Bài Tập Pascal Lớp 11 Kiểu Mảng

     Bạn đang xem: Bài tập pascal lớp 11 kiểu mảng

*
5 trang
*
quocviet
*
2882
*
0Download


Xem thêm: Lập Web Bán Hàng Miễn Phí - Thiết Kế Website Bán Hàng Online

Bạn đang xem tư liệu "Đề tài Giáo án môn Tin học tập 11 - bài xích 11: giao diện mảng", để sở hữu tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Xem thêm: Bản Đồ Thanh Hóa Google Map, Thông Tin Chi Tiết Bản Đồ Thanh Hóa Mới Nhất

GIÁO ÁN TIN HỌC 11Bài 11: KIỂU MẢNGA./ MỤC TIÊU:Học sinh hiểu:- loại mảng là một trong những kiểu dữ liệu có cấu trúc.- tư tưởng mảng một chiều với hai chiều- Mảng một chiều là một trong những dãy hữu hạn các thành phần cùng kiểu.- Thuật toán search kiếm, sắp xếp cơ bản.Kỹ năng:- nhận ra các thành phần của mảng.- bí quyết khai báo mảng một chiều, mảng nhì chiều.- bí quyết tham chiếu các phần tử của mảng.Yêu cầu:- học viên nắm vững những kiểu dữ liệu trong Pascal;- cụ vững các lệnh kết cấu rẽ nhánh cùng lặp.B./ PHÂN TIẾT:Tiết 1: Phần 1a.Tiết 2, 3: Phần 1b.Tiết 4: Phần 2.C./ CHUẨN BỊ:Máy chiếu, thiết bị vi tính.D/ KIỂM TRA BÀI CŨ:D./ BÀI MỚI:Tiết 1:HOẠT ĐỘNGNỘI DUNG- GV: Hỏi hs những kiểu dữ liệu đã học.- HS: vấn đáp các giao diện dữ liệu chuẩn đã học.- GV: các ngôn ngữ lập trình thường cung cấp một số kiểu dữ liệu được desgin từ đa số kiểu dữ liệu chuẩn chỉnh gọi là kiểu dữ liệu có cấu trúc. Trong số ấy kiểu mảng là giữa những kiểu tài liệu có cấu trúc.Vậy thế nào là mảng một chiều? GV: Đưa ra khái niệm, và biện pháp xây dựng thứ hạng mảng.HS: quan lại sát, lắng nghe và ghi chép.GV: phân tích hai lấy một ví dụ trong SGK nhằm HS nhận thấy sự thuận tiện khi thực hiện mảng. Trong những lúc phân tích hai ví dụ cùng đặt câu hỏi?HS: Trả lời thắc mắc của GV, và gửi ra chủ ý nhận xét về nhì chương trình.GV: Đưa ra hai biện pháp khái báo mảng một chiều trong ngôn ngữ Pascal, giải thích ý nghĩa sâu sắc của những từ khóa mới.Gv: Khai báo mảng bằng phương pháp nào thì tiện lợi hơn?HS: Trả lời.GV: nhận xét.GV: Đưa ra các ví dụ và hotline HS dìm xét.HS: Quan tiếp giáp và trả lời.GV: lí giải tham chiếu mang đến các thành phần của mảng, và chỉ dẫn ví dụVí dụ: cho mảng gồm 5 phần tử:Chỉ số12345A30501028HS: Quan cạnh bên lắng nghe cùng trả lời.1. Kiểu dáng mảng một chiều:* Mảng một chiều là 1 trong dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng chọn cái tên và mỗi thành phần của nó. Để thể hiện mảng một chiều cần xác minh kiểu của các thành phần và biện pháp đánh số các phần tử của nó. * Để xuất bản và áp dụng kiểu mảng một chiều buộc phải xác định: +Tên mảng một chiều +Số lượng thành phần +Cách khai báo đổi mới mảng +Cách tham chiếu mang lại phần tử.*Xét các ví dụ sau:Ví dụ 1 (SGK trang 53-54) tế bào tả cách dùng kết cấu rẽ nhánh.Ví dụ 2 (SGK trang 54) mô tả giải pháp dùng kiểu tài liệu mảng.a. Khai báo:Có 2 cách:- bí quyết 1: Khai báo trực tiếp trở nên mảng một chiều:Var : Array of ;- bí quyết 2: Khai báo gián tiếp con gián tiếp trở thành mảng qua phong cách mảng một chiều:Type = Array of ;Var : ; trong đó:- mẫu mã chỉ số là một trong những đoạn số nguyên tiếp tục có dạng n1..n với n1,n2 là các hằng hoặc những biểu thức khẳng định chỉ số đầu và chỉ còn số cuối (n1n thì chuyển giá trị Max với kết thúc; B4: B4.1: nếu như Ai > Max thì Max ßAi. B4.2: i ßi+1. Quay lại B3.GV: phân tích và lý giải chương trình đến h ọc sinh hiểu?HS: Lắng nghe, quan lại sát.GV: công tác tìm giá bán trị lớn số 1 của dãy. Vậy tìm giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàng ta làm rứa nào?HS: vấn đáp câu hỏi.GV: gợi ý Min := A<1>; csmin :=1; for i:=2 khổng lồ N bởi vì If A Max then Begin max:=A; csmax:=i; End; writeln("Gia tri lon nhat cua day la: ", Max); writeln("Chi so phan tu lon nhat la: ", csmax); readln END.Ví dụ 2: thu xếp dãy số nguyên bằng thật toán tráo đổi.- Input: Số nguyên dương N với dãy số A1, A2, , AN.- Output: dãy số A được sắp xếp theo lắp thêm tự tăng.Chương trình:Program Sapxep;USES Crt;Const Nmax = 250;Type ArrInt = array<1..NMax> of integer;Var N, i, j, t : integer; A: ArrInt;BEGIN clrscr; Write("Nhap so phan tu cua day so, N = "); readln(N); For i:=1 to n vị Begin Write("Phan tu thu ", i," = "); Readln(A); End; writeln("Day so da đến la: "); For i:= 1 to lớn N vì chưng Write(A:4); writeln; For j:= N downto 2 do for i:= 1 lớn j -1 do if A > A then Begin t:=A; A:=A; A:=t; End; writeln("Day so duoc sap xep la: "); For i:= 1 to N do Write(A:4); readln END.Ví dụ 3: search kiếm nhị phân. Input: dãy số A1, A2, , AN. đã được sắp xếp tăng dần (N k then cuoi:= giua - 1 else dau:=giua + 1; end; if cố kỉnh then writeln("Chi so tim duoc la", giua) else writeln("Khong tim thay"); readln END.C./ CỦNG CỐ:- biện pháp nhập với xuất dữ liệu của mảng, các làm việc với mảng.- những lệnh về cấu tạo rẽ nhánh với lặpD./ DẶN DÒ:- coi bài thực hành thực tế số 3, 4 SGK.- Ra bài xích tập về nhà.