Bài Giảng E-Learning Tieu Hoc

     
STTMôn/ Phân mônTên bài
1Tiếng ViệtBài mở đầu. Em là học tập sinh
2Tiếng ViệtBài 1. A, c (2 tiết)
3Tiếng ViệtBài 2. Cà, cá (2 tiết)
4ToánTrên – Dưới. Bắt buộc ‒ Trái. Trước ‒ Sau. Ở giữa
5ToánHình vuông ‒ hình trụ ‒ Hình tam giác ‒ Hình chữ nhật
6ToánCác số 1, 2, 3
7Tiếng Anh Tăng CườngUnit Starters – Lessons 1& 2 

*

1Tiếng ViệtBài 4. O, ô (2 tiết)
2Tiếng ViệtBài 5. Cỏ, rửa (2 tiết)
3Tiếng ViệtBài 6. ơ, d (2 tiết)
4Tiếng ViệtBài 7. đ, e (2 tiết)
5Tiếng ViệtBài 9. Ôn tập 
6ToánCác số 4, 5, 6
7ToánCác số 7, 8, 9
8ToánSố 0
9Tiếng Anh Tăng CườngUnit Starters – Lessons 3 & 4

*

1

Tiếng Việt

Bài 10. ê, l (2 tiết)

2

Tiếng Việt

Bài 11. B, bễ (2 tiết)

3

Tiếng Việt

Bài 12. G, h (2 tiết)

4

Tiếng Việt

Bài 13. I, ia (2 tiết) (

5

Tiếng Việt

Bài 15. Ôn tập

6

Toán

Số 10

7

Toán

Luyện tập (Trang 20, 21)

8

Toán

Nhiều rộng ‒ Ít rộng ‒ bởi nhau

9

Tiếng Anh

Unit Starters – Lessons 5 và 6

*

1

Tiếng Việt

Bài 16. Gh (2 tiết)

2

Tiếng Việt

Bài 17. Gi, k (2 tiết)

3

Tiếng Việt

Bài 18. Kh, m (2 tiết)

4

Tiếng Việt

Bài 19, n, nh (2 tiết)

5

Tiếng Việt

Bài 21. Ôn tập

6

Toán

Lớn hơn, vết >. Nhỏ nhắn hơn, dấu

7

Toán

Luyện tập

8

Tiếng Anh

Culture Lesson

*

1

Tiếng Việt

Bài 22. Ng, ngh (2 tiết)

2

Tiếng Việt

Bài 23. P, ph (2 tiết)

3

Tiếng Việt

Bài 24. Qu, r (2 tiết)

4

Tiếng Việt

Bài 25. S, x (2 tiết)

5

Tiếng Việt

Bài 27. Ôn tập

6

Toán

Em ôn lại các gì sẽ học (2 tiết)

7

Toán

Em vui học tập toán

8

Tiếng Anh

Unit one: What màu sắc is it? Lessons 1 and 2 

*

1

Tiếng Việt

Bài 28. T, th (2 tiết)

2

Tiếng Việt

Bài 29. Tr, ch (2 tiết)

3

Tiếng Việt

Bài 30. U, ư (2 tiết)

4

Tiếng Việt

Bài 31. Ua, ưa (2 tiết)

5

Tiếng Việt

Bài 33. Ôn tập

6

Toán

Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (2 tiết)

7

Toán

Phép cùng trong phạm vi 6 (Tiết 1 – 2)

8

Tiếng Anh

Unit 1: What màu sắc is it? Lessons 3 và 4

*

1

Tiếng Việt

Bài 34. V, y (2 tiết)

2

Tiếng Việt

Bài 35. Chữ hoa (2 tiết)

3

Tiếng Việt

Bài 36. Am, ap (2 tiết)

4

Tiếng Việt

Bài 37. ăm, ăp (2 tiết)

5

Tiếng Việt

Bài 39. Ôn tập

6

Toán

Phép cùng trong phạm vi 6 (Tiết 3 – 4)

7

Toán

Luyện tập (Trang 42, 43)

8

Tiếng Anh

Unit one: What màu sắc is it? Lessons 5 & 6 Printable Resource 

*

1

Tiếng Việt

Bài 40. âm, âp (2 tiết)

2

Tiếng Việt

Bài 41.


Bạn đang xem: Bài giảng e-learning tieu hoc


Xem thêm: Top 120+ Tin Nhắn Chúc Mừng Sinh Nhật Cực Ấn Tượng Và Ý Nghĩa Nhất


Xem thêm: Chủng Loại Sản Phẩm Là Gì Và Chủng Loại Hàng Hóa Là Gì? Dịch Vụ Chủng Loại Và Danh Mục Sản Phẩm 1


Em, ep (2 tiết)

3

Tiếng Việt

Bài 42. êm, êp (2 tiết)

4

Tiếng Việt

Bài 43. Im, ip (2 tiết)

5

Tiếng Việt

Bài 45. Ôn tập

6

Toán

Phép cùng trong phạm vi 10 (2 tiết)

7

Toán

Luyện tập (Trang 46, 47)

8

Tiếng Anh

Unit one: Culture Lesson: Birthdays in Canada. 

*

1

Tiếng Việt

Bài 46. Iêm, yêm, iêp

2

Tiếng Việt

Bài 47. Om, op

3

Tiếng Việt

Bài 48. ôm, ôp

4

Tiếng Việt

Bài 49. ơm, ơp

5

Tiếng Việt

Bài 51. Ôn tập

6

Toán

Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

7

Toán

Luyện tập (Trang 50, 51)

8

Tiếng Anh

Unit 2 – What’s this? Lessons 1 & 2

1

Tiếng Việt

Clip: Ôn tập thân HK1

2

Tiếng Việt

Đề đọc thành giờ đồng hồ – Toán – Đề luyện viết (Google Meet) 

3

Tiếng Việt

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN – TIẾNG VIỆT CUỐI TUẦN (Google Meet) 

4

Toán

Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương

5

Toán

Làm quen thuộc với phép trừ ‒ vệt trừ

6

Tiếng Anh

Unit 2: What’s this? Lesson 3 và 4

1

Tiếng Việt

Bài 52. Um, up

2

Tiếng Việt

Bài 53. Uôm

3

Tiếng Việt

Bài 54. ươm, ươp

4

Tiếng Việt

Bài 55. An, at

5

Tiếng Việt

Bài 57. Ôn tập

6

Toán

PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 6 (4 TIẾT)

7

Tiếng Anh

Unit 2: What’s this? Lessons 5 và 6 

1

Tiếng Việt

Bài 58. ăn, ăt

2

Tiếng Việt

Bài 59. ân, ât

3

Tiếng Việt

Bài 60. En, et

4

Tiếng Việt

Bài 61. ên, êt

5

Tiếng Việt

Bài 63. Ôn tập

6

Toán

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN TUẦN 12 (1) – luyện tập (Trang 58, 59)

7

Toán

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN TUẦN 12 (2) – rèn luyện (Trang 62, 63)

9

Tiếng Anh

Unit 2 – Culture Lesson – Dance in Vietnam

1

Tiếng Việt

Bài 64. In, it

2

Tiếng Việt

Bài 65. Iên, iêt

3

Tiếng Việt

Bài 66. Yên, yêt

4

Tiếng Việt

Bài 67. On, ot

5

Tiếng Việt

Bài 69. Ôn tập

6

Toán

Phép trừ vào phạm vi 10

   

7

Tiếng Anh

Unit 3: Is it a plane? – Lessons 1 và 2

1

Tiếng Việt

Bài 70. ôn, ôt

2

Tiếng Việt

Bài 71. ơn, ơt

3

Tiếng Việt

Bài 72. Un, ut, ưt

4

Tiếng Việt

Bài 73. Uôn, uôt

5

Tiếng Việt

Bài 75. Ôn tập

6

Toán

Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) – 2 TIẾT

   

7

Tiếng Anh

Unit 3: Is it a plane? Lessons 3 và 4

1

Tiếng Việt

Bài 76. ươn, ươt

2

Tiếng Việt

Bài 77. Ang, ac

3

Tiếng Việt

Bài 78. ăng, ăc

4

Tiếng Việt

Bài 79. âng, âc

5

Tiếng Việt

Bài 81. Ôn tập

6

Toán

Bài 33: luyện tập (VBT Toán trang 60, 61) (Học sinh tự thực hiện)

7

Toán

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 15

8

Tiếng Anh

Unit 3: Is it a plane? Lessons 5 và 6

1Tiếng ViệtBài 82. Eng, ec
2Tiếng ViệtBài 83. Iêng, yêng, iêc
3Tiếng ViệtBài 84. Ong, oc
4Tiếng ViệtBài 85. ông, ôc
5Tiếng ViệtBài 87. Ôn tập
6ToánPHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 16
7Tiếng Anh

Culture Lesson: Soccer in the U.K