Bài tập thực hành access 2003 có lời giải

     

Nội dung của Bài thực hành thực tế số 9: Bài thực hành tổng hợp tiếp sau đây nhằm giúp những em củng rứa lại các kĩ năng cơ phiên bản sử dụng Access như tạo CSDL new gồm các bảng có liên kết bằng cơ chế thiết kế, tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu, thiết kế mẫu hỏi đáp ứng nhu cầu một số yêu mong nào đó và lập báo cáo nhanh bởi thuật sĩ và xây dựng đơn giản. Mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể của bài thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành access 2003 có lời giải


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu thương cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Bài tập và thực hành thực tế 9 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài tập và thực hành thực tế 9 Tin học tập 12


Bài 1

a) tạo thành một csdl mới, khắc tên là hoc_tap.

b) Tạo những bảng tài liệu trong cơ sở dữ liệu hoc_tap với cấu tạo được diễn tả trong bảng sau, đặt khóachính cho mỗi bảng, diễn tả tính chất cho các trường trong những bảng:

Tên bảngTên trườngKhóachínhKiểu dữ liệu
BANG_DIEM

ID

Ma_hoc_sinh

Ma_mon_hoc

Ngay_kiem_tra

Diem_so

AutoNumber

Text

Text

Date/Time

Number

HOC_SINH

Ma_hoc_sinh

Ho_dem

Ten

Text

Text

Text

MON_HOC

Ma_mon_hoc

Ten_mon_hoc

Text

Text

Bảng 1. Bảng CSDLHOC_TAP

Gợi ý làm cho bài:

a)

Để sinh sản một CSDL bắt đầu với tên là hoc_tap, tiến hành theo công việc sau đây:

Bước 1:Chọn lệnhFileNew;Bước 2:ChọnBlank Database, lộ diện hộp thoạiFile New Database( ightarrow)Gõ thương hiệu hoc_tap;Bước 3:Chọn địa chỉ lưu tệp. Nháp vào nútCreateđể xác nhận tạo tệp.

b)Tạo những bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hoc_tap với cấu tạo được mô tả như bảng 1 ngơi nghỉ trên, các em triển khai theo những bước:

Bước 1.Chọn đối tượngTable( ightarrow)nháy đúpCreate Table in kiến thiết view;Bước 2.Nhập những thông số:Tên trường vào cộtField Name;Chọn kiểu dữ liệu trong cộtData Type;​Bước 3.Chỉ định khóa bao gồm (Primary key)Chọn trường có tác dụng khóa chính;Nháy nút hoặc chọn lệnhEditchọnPrimary keytrong bảng chọnEdit;

*

*

Hình 1. Hiệu quả thực hành bài 1

Bài 2

Thiết lập những mối liên kết:

Giữa bảng bang_diemvà bảng hoc_sinh.Giữa bảng bang_diem và bảng mon_hoc.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện nay theo quá trình sau đây:

Bước 1.Xác định trường để tùy chỉnh liên kếtbang_diem: ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so.hoc_sinh:ma_hoc_sinh, ho_dem, ten.mon_hoc:ma_mon_hoc, ten_mon_hoc.Bước 2.Mở cơ sở dữ liệu hoc_tap. Nháy nút
*
hoặc chọnDatabaseTools->Relationshipsđể open sổRelationships;Bước 3.Nháy nút
*
hoặcnháy nút đề nghị chuộtvào vùng trống của sổRelationshipschọnShowTable...trong bảng lựa chọn tắt. Lúc đó lộ diện hộp thoạiShow Table;Trong vỏ hộp thoạiShow Tablechọn những bảng (bang_diem, hoc_sinh, mon_hoc) bằng cách chọn tên bảng rồi nháyAdd.

Cuối cùng nháyCloseđể đóng cửa sổShow Table.

Bước 4.Thiết lập mối links giữabảngbang_diemvà bảnghoc_sinh:Các bảng vừa chọn lộ diện trên cửa ngõ sổRelationships;Bấm loài chuột vào ngôi trường ma_hoc_sinh nghỉ ngơi bang_diem, giữ và kéo con chuột sang trường ma_hoc_sinh ởhoc_sinh;Bấm chuột vào Create để sản xuất liên kết; (hình 2)Thông báo kết quả. (hình 3)

*

Hình 2. Tạo mối liên kếtgiữa bảng bang_diem và hoc_sinh

*

Hình 3. Kết quả cấu hình thiết lập mối liên kết giữa bảng bang_diem và hoc_sinh

Bước 5.Thiết lập mối links giữabảngbang_diemvà bảngmon_hoc:Các bảng vừa chọn xuất hiện trên cửa ngõ sổRelationships;Bấm chuột vào trườngma_mon_hocbang_diem, giữ và kéo chuột sang trườngma_mon_hocmon_hoc;Bấm loài chuột vàoCreateđể tạo ra liên kết; (hình 4)Thông báo kết quả. (hình 5)

*

Hình 4.Tạo mối liên kếtgiữa bảng bang_diem cùng mon_hoc

*

Hình 5.Kết quả thiết lập cấu hình mối links giữa bảng bang_diem, bảng hoc_sinh và bảng mon_hoc

Bài 3

Tạo biểu mẫu mã để nhập dữ liệu cho bảng bang_diem.Nhập dữ liệu cho cả ba bảng (dùng cả nhị cách: trực tiếp vào trang tài liệu và sử dụng biểu mẫu vừa tạo).

Gợi ý có tác dụng bài:

Các làm việc thực hiện:

Bước 1. Khởi rượu cồn Acess, lựa chọn File ( ightarrow)Open...( ightarrow)Chọn tên tệp tin hoc_tap;Bước 2.Chọn đối tượng người sử dụng Form( ightarrow)Bấm đúp con chuột Create size by Wizard;Bước 3.Chọn bang_diem sinh sống mục Table;Bước 4.Bấm đúp vào tên các trường ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so( ightarrow)Chọn Next;Bước 5.

Xem thêm: Truc Tiep Bong Da World Cup 2018 Vtv6 Trực Tiếp Bóng Đá World Cup 2018

Chọn Columnar, lựa chọn Next;Bước 6.Chọn Standard, chọn Next;Bước 7.Gõ tên tệp tin bang_diem, chọn Open the size to view or enter information, chọn Finish( ightarrow)Thông báo tác dụng thực hiện nay được.

Bài 4

Thiết kế một vài mẫu hỏi để thỏa mãn nhu cầu các yêu cầu sau:

a) Hiển thị chúng ta tên của một học sinh (ví dụ "Trần Lan Anh") với điểm vừa phải của học tập sinhđó.

c) Danh sách học viên gồm họ và tên, điểm môn Toán và thu xếp theo ngày kiểm tra.

Gợi ý có tác dụng bài:

a) Đểhiển thị bọn họ tên của học viên Trần Lan Anh cùng rất điểm vừa phải của em này, ta thực hiện theo công việc dưới đây:

Bước 1. chọn Queries trong hành lang cửa số cơ sở dữ liệu hoc_tap;Bước 2. Bấm đúp chuột vào Creat query in design view;Bước 3. lựa chọn bảng hoc_sinh, lựa chọn add, chọn bảng bang_diem, lựa chọn add, chọn Close. (hình 6)

*

Hình 6.

Bước 4. Bấm đúp chuột vào những trường: ho_dem, ten ở bảng hoc_sinh;Bước 5. Bấm đúp con chuột vào ngôi trường diem_so làm việc bảng bang_diem. (hình 7)

*

Hình 7.

Bước 6. Trên mẫu Criteria, cột ho_dem( ightarrow)nhập "Trần Lan"; cột ten( ightarrow)nhập "Lan";Bước 7. Bấm phím nên chuột trên cột diem_so, lựa chọn Totals;Bước 8. Trên mẫu Totals, cột diem_so, chọn avg;(hình 8)

*

Hình 8.

Bước 9. Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể tiến hành mẫu hỏi. Tác dụng được kết xuất bên trên trang dữ liệu của mẫu hỏi (hình 9).

*

Hình 9.

Bước 10.Chọn File ( ightarrow)Save... ;Gõ tên mang đến mẫu hỏi: Cau_a, chọn OK;

b) Để có tác dụng được bài xích này, trước hết những em đề nghị xác định:

c) tương tự như câu b).

Bài 5

Tạo report danh sách học viên gồm: họ tên, môn học, điểm.

Gợi ý có tác dụng bài:

Mở report ở chính sách thiết kế và thực hiên những thao tác:

Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu hoc_tap, chọn report, bấm đúp con chuột vào Create report by using wizarrd;Chọn bảng hoc_sinh, bấm đúp loài chuột vào ngôi trường ho_dem, ten;Chọn bảng bang_diem, bấm đúp con chuột vào ngôi trường diem_so;Chọn bảng mon_hoc, bấm đúp con chuột vào ngôi trường ten_mon_hoc;Chọn trườngten_mon_hoc để gộp nhóm( ightarrow)Chọn Next;

Chọn hàm tính trung bình đến cột điểm số:

Chọn Summary Options.. ;Chọn hàm Avg, lựa chọn OK;Chọn Next ba lần.

Xem thêm: Cách Tạo Hình Xăm Bằng Camera Điện Thoại Biến Ảo Như Thật, Ứng Dụng Tattoo: Chèn Hình Xăm Vào Ảnh

Lưu báo cáo:

Vào File( ightarrow)Save;Gõ thương hiệu file: hoc_sinh, lựa chọn Preview the report.Chọn Finish;Thông báo kết quả.