Cách Sử Dụng Thuộc Tính Background

     

background-color

thuộc tính background-color dùng làm đặt màu nền cho 1 nhân tố. Nó gật đầu toàn bộ cực hiếm những mã color hoặc trực thuộc tính transparent

vd:.left background-color: #ffdb3a; .middle background-color: #67b3dd; .right background-color: transparent;

*
Màu nền được xác minh trong các ô được xác minh do nằm trong tính background-clip. Nếu bao gồm hình nền được đặt cùng thì lớp color sẽ được đặt ở bên dưới. Không y như những lớp hình ảnh có thể thực hiện những lớp, chúng chỉ có thể cần sử dụng được một lớp color cho 1 yếu tố.

Bạn đang xem: Cách sử dụng thuộc tính background

background-image

Thuộc tính background-image quan niệm mang đến màn hình của một yếu tố. Nó là quý giá được có mang bởi một đường truyền hình hình ảnh cùng với ký hiệu url(). Giá trị non hoàn toàn có thể được sử dụng, nó được xem là 1 lớp.

vd:.left background-image: url("ire.png"); .right background-image: none;

*
Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các ảnh nền, từng giá trị được biện pháp nhau bởi vì một vết phẩy. Mỗi hình hình họa tiếp theo sẽ được đặt trước bên trên trục z.

vd:.middle background-image: url("khaled.png"), url("ire.png"); /* Other styles */ background-repeat: no-repeat; background-size: 100px;

*

background-repeat

Thuộc tính background-repeat điều hành và kiểm soát bí quyết màn hình sau khoản thời gian nó được đặt kích thước (vày thuộc tính background-size) cùng địa chỉ (vị ở trong tính background-position).Giá trị của của thuộc tính này có thể là 1 trong những giữa những từ bỏ khóa sau: repeat-x, repeat-y, repeat, space, round, no-repeat. Bên cạnh nhị nằm trong tính repeat-x với repeat-y, những giá trị khác hoàn toàn có thể được có mang một lần cho tất cả nhị trục x với trục y hoặc mỗi chiều đơn nhất.

vd: .top-outer-left background-repeat: repeat-x; .top-inner-left background-repeat: repeat-y; .top-inner-right background-repeat: repeat; .top-outer-right background-repeat: space; .bottom-outer-left background-repeat: round; .bottom-inner-left background-repeat: no-repeat; .bottom-inner-right background-repeat: space repeat; .bottom-outer-right background-repeat: round space;

*

background-size

Thuộc tính background-form size có mang kích thước của ảnh nền. Giá trị của nó hoàn toàn có thể là kích thước chiều dài và rộng hay là tỉ trọng Phần Trăm.Từ khóa bao gồm sẵn đến trực thuộc tính là contain với cover. Giá trị contain vẫn đàn hồi hình ảnh để cân xứng cùng với size. giá trị cover, ở 1 còn mặt khác nó sẽ kéo dài hình ảnh thế nào cho vừa với form nhưng ko gây sai lệch tỉ trọng.

Xem thêm: Download Font Đầy Đủ Nhất Và Cách Cài Đặt, Download Fonts

vd: .left background-size: contain; background-image: url("ire.png"); background-repeat: no-repeat;.right background-size: cover; /* Other styles same as .left */

*
Đối với những cực hiếm chiều dài với cực hiếm tỷ lệ, bạn cũng có thể khẳng định cả chiều rộng cùng độ cao của ảnh trên nền. Tỷ lệ Tỷ Lệ quý giá được tính toán thù liên quan mang lại form size của phần tử.

vd:.left background-size: 50px; /* Other styles same as .left */ .right background-size: 50% 80%; /* Other styles same as .left */

*

background-attachment

Thuộc tính background-attachment dùng làm điều hành và kiểm soát hình nền tương quan mang đến các cơ thể cùng những yếu tắc. Nó tất cả bố giá trị là: fixec, local, scroll.Fixed nghĩa là hình màn hình được cố định và thắt chặt vào form chú ý cùng không di chuyển, trong cả Lúc người dùng sẽ dịch rời dọc từ size.Local là nền game buộc phải được thắt chặt và cố định vào vị trí của nó trong thành phần. Nếu bộ phận tất cả một hiệ tượng dịch rời cùng hình nền được ném lên hàng đầu, khi người tiêu dùng cuộn xuống bộ phận, hình nền vẫn di chuyển thoát khỏi trung bình nhìn.Scroll Có nghĩa là những ảnh trên nền thắt chặt và cố định cùng sẽ không còn di chuyển ngay cả cùng với những câu chữ của những bộ phận của nó.

vd:.left background-attachment: fixed; background-size: 50%; background-image: url("ire.png"); background-repeat: no-repeat; overflow: scroll;.middle background-attachment: local; /* Other styles same as .left */ .right background-attachment: scroll; /* Other styles same as .left */

*

background-position

Thuộc tính này là sự việc kết hợp với thuộc tính background-origin, xác định vị trí các địa điểm bước đầu mang lại ảnh trên nền đề xuất được. Đó là quý giá hoàn toàn có thể là 1 trong từ khóa, chiều lâu năm, hoặc một xác suất Tỷ Lệ, và Cửa Hàng chúng tôi có thể xác định vị trí dọc theo trục x cũng giống như các trục y.Từ khóa có sẵn: top, right, bottom, left với center. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các tự khóa trong bất kỳ sự kết hợp, với nếu như chỉ tất cả một trường đoản cú khóa được nguyên lý.

vd:.top-left background-position: top; background-size: 50%; background-image: url("ire.png"); background-repeat: no-repeat;.top-middle background-position: right; /* Other styles same as .top-left */ .top-right background-position: bottom; /* Other styles same as .top-left */ .bottom-left background-position: left; /* Other styles same as .top-left */ .bottom-right background-position: center; /* Other styles same as .top-left */

*
Đối cùng với chiều nhiều năm và Tỷ Lệ Phần Trăm cực hiếm, bọn họ cũng có thể xác xác định trí dọc theo trục x cùng trục y. Tỷ lệ Xác Suất quý giá là liên quan mang đến những yếu tố gồm đựng.

Xem thêm: Tải Lại Facebook Cũ Hơn - Hướng Dẫn Trở Về Giao Diện Facebook Cũ

vd:.left background-position: 20px 70px; /* Others same as .top-left */ .right background-position: 50%; /* Others same as .top-left */

*

background-origin

Thuộc tính background-origin khí cụ rõ ràng trong những số đó diện tích S các quy mô hộp hình nền bắt buộc được bố trí theo.Giá trị khoác định là border-box, Lúc mà lại vị trí hình hình ảnh nghỉ ngơi gần kề viền của size, padding-box Lúc mà lại hình hình họa ngơi nghỉ trong viền của khung cùng content-box khi nhưng hình hình họa ngơi nghỉ trong khung

vd: .left background-origin: border-box; background-size: 50%; background-image: url("ire.png"); background-repeat: no-repeat; background-position: top left; border: 10px dotted black; padding: 20px;.middle background-origin: padding-box; /* Other styles same as .left*/ .right background-origin: content-box; /* Other styles same as .left*/

*

background-clip

Thuộc tính background-clip xác định Khu Vực đánh nền, đó là khoanh vùng mà lại nền rất có thể đánh lên, y hệt như background-origin, nó được dựa trên các nghành nghề quy mô vỏ hộp.

vd:.left background-clip: border-box; background-size: 50%; background-color: #ffdb3a; background-repeat: no-repeat; background-position: top left; border: 10px dotted black; padding: 20px;.middle background-clip: padding-box; /* Other styles same as .left*/ .right background-clip: content-box; /* Other styles same as .left*/

*