Nghĩa Của Từ Engage Trong Tiếng Việt

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Engage Trong Tiếng Việt

*
*
*

engaged
*

engaged /in"geidʤd/ tính từ sẽ đính thêm ước, sẽ hứa hôn được giữ lại trước, bao gồm fan rồi (xe pháo, ghế ngồi...) mắc bận, bận rộn vẫn giao chiến, sẽ hành động (quân lính)
được ăn khớpđược lắp vàođược khớp nhauđược khớp vàođược vào khớpgiảengaged column: cột giảengaged pier: trụ giàlẩnLĩnh vực: xây dựngđược đã tích hợp tườngGiải phù hợp EN: Of a member, built so as to lớn be or appear attached lớn a wall or other structure before which it stands. Thus, engaged column.engaged column: cột lẩnGiải yêu thích VN: Tính chất của một phần tử được xây để đính thêm vào tường giỏi cấu tạo khác.column engaged lớn the wallcột chân vào tườngengaged columnnửa cộtengaged generationbình vạc tiếp xúcengaged linemặt đường dây bậnengaged lineđường dây bị chiếmengaged piertrụ ẩnengaged piertrụ té tườngengaged signaldấu hiệu bậnengaged signaltín hiệu mặt đường bị chiếmengaged toneâm (hưởng)engaged tonesố bận
*Xem thêm: Swot Là Gì? Phân Tích Mô Hình Swot Hiệu Quả Thế Nào? Tổng Quan Về Mô Hình Swot

*

*

engaged

Từ điển Collocation

engaged adj.

1 doing sth

VERBS be

ADV. deeply, heavily those who are deeply engaged in tiệc nhỏ politics | fully, totally | largely, mainly, primarily | directly | constantly | currently | actively, busily | otherwise I"m afraid Mr Wilson cannot see you now as he is otherwise engaged.

PREP. in She was engaged in conversation with a client. | on He is actively engaged on several projects. | with Mrs Scott is engaged with a customer at the moment.

2 having promised to lớn marry sb

VERBS be | become, get The couple got engaged last month.

PREP. to lớn She"s engaged to an actor.

Từ điển WordNet


adj.

involved in military hostilities

the desperately engaged ships continued the fight

having services contracted for

the carpenter engaged (or employed) for the job is sick

built against or attached lớn a wall

engaged columns
Xem thêm: Làm Cách Tag Trong Facebook Và Khắc Phục Lỗi Không Tag Được Bạn Bè

English Synonym và Antonym Dictionary

engages|engaged|engagingsyn.: absorb agree busy employ engross entangle grip hire hold involve sầu occupy promiseant.: disengage