Bài Tập Mạng Máy Tính Địa Chỉ Ip

     

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03: ĐỊA CHỈ IPGV: Ths TRẦN VĂN THÀNH1 Nội dungMột số quan niệm và thuật ngữ liên quan Địa chỉ IP reviews các lớp showroom IP. Chia mạng nhỏ (Subnet)2 một vài khái niệm với thuật ngữ liên quanĐịa chỉ máy vi tính (host): showroom IP dùng để đặt mang lại mạng của từng host. Địa chỉ mạng (network): là add IP giành cho các mạng. Từng mạng bao gồm nhiều địa chỉ cửa hàng máy. Địa chỉ Broadcast: là showroom IP để thay mặt cho toàn bộ các Host trong mạng. Phương diện nạ (subnet mask):...
Bạn đang xem: Bài tập mạng máy tính địa chỉ ip

*

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03: ĐỊA CHỈ IPGV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1Nội dung một số khái niệm và thuật ngữ liên quan Địa chỉ IP giới thiệu các lớp địa chỉ IP. Phân tách mạng nhỏ (Subnet) 2Một số có mang và thuật ngữ liên quan Địa chỉ máy tính (host): địa chỉ cửa hàng IP dùng để đặt cho card mạng của mỗi host. Địa chỉ mạng (network): là địa chỉ cửa hàng IP giành riêng cho các mạng. Mỗi mạng có nhiều địa chỉ cửa hàng máy. Địa chỉ Broadcast: là add IP để thay mặt cho tất cả các Host vào mạng. Khía cạnh nạ (subnet mask): là số bao gồm chiều nhiều năm 32 bit, giúp chúng ta xác định số bit được dùng làm add mạng (network_id). Ví dụ: 255.255.255.0 : 24 bit cần sử dụng làm showroom mạng hoặc 255.255.192.0 : 18 bit dùng làm địa chỉ cửa hàng mạng 3Các phép toán thao tác làm việc trên bit Phép và Phép OR A B A & B A B A or B 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4Địa chỉ IP Địa chỉ IP là địa chỉ cửa hàng có cấu trúc, được chia làm hai phần: network_id & host_id. Kích thước showroom IP : 32 bit = 4 byte, mỗi byte được ngăn cách bằng dấu chấm(.).

Xem thêm: Miễn Phí Tình Yêu Khung Ảnh, 20 Khung Hình Đẹp Nhất Dùng Để Ghép ẢnhXem thêm: Cách Ghost Trên Máy Ảo Vmware Mới Nhất 2022, Ghost Win Trên Máy Ảo Vmwave

Thông thường, quý giá một byte được mô tả dưới dạng thập phân. Ví dụ: 192.168.11.110 phân thành 5 lớp gồm: A, B, C, D, E. 5Địa chỉ IP các lớp được phân loại như sau: Giaù trò Byte ñaàu tieân cuûa ñòa chæ IP Lôùp A 1 - 127 00000001 - 01111110 Lôùp B 128 - 191 10000000 - 10111111 Lôùp C 192 - 223 11000000 - 11011111 Lôùp D 224 - 239 11100000 - 11101111 Lôùp E 240 - 255 11110000 - 11111111 6Các lớp địa chỉ cửa hàng IPSố bit có tác dụng Network_id cùng Host_id của các lớp như sau:Địa chỉ IP trực thuộc lớp D cần sử dụng làm địa chỉ Multicast bắt buộc không phân biệtNetwork_id cùng Host_idĐịa chỉ IP trực thuộc lớp E cần sử dụng để dành riêng cho nghiên cứu vãn 7Chi ngày tiết lớp showroom ASố bit làm Network_id: 8 bit Số đường mạng của lớp A: 28-1 - 2 = 126Số bit làm Host_id: 24 bit Số showroom trong một mặt đường mạng thuộc lớp A là: 224 Số showroom hợp lệ vào một đường mạng nằm trong lớp A là: 224 – 2Chú ý: Đường mạng không tính đường mạng 0 Địa chỉ phù hợp lệ không tính add đường mạng và địa chỉ broadcast. 8 chi tiết lớp showroom BSố bit làm Network_id: 16 bit Số mặt đường mạng của lớp B: 216-2 Số bit có tác dụng Host_id: 16 bit Số add trong một đường mạng trực thuộc lớp B là: 216 Số địa chỉ cửa hàng hợp lệ vào một con đường mạng nằm trong lớp B là: 216 – 2 Chú ý: Địa chỉ hòa hợp lệ không tính add đường mạng và địa chỉ broadcast. 9Chi ngày tiết lớp địa chỉ C Số bit làm Network_id: 24 bit Số mặt đường mạng của lớp C: 224-3 Số bit làm Host_id: 8 bit Số showroom trong một con đường mạng nằm trong lớp C là: 28 Số add hợp lệ vào một mặt đường mạng thuộc lớp C là: 28 - 2 Chú ý: Địa chỉ hòa hợp lệ ko tính địa chỉ đường mạng và địa chỉ broadcast. 10 Minh họa cho IP như sau: 192.168.10.210/24. IP này nằm trên đường mạng làm sao ?Địa chỉ IP 192 168 210Chuyển sang quý giá nhịphân 11000000 10101000 11010010Tính số bit làmnetwork_idCác bit vào host_idchuyển sang quý giá 0 11000000 10101000 00000000Chuyển sang giá trị thậpphân 192 168 0 11 Minh họa mang đến IP như sau: 192.168.10.210/24. Địa chỉ Broadcast của mặt đường mạng chứa IP này ?Địa chỉ IP 192 168 210Chuyển sang quý giá nhịphân 11000000 10101000 11010010Tính số bit làmnetwork_idCác bit vào host_id chuyểnsang quý hiếm 1 11000000 10101000Chuyển sang quý hiếm thập phân 192 168 12Bài tập? mang đến IP như sau 152.18.105.10/255.255.0.0. Địa chỉ IP này nằm trên tuyến đường mạng làm sao ? các bạn hãy cho biết địa chỉ Broadcast của con đường mạng vừa kiếm tìm được. 13 Bảng tổng kết các lớp add Lớp A Lớp B Lớp CGiá trị byte đầu tiên 1 – 127 128 – 191 192 - 223Số byte network_id 1 2 3Số byte Host_id 3 2 1Network mask 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0Broadcast XX.255.255.255 XX.XX.255.255 XX.XX.XX.255Network Address XX.0.0.0 XX.XX.0.0 XX.XX.XX.0Số con đường mạng 28-1 -2 216-2 224-3Số host hợp lệ trên 224 - 2 216 - 2 28 - 2mỗi con đường mạng 14Địa chỉ riêng biệt (private address)Lớp con số mạng Nhóm địa chỉ cửa hàng A 1 trường đoản cú 10.0.0.0 cho 10.255.255.255 B 16 từ bỏ 172.16.0.0 cho 172.31.255.255 C 256 tự 192.168.0.0 mang lại 192.168.255.255 15Chia mạng con - Subnet phân tách mạng con: là chuyên môn mượn một số bit đầu vào phần host_id để đặt cho các mạng con. Soá bit Net_id mñ Soá bit Host_id mñ coøn laïi möôïn Lôùp A Network_id môùi Host_id môùi Soá bit Net_id mñ Soá bit Host_id mñ coøn laïi möôïn Lôùp B Network_id môùi Host_id môùi Soá bit Soá bit Host_id Net_id mñ möôïn mñ coøn laïi Lôùp C Network_id môùi Host_id môùi 16Chia mạng con - SubnetVí dụ, với một địa chỉ cửa hàng IP thuộc lớp C Ban đầu: Số con đường mạng con là : trăng tròn = 1 Số showroom trong đường mạng nhỏ đó là : 28 Số add sử dụng được trong mặt đường mạng nhỏ đó là : 28 – 2 = 254 ví như ta mượn 5 bit có tác dụng subnet thì: Số bit của network_id bắt đầu là: 24 + 5 = 29 Số bit của host_id new là: 8 - 5 hoặc 32 - (24 + 5) = 3 lúc đó: Số mặt đường mạng bé được tạo thành là: 25 Nhưng, số đường mạng con rất có thể sử dụng là: 25 – 2 = 30 Số địa chỉ hợp lệ trong những đường mạng nhỏ là: 23 Nhưng, số địa chỉ sử dụng được trong mỗi đường mạng con là: 23 – 2 = 6 17 Minh họa mang đến IP như sau: 192.168.10.210/27. IP này nằm trên tuyến đường mạng như thế nào ?Địa chỉ IP 192 168 210Chuyển sang giá trị nhịphân 11000000 10101000Tính số bit làmnetwork_idCác bit vào host_id chuyểnsang quý hiếm 0 11000000 10101000Chuyển sang giá trị thập phân 192 168 18 Minh họa mang đến IP như sau: 192.168.10.210/27. Địa chỉ Broadcast của con đường mạng chứa IP này ?Địa chỉ IP 192 168 210Chuyển sang quý hiếm nhịphân 11000000 10101000Tính số bit làmnetwork_idCác bit trong host_id chuyểnsang giá trị 1 11000000 10101000Chuyển sang giá trị thập phân 192 168 19Bài tập Cho showroom 172.29.14.141/26. Chúng ta hãy cho thấy thêm IP này thuộc mặt đường mạng con nào? 20