Bài Toán Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật Lớp 5

     

Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng lớn 4dm và độ cao 3dm.

Bạn đang xem: Bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 5


Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 5dm, chiều rộng lớn 4dm và độ cao 3dm.

Phương pháp giải:

- muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta rước chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- hy vọng tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

((5 + 4) × 2 × 3 = 54 ; (dm^2)) 

Diện tích một khía cạnh đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

(5 × 4 = 20 ; (dm^2))

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(54 + 20 × 2 = 94 ;(dm^2))

Đáp số: diện tích s xung quanh: (54dm^2) ;

diện tích toàn phần: (94dm^2).


bài bác 2


Video gợi ý giải


Một bạn thợ gò một chiếc thùng tôn không nắp ngoại hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích s tôn dùng để triển khai thùng (không tính mép hàn).

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là tổng của diện tích s xung quanh của thùng tôn và mặc tích đáy của thùng tôn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật

Chiều dài: 6dm

Chiều rộng: 4dm

Chiều cao 9dm.

Diện tích tôn dùng để gia công thùng: ... (dm^2)?

Bài giải

Diện tích bao phủ của thùng tôn là:

((6 + 4) × 2 × 9 = 180 ;(dm^2)) 

Diện tích lòng của thùng tôn là:

(6 × 4 = 24;(dm^2)) 

Diện tích tôn dùng để gia công thùng là:

(180 + 24 = 204; (dm^2))

Đáp số: (204dm^2).


Lý thuyết

1. Diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật


*

a) Định nghĩa


- diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Hình Xăm Nhỏ Đẹp Ở Vai - Tuyển Tập 50 Dành Cho Nữ


- diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và ăn diện tích nhị đáy.


b) Quy tắc: Giử sử hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là (a), chiều rộng là (b) và chiều cao là (h).

- hy vọng tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật ta rước chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

(S_xq = (a + b) imes 2 imes h)

- hy vọng tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

(S_tp = S_xq + ,,S_day imes 2 = (a + b) imes 2 imes h + 2 imes a imes b)


Lưu ý:

- Chu vi mặt dưới bằng tổng của chiều dài và chiều rộng nhân cùng với (2).

- Diện tích mặt đáy bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm (8cm), chiều rộng (6cm) và độ cao (4cm).

Giải:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

((8 + 6) imes 2 = 28;(cm))

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật đó là:

(28 imes 4 = 112;(cm^2))

Diện tích một lòng là:

(8 imes 6 = 48;(cm^2))

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia là:

(112 + 48 imes 2 = 208;(cm^2))

Đáp số: diện tích xung quanh: (112cm^2);

diện tích toàn phần: (208cm^2).

Chú ý: Khi tìm diện tích s xung xung quanh ta rất có thể làm gộp thành :((8 + 6) imes 2 imes 4 = 112cm^2) .

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiếm Tiền Trên Facebook Bang Like Facebook Mới Nhất 2021


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 102 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp zerovn.net


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng zerovn.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép zerovn.net gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.