nhất trong dãy được nhập vào.
11. Hàm AND:Cú pháp: =AND(đối 1, đối 2,..).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Title Nghĩa Là Gì ? Cách Đặt Title Cho Bài Viết

- các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.- Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi toàn bộ các đối số có mức giá trị đúng. Những đối số là các hằng, biểu thức logic. Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của chính nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) giả dụ một hay nhiều đối số của chính nó là sai.Ví dụ: =AND(D7>0,D7Lưu ý: - những đối số bắt buộc là giá chỉ trị logic hoặc mảng giỏi tham chiếu có chứa cực hiếm logic. - nếu như đối số tham chiếu là cực hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các giá trị đó bị bỏ qua. - trường hợp vùng tham chiếu không chứa giá trị lô ghích thì hàm trả về lỗi #VALUE!
__________________________________________________
*


*

*


phương pháp tính thuế TNCN thích hợp đồng dịch vụ, giao khoán, thời vụ, thử việc Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2021 Cách đk Mã số thuế cá nhân trên HTKK và thuedientu thủ tục phát hành hóa 1-1 điện tử lần đầu qua mạng phương pháp tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp năm 2022 -2023 các khoản giá thành được trừ và Không được trừ tính thuế TNDN nấc thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp năm 2021 Hạch toán thuế GTGT theo phương thức trực tiếp trên lệch giá Mức xử phạt vi phạm hành bao gồm kế toán mới nhất Mức vạc nộp lừ đừ tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài Lịch nộp những loại báo cáo thuế năm 2021 mới nhất Cách điền Mã chương nộp thuế, mã tè mục nộp thuế hướng dẫn kê khai bổ sung cập nhật điều chỉnh thuế GTGT mới nhất Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng các bậc thuế môn bài bác năm 2021 tiên tiến nhất Cách kê khai thuế môn bài năm 2021 qua mạng cách viết hóa đối chọi GTGT mới nhất khi cung cấp hàng, dịch vụ, xây dựng bí quyết xử lý hóa đối kháng viết sai đưa ra tiết từng trường hợp phương pháp lập report tình hình áp dụng hóa đơn theo quý - tháng
phương pháp làm tờ khai thuế TNCN theo quý/tháng 2023 tiên tiến nhất Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá thể năm 2023 mức lương cơ sở năm 2022 và 2023 tiên tiến nhất GIẢM 30% học phí khóa huấn luyện kế toán online thực hành thực tế